Integrering

Mer innen Integrering

Lars Kolbeinstveit

Integrering på speed

Velferdsordninger er til for mer enn integrering. Shazia Majid er for enøyd i synet på kontantstøtten.
IntegreringVelferdsstatenVelferdstjenesterInnvandring og integrering

Kan alle bli norske?

Hvem definerer hva det vil si å være norsk? Og når er man norsk nok? Er god integrering ensbetydende med at alle skal bli mest mulig norske? Hvor vellykket er norsk integreringspolitikk, og hvem har ansvaret for integreringen? Se video fra Civitafrokost 24. september:
IntegreringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

FrP har foreslått noe drøyt igjen

Forslagene fra FrPs innvandrings- og integreringsutvalg om skjerpede straffesoner fremstår som lettvint populisme. Det er ikke FrP alene i norsk politikk om å drive med, skriver Torstein Ulserød i VG.
IntegreringRettsstatPopulismeInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering vil svekke tilliten

Kompleksiteten i det norske samfunnet må vi ta høyde for når vi diskuterer innvandring, integrering og tillit. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Toleranse uten mening

I debatten om det flerkulturelle samfunn forveksles ofte toleranse med relativisme, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerIntegrering
Mathilde Fasting

Sosial jumping er ikke det samme som sosial dumping

Fremdeles gjelder det jeg trakk frem i min rapport om arbeidsinnvandring: Arbeidsinnvandrere kommer til Norge fordi de ser muligheter til arbeid med bedre lønn og arbeidsforhold enn det de har i sitt hjemland.
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Barn født av innvandrerforeldre er ikke et problem

«Det er grunn til å være bekymret for noen elementer i befolkningsutviklingen. Men det er uholdbart å dele befolkningen inn i én ønsket og én uønsket del», skriver Haakon Riekeles.
IntegreringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Kunnskapspolitikk blir viktigere

«Hvorvidt minoriteter opplever sosial mobilitet, vil fremover være den viktigste indikasjonen på om vi lykkes med integrering. Da er utdannelse nøkkelen», skriver Mathilde Fasting.
IntegreringSkolepolitikkInnvandring og integrering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering

«Venstre, KrF og Fremskrittspartiet bør gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Selv om det er Sylvi Listhaug som sier det, er stram innvandringspolitikk fortsatt viktig for integreringen

Sammenhengen mellom stram innvandringspolitikk og god integrering har hatt bred politisk oppslutning, og det bør den på mange måter fortsette å ha, uavhengig av hva man mener om Listhaug.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Svært mange av innvand­rernes barn gjør det bra

"Felles for alle jeg har snakket med, er at de har en sterk vilje til å lykkes, og at de har jobbet hardt for å få det til," skriver Mathilde Fasting.
IntegreringInnvandring og integrering

Hvilke konsekvenser har høy innvandring for de nordiske landene?

1. februar la Brochmann 2-utvalget frem sin utredning om innvandringens konsekvenser. I den anledning inviterte Civita til et frokostmøte med nordiske perspektiver på innvandringen. Se video fra møtet her!
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Torkel Brekke

Avsporing om islamsk finans

"Civitas notat om islamsk finans trekker frem både det positive og det negative, men slik balanse er åpenbart ikke i tidens ånd," svarer Torkel Brekke.
IntegreringØkonomi og velferd
Bård Larsen

Den autoritære maren

Det er grunn til å tro at kultur spiller en større rolle enn fremtidsoptimistene har forestilt seg – både for de som kommer til Europa og de som allerede bor i Europa. Bård Larsen på Minervanett.no.
IntegreringPolitikk og samfunnGlobalisering
Haakon Riekeles

Vi trenger mange veier til arbeid

"Vi trenger mange veier til bedre integrering av flyktninger i arbeidslivet. Derfor blir det feil å ensidig fokusere på ett spor, som Ola Rydje fra Agenda tar til orde for", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Religiøse skoler

"En av grunnene til at de religiøse skolene vi har i dag, fungerer så bra som de gjør, er at vi allerede har gode kriterier." Kristin Clemet i Vårt Land.
IntegreringPrivate i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Offensiv integrering for arbeid

"Vi trenger en mer offensiv integreringspolitikk som anerkjenner flyktningers potensial og som bygger på prinsippet om arbeidslinjen. Kvalifiseringstiltakene bør starte tidligst mulig og være mer arbeidsrettede," skriver Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Aftenposten.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Om å eie sin egen bolig

"Det finnes mye forskning som viser positive effekter av å eie egen bolig. Man skal ikke utelukke at boligpolitikken har hatt noen uintenderte positive virkninger på integreringspolitikken" Kristin Clemet i Vårt Land:
BoligpolitikkIntegreringEiendomsrettigheter
Torkel Brekke

Religion hindrer neppe integrering

"Migrasjon gjør altså religion både sterkere og svakere. Men hindrer religion integrering? Eller kan religion tvert imot være noe som gjør integrering enklere?" Torkel Brekke skriver i Dagens Næringsliv.
IntegreringSivilsamfunnetInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Pensum for liberale

"Fosli lyfter fram røyster som er heilt naudsynte å få fram om me skal forstå korleis det fleirkulturelle samfunnet verkar, og kva som konkret skaper integreringsproblem, og kva som kan gjerast for å løysa problema," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.
IntegreringInnvandring og integrering
Erik Jarle NordbøKristin Clemet

Skolen og boligen viktigst

"På tross av proklamasjoner om det motsatte: Det er ikke lett å se hva Aftenposten er uenig med oss i når det gjelder å beskrive levekårsforskjellene i Oslo." Erik Nordbø og Kristin Clemet i Aftenposten.
BoligpolitikkIntegreringSkolepolitikk
Kristin Clemet

Store problemer – lokale løsninger

"Hvis etterkommerne av innvandrere, i gjennomsnitt, gjør det mye dårligere enn befolkningen generelt, kan det være et signal om at vi er i ferd med å få en ny, permanent underklasse. Skal man bekjempe en slik utvikling, er skolen viktig," skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
IntegreringSkolepolitikkInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Stadig overkvalifiserte innvandrere

"Norge sløser med ressurser og går glipp av verdifull kompetanseheving fordi altfor mange høyt utdannede innvandrere ikke får relevant jobb," skriver Mathilde Fasting hos Minerva. "God integreringspolitikk og god utnyttelse av innvandreres kompetanse betyr sosial jumping for dem som kommer til Norge. Men det avhenger av at vi benytter oss av det innvandreren har i bagasjen."
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Fødselsmønstre i utvikling

"Det som blir spennende fremover er å følge fødselsmønstrene til døtre av innvandrere. Så langt viser det lille, men voksende, grunnlaget man har, at de nærmer seg norske kvinners fruktbarhetsnivå etter bare en generasjon. Utviklingen for østeuropeiske kvinner blir også viktig," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
IntegreringInnvandring og integrering
Marius Doksheim

Lønnsom innvandring

"Resultatene av arbeidsinnvandringen alene er klart positive. Arbeidsinnvandring vil bedre økonomien, inntektene og lette finansieringen av offentlig sektor. Først når vi drar inn en annen innvandringskategori – familieinnvandrere – blir bildet mer variert," skriver Marius Doksheim på Minerva.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Pål Veiden
Pål Veiden

Hvor mye integrasjon trenger vi?

"La mennesker få leve i fred, også fra overivrige integrasjonsfanatikere," skriver Pål Veiden i Aftenposten. "Integrasjon er et honnørord som ukritisk blir brukt av nesten alle hva gjelder debatten om det flerkulturelle Norge. Men hva er integrasjon? Og er det bare positivt? Spørsmålet om integrasjon er spørsmål om hva slags samfunn Norge skal være."
IntegreringInnvandring og integrering

Norge og multikulturalismen

"The political attitude towards minorities here has been integrationist and inclusive. So we need to look beyond Norway. As Muslims must analyse why some Muslim extremists misuse Islam to commit terrorism, anti-Muslim and right-wing thinkers carefully have to examine whether their ideologies, conspiracy theories and demonization of Muslims have the potential of radicalizing individuals," skriver Mohammad Usman Rana.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

Holdninger til innvandring og integrering

"Noe er skjedd. Befolkningen mener åpenbart, mer enn før, at integreringen ikke går så bra. Spørsmålet er hvor disse, mindre positive holdningene kommer fra? Det er nesten komisk å høre NRK Søndagsavisen lete etter årsaker," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
IntegreringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

SKOLE: Minoritetsspråklige med fire språk

"Ordet "minoritetsspråklig" etterlater ofte et feilaktig inntrykk. Mange tror at de bare snakker urdu, arabisk eller et annet ikke-vestlig språk. Men mange av dem snakker utmerket norsk og kan flere andre språk i tillegg," skriver Kristin Clemet i Signert-spalten i Aftenposten.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

NYTT CIVITA-NOTAT: Integrering og utdanning

IntegreringInnvandring og integreringUtdanning og forskning
David Hansen

INTEGRERING: Den store planen

IntegreringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

BLOGG: Lysbakkens linedans

IntegreringInnvandring og integrering
Marius Doksheim

INTEGRERING: Drømmen om status quo

IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting

Ayaan Hirsi Ali: – Vi trenger en verdibasert innvandringsdebatt

IntegreringInnvandring og integrering