Integrering

Kan alle bli norske?

Hvem definerer hva det vil si å være norsk? Og når er man norsk nok? Er god integrering ensbetydende med at alle skal bli mest mulig norske? Hvor vellykket er norsk integreringspolitikk, og hvem har ansvaret for integreringen? Se video fra Civitafrokost 24. september:

Publisert: 24. september 2019

Civitafrokost tirsdag 24. september

Hvem definerer hva det vil si å være norsk? Og når er man norsk nok? Er god integrering ensbetydende med at alle skal bli mest mulig norske? Hvor vellykket er norsk integreringspolitikk, og hvem har ansvaret for integreringen?

I panelet var Tina Shagufta Kornmo, kirurg, samfunnsdebattant og politiker (V), Kaveh Rashidi, lege ved Diakonhjemmet Sykehus og forfatter, Marian Hussein, bystyrerepresentant i Oslo og leder for SVs inkluderingsutvalg, og Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i Kultur- og utdanningskomiteen i bystyret i Oslo.

Se video fra frokostmøtet her: