Forsvarspolitikk

Er Forsvaret forberedt på dagens sikkerhetsutfordringer?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 30. oktober. Se video fra møtet her!

Publisert: 30. oktober 2019

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 30. oktober

Det globale trusselbildet er mer uklart enn på lenge. Internasjonal politikk preges av et selvhevdende Russland, samtidig som det knyttes usikkerhet til amerikanske sikkerhetsgarantier under Trump. Hvilke implikasjoner har dette for det norske forsvaret? Hvordan bør fremtidens forsvar være?

I panelet var: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Karsten Friis, og professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole, Janne Haaland Matlary.

Se video fra møtet her: