Internasjonalt

Hva skjer med markedene og konkurransen i Amerika og i Europa? Og hva betyr det for Norge?

Video fra Civitasamtalen med den franske økonomen Thomas Philippon, ser du på civita.no og snart også på YouTube.

Publisert: 2. november 2020

 

 

Civitasamtale mandag 2. november

 

 

I denne videosamtalen med den franske økonomen Thomas Philippon, professor ved New York University og en av verdens fremste forskere på konkurranse og konkurransepolitikk, ser vi på helsetilstanden til den frie konkurransen i Amerika og Europa, og hvordan den har utviklet seg over tid.

 

 

Hvorfor bør vi bry oss om konkurranse? Har Europa overtatt USAs rolle som fanebærer for den frie konkurransen? Hva blir konsekvensene av økt markedskonsentrasjon og digitalisering?

 

 

Det sentrale temaet i samtalen var kretset rundt Thomas Philippons bok The Great Reversal. How America Gave up on Free Markets.

 

 

Samtalen var på engelsk og ble ledet av Lars Peder Nordbakken.

 

 

Møtet forgikk uten publikum og ble streames på denne nettsiden og på vår Facebookside.

 

 

Du finner flere Civitasamtaler på vår YouTube-kanal her!

 

 

Se video fra møtet her: