Terrorisme

Mer innen Terrorisme

Gaza Palestina Israel
Eirik Løkke

Israel taper informasjonskrigen

Israel vinner de militære slagene i Gaza, men taper informasjonskrigen. 
TerrorismeInternasjonaltMedia
Hamas terror
Bård Larsen

Selvsagt er Hamas en terrororganisasjon, Chaudry

Chaudry bør kunne takle kritikk av Hamas uten at Israel er målestokk og førstebeveger. 
TerrorismeInternasjonalt
terror, vold
Bård Larsen

Terror og vold

Mange føler for å understreke at den grusomme terroren i Israel må forstås på bakgrunn av undertrykkelse. Logikken synes å være at jo mer grusom handlingen er, desto verre må undertrykkelsen som motiverer den være.
TerrorismeInternasjonaltForsvar og sikkerhet
Skjalg Stokke Hougen

Ekstremister må ikke inviteres inn i debatten

De radikale klimaaktivistene har lykkes med sin strategi, og har fått komme til orde med et budskap som er langt over streken fra hva som er konstruktivt for en offentlig debatt. Hvor langt skal vi la dem gå før dette blir for mye?
TerrorismeDemokrati og rettigheterKlima og miljø
Bård Larsen

Frykt og avsky i Åndalsnes

Den nye serien Furia pakker drama, action og politikk inn i et stort og imponerende format. I sentrum står planleggingen av et høyreekstremt terrorangrep.
DemokratiTerrorismeKultur
Bård Larsen

22. juli og det kollektive minnet

Å etablere en minnekultur rundt 22. juli handler ikke om hva som er rettferdig eller moralsk riktig, men om hva som er mulig.
TerrorismePolitikk og samfunn

Trenger vi en felles forståelse av 22. juli?

Hvis vi forstår 22. juli på grunnleggende forskjellige måter, er det en trussel mot nasjonalt samhold og en konstruktiv politisk debatt mellom venstre- og høyresiden? Se video fra møtet her!
TerrorismeNorsk politikkPolitikk og samfunn

20 år i Afghanistan: Hva har vi oppnådd?

Se video fra vår første Civitakveld kun på stream uten publikum med Kai Eide og Sverre Diesen i samtale med Eirik Løkke.
TerrorismeInternasjonaltPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Glitrende om 22. juli

Å gjenskape 22. juli-atmosfæren på tv er ikke lett. Serieskaperne Pål Sletaune og Sara Johnsen leverer et imponerende håndverk, skriver Eirik Løkke i Minerva.
TerrorismePolitikk og samfunnKultur
Iyad el-Baghdadi

Fremmedgjøring er roten til radikalisering

«Vi må hatsikre samfunnet vårt - ikke bare drive 'avradikalisering'», skriver Iyad El-Baghdadi.
TerrorismeDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Kollektiv voldspsykose

"Vold som forlystelse er, deprimerende nok, et ikke ubetydelig innslag i krig, massedrap og folkemord. Det ligger i krigens natur at den tiltrekker seg personer som liker å drepe," skriver Bård Larsen.
TerrorismeForsvar og sikkerhet
personvern

Personvern i terrorens tidsalder

«Frykten for terrorisme er et dårlig utgangspunkt for prinsipiell debatt om privatliv.» Eirik Løkke i Dagbladet.
TerrorismeDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvernForsvar og sikkerhet

How can Europe best confront muslim extremism?

Watch the video from the Civita breakfast meeting Tuesday May 24th with Maajid Nawaz here!
TerrorismePolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Bård Larsen

Om å forstå terror

«Knivintifadaen», der palestinere går til angrep på forsvarsløse israelere på gaten, er terrorisme som skaper forståelse. Bård Larsen på Minervanett.no.
TerrorismeInternasjonalt
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer overvåkning er ikke svaret på terroren. Si stopp!

Regjeringens siste forslag om videre fullmakter til politiet kan ende opp med å virke mot sin hensikt. Anne Sirik Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
TerrorismePersonvernForsvar og sikkerhet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Såret som ikke får gro

Det planlagte minnesmerket etter Utøya-massakren er vakkert. Grusomt vakkert. Det bør ikke realiseres. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Minerva.
TerrorismePolitikk og samfunn
Bård Larsen

Hvordan forstå terror?

"I februar ble seksbarnsmoren Dafna Meir stukket i hjel foran ungene sine av en 15 år gammel palestinsk guttunge. Hvordan kan vi forstå slike handlinger?" Bård Larsen i Vårt Land:
TerrorismeInternasjonaltForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Empatisk legitimering

"Kan raus utdeling av offerrollen i verste fall føre til motivering av grusomhet?" Bård Larsen svarer Erling Rimehaug i Vårt Land:
TerrorismeInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Er IS fascister?

"Er terroristene i IS virkelig fascister? I henhold til vanlig statsvitenskaplig analyse er det usikkert. Men følger vi andre fascisme-definisjoner innfrir den såkalte staten kravene." Bård Larsen i VG:
TerrorismeInternasjonaltNazisme og fascisme
Torkel Brekke

Nei, vi er ikke i krig

"Daesh er forbrytere, ikke en legitim motpart i en krig. Den moralske fordømmelsen av terrorisme må starte der." Torkel Brekke i Aftenposten:
TerrorismeForsvar og sikkerhet
Torkel Brekke

22. juli-senteret: Få opp farten, og tenk stort!

"Et 22. juli-senter må kunne orientere seg bredt, slik mange allerede har påpekt. Det er synd hvis Kunnskapsdepartementet setter for snevre mål og rammer for senteret," skriver Torkel Brekke i Aftenposten.
TerrorismeForskning
Bård Larsen

Solidaritet til besvær

"Solidaritetsringen ved moskeen Central Jamaat Ahle Sunnat i Oslo lørdag ettermiddag ble ikke særlig vellykket. Knapt 200 møtte frem. Jeg vil hevde det er bra," skriver Bård Larsen i VG.
TerrorismeForsvar og sikkerhet
Torkel Brekke

Upresist fra Kokkvold

"Per Edgar Kokkvold har skrevet en artikkel i Aftenposten (14.02) hvor hovedpoenget ser ut til å være å ta et oppgjør med dem som sier at islamistisk terrorisme ikke har noe med islam å gjøre. Slike oppgjør har det vært mange av. Dette er en såpass forvirret debatt, at vi må forsøke å komme videre," skriver Torkel Brekke på Aftenposten.no.
TerrorismeForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Noen lærdommer fra København

"Attentatet lørdag ettermiddag i København var dessverre ikke overraskende, og vil sannsynligvis skje igjen. Men det bør ikke få oss til å ofre det åpne, liberale samfunnet," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
TerrorismeYtringsfrihet
Lars Fr. H. Svendsen

Vi må ikke fire én tomme

"Krav om frihet - som ytringsfrihet og personvern - vil alltid møtes med argumenter om sikkerhet. Norske myndigheters håndtering av forrige karikaturstrid var uttrykk for at prinsipielle argumenter for liberale rettigheter kom til kort overfor en serie pragmatiske tiltak," skriver Lars Fr. H. Svendsen i Bergens Tidende.
TerrorismeYtringsfrihet

Krenkelsestyranniet er byttet ut

"Erik Poppe må gjerne insistere på å lage filmer som hverken krenker eller utfordrer offentligheten. Mye kan sies om en slik tilnærming, men noe stort forsvar for ytringsfriheten er det ikke," skriver Eirik Løkke på Aftenposten.no.
TerrorismeDemokrati og rettigheterYtringsfrihetKultur
Bård Larsen

Religion og vold

"I debatten om islam hevdes det fra tid til annen at jihadisme og religiøs begrunnet vold ikke har noe med islam å gjøre. Men henger det på greip, dersom religioner er et spørsmål om tolkning (og det mener vel de fleste av oss) og ikke absolutte siste instanser? Vil noen hevde at inkvisisjonen ikke hadde noe med kristendom å gjøre?" Bård Larsen skriver på Aftenposten.no.
IdeerTerrorismeForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Terror og vold

"Krenkelse og hevn er like mye emosjon som virkelighet. De fleste personlig berørte dreper ikke. Terrorister føler en så heftig krenkelse at blind vold fremstår som en løsning. Da er vi inne i moralpolitisk interessante utfordringer," skriver Bård Larsen.
IdeerTerrorismeForsvar og sikkerhet
Morten Kinander

Tilregnelighetsutvalget: Jakten på et politisk motiv

"Fra dette kan vi trekke to lærdommer. Den første gjelder jusens utilstrekkelighet ved å tro at endrede regler har en direkte effekt på hvordan beslutninger tas. Den andre lærdommen er om våre behov for å behandle ekstreme tilfeller politisk. Vi må bare forstå, selv om det ikke nødvendigvis er noe å forstå," skriver Morten Kinander i Aftenposten.
TerrorismeRettsstat
Morten KinanderTorstein Ulserød

Oppgjørene etter 22. juli

"Poenget vårt er selvsagt ikke at vi ikke skal forsøke å forebygge og bekjempe høyreekstremisme. Det bør vi fortsatt gjøre, men uansett hvor vellykket arbeidet er, er det illusorisk å tro at ekstreme holdninger kan fjernes helt. Derfor er også arbeidet med beredskap viktig, og det var dette manglende arbeidet som var tema for vår kronikk," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød.
TerrorismeForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Tramper på graven

"Den 11. september, 13 år etter at 3.000 uskyldige mennesker ble drept i USA, finner avisen Utrop det formålstjenlig å publisere en artikkel – og reklamere for den på Twitter – der det hevdes at jødene og amerikanere lot terroren skje for å slå mynt på den. Det er Trond Ali Linstad som er på farten igjen," skriver Bård Larsen hos Minerva.
TerrorismeInternasjonalt

Trusselen fra jihadismen

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 3. september kl. 8.00-9.30. Vi ser på situasjonen i regionen og på USAs rolle og muligheter i konflikten, og vi spør hvordan Norge kan bidra til å nedkjempe IS i Syria og Irak. Representerer norske jihadister en klar trussel mot det norske samfunnet, og hvordan er den norske beredskapen?
TerrorismeForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Morten KinanderTorstein Ulserød

Uroen etter 22. juli

"Å diskutere høyreekstremisme i Norge er neppe det mest presserende med tanke på å skape et trygt samfunn og hindre terror. Det er en illusjon å tro at man kan leve i en liberal rettsstat uten at deler av innbyggerne til enhver tid har ekstreme oppfatninger. Politikernes viktigste oppgave i denne sammenhengen er å sørge for adekvat beredskap," skriver Ulserød og Kinander i Aftenposten.
TerrorismeForsvar og sikkerhet
Torstein Ulserød

Hvilken debatt ønsker Arbeiderpartiet egentlig?

"Det etterlyses at noen tar et oppgjør med rasismen og høyreekstremismen, men man lar det henge i luften hvem disse noen er, eller hva rasismen dreier seg om. Stadige utspill som bare handler om at det er viktig å ta debatten, bringer oss ikke videre. Hvis Lippestad og Johansen mener denne debatten er viktig, bør de begynne med å forklare hva de vil snakke om," skriver Torstein Ulserød på Aftenposten.no.
TerrorismeDemokrati og rettigheterPopulismeForsvar og sikkerhet