VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet

Denne pamfletten presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete eksempler på god sosial mobilitet.

kr 98,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Mange etterkommere etter innvandrere til Norge gjør det bra. Denne pamfletten presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete eksempler på god sosial mobilitet.

Det at mange innvandrere og etterkommere opplever sosial mobilitet, vil fremover være den viktigste indikasjonen på at vi lykkes med integrering i Norge. Utdanning er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker sosial mobilitet.

Etterkommerne i denne pamfletten forteller om vilje til å lykkes, hardt arbeid og gode resultater. Her kan du lese om dataingeniører, sivilingeniører, jurister, økonomer, journalister, leger, politi, filosofer og gründere. De kommer fra mange forskjellige land i Asia og Afrika, hver med sin unike historie.

Les, reflekter og la deg inspirere!