Forsvarspolitikk

Hva er forsvarspolitikk?

700-001364 © Bob Anderson Silhouette of F16 Fighter Jet At Sunset, Luke AFB Phoenix, Arizona, USA

Hovedoppgaven for forsvarspolitikken, den som ifølge dokumentene også skal være dimensjonerende for forsvaret, er å opprettholde kapasitet og nødvendig beredskap for å møte alvorlige sikkerhetspolitiske kriser eller militære trusler og angrep på landet. Ettersom hovedoppgaven ikke utfordres i fredstid, vil det sjelden foreligge direkte, slående hendelser som informerer opinionen og det politiske miljø om hvor godt eller mangelfullt forsvaret faktisk er.

Mer innen Forsvarspolitikk

Eirik Løkke

Vil du ha fred …

Eirik Løkke svarer Linn Stalsberg.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
A row of intercontinental ballistic missiles launching in a desert
Skjalg Stokke Hougen

Vi gir Putin rett

Om demokratier skal overleve, må de væpnes. Ukrainas frihet og vår sikkerhet avhenger av det.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
krig
Bård Larsen

Når bøllene får diktere

Hva gjør Ungarn og Tyrkia i det hele tatt i NATO?
InternasjonaltForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
forsvar helikopter
Eirik Løkke

Når skal vi begynne å prioritere det viktigste først?

Om det blir en reell styrking av Forsvaret vil koke ned til et spørsmål om hvorvidt det er mulig å bevilge mindre penger til andre sektorer. 
ForsvarspolitikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdForsvar og sikkerhet
Mats Kirkebirkeland

Den russiske spesialoperasjonen i Norge

En kontrafaktisk historie om hvordan Norge endte med å avstå Troms og Finnmark til Russland.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
krig jagerfly
Torkel Brekke

Vi kan ikke glemme moral i analysen av krig

Hvis vi tar rettferdig krig-tradisjonen på alvor, er det åpenbart at vi ikke bare har en rett, men en plikt til å komme til unnsetning når et folk utsettes for angrep og overgrep, skriver Torkel Brekke.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Militæret soldater forsvar
Eirik Løkke

Militær motstand er det eneste som kan redde demokratiet

Ettergivenhet i møte med tyranner er farlig. Ukrainas beste diplomatiske kort er å påføre Putin så store militære tap at lysten til å fortsette aggresjonen dempes.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
krig, soldat, forsvar
Eirik Løkke

Hvis man vil sikre freden, bør man forberede seg på krig

Problemet med nedrustningsargumenter er at de fungerer dårlig i en verden hvor despoter ruster opp.
ForsvarspolitikkInternasjonaltForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Gammel SV-vin på ny flaske

Vil virkelig SV stryke Vladimir Putin og oligarkenes Russland medhårs?
DemokratiUtenrikspolitikkForsvarspolitikkDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Da verdens øyne var rettet mot Narvik

Kampen om Narvik ble Hitlers første nederlag, og et viktig eksempel på alliansers betydning for norsk sikkerhet. Tiden er inne for å fremheve bragden med et monument i Oslo.
ForsvarspolitikkNazisme og fascismeForsvar og sikkerhet

Vestens svik mot Afghanistan – og seg selv

Når Vesten først valgte å intervenere militært, burde det være vår fordømte plikt å holde linjen – så lenge som nødvendig.
UtenrikspolitikkForsvarspolitikkUSADemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Er det norske Forsvaret godt nok forberedt på konflikt i nord?

Se video fra Civitakveld med Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, Michael Tetzschner, stortingsrepresentant i Høyre, og Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Mats Kirkebirkeland

Anglofile Norge trenger en Frankrike-strategi

I takt med at Norges tradisjonelle angloamerikanske bånd fremstår som mer usikre, bør Norge utvide bredden i sikkerhetspolitikken. Mange peker på Tyskland, men få ser mot Frankrike.
UtenrikspolitikkForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Mathilde Fasting

Verneplikt som borgerplikt

Å argumentere for verneplikt er ikke i konflikt med et liberalt ståsted. Som borgere har vi friheter og rettigheter, men vi har også ansvar og plikter.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Krig og etikk: I kampens hete – hva er rett og hva er urett?

Nationaltheatret og Civita inviterte til digitalt frokostmøte inspirert av forestillingen "Den kaukasiske krittringen". Se video fra møtet her!
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Hvor går grensen for bruk av våpen med kunstig intelligens?

Se video fra debattmøte med Johan H. Andresen, Cecilie Hellestveit og Espen Barth Eide.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Er Forsvaret forberedt på dagens sikkerhetsutfordringer?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 30. oktober. Se video fra møtet her!
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Europa burde hørt på Robert Gates

Den amerikanske presidenten har rett. Europa må bruke mer penger på forsvar.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Hva slags forsvar skal vi ha?

Civita og Manifest inviterte til forsvarsdebatt på Litteraturhuset mandag 18. januar. Se video fra møtet her:
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Forsvarspolitikken må være langsiktig

"Det største problemet for det norske forsvaret er ikke Putin", skriver Eirik Løkke i Dagbladet.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Paul NarumSverre Diesen

Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling

"Den politiske uviljen mot å erkjenne konsekvensene av en endret prioritering fører med andre ord til feil- og overinvesteringer som representerer massiv sløsing med samfunnets ressurser," skriver Sverre Diesen og Paul Narum på Aftenposten.no, basert på et Civita-notat.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Er Norges forsvar forberedt?

Civita inviterer til frokostmøte onsdag 4. mars kl. 8.00 - 9.30. Konflikten i Ukraina har gjort sikkerhetssituasjonen i Europa mer ustabil. Begrep som «hybrid krigføring» og «ny kald krig» er på moten. Hva er konsekvensene for det norske forsvaret, og hvor godt rustet er vi til å møte en verden i rask sikkerhetspolitisk og teknologisk endring?
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Forsvaret: Utredning først – politikk etterpå

"Rådet skal være grunnlag for en ny langtidsplan, og det er på dette stadiet i prosessen at politiske avklaringer vil kommer inn. Eriksen Søreides opplegg er noe nytt og vel verd forsøket. Så får det vise seg om politikerne tåler å få den faglige virkeligheten for øynene," skriver Nils Holme i Dagens Næringsliv.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Ramme alvor i forsvarspolitikken

"Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har offentliggjort et utredningsoppdrag til forsvarssjef admiral Håkon Bruun-Hanssen. Han skal gi tilrådning om en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette høres kanskje ikke så spennende ut, men bare vent. Søreides oppdrag skiller seg klart fra tilsvarende oppdrag fra forgjengerne," skriver Nils Holme i Dagens Næringsliv.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Et svekket NATO

"Jens Stoltenberg har på vegne av NATO-landene en svært viktig oppgave i å gjenoppbygge alliansens troverdighet. En god start er å kommunisere tydelig til den europeiske opinionen at kontinentet er verdt å forsvare. En slik selverkjennelse vil antageligvis være langt viktigere enn en stor økning i landenes forsvarsutgifter, selv om sistnevnte definitivt ikke skader," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
ForsvarspolitikkInternasjonale institusjonerForsvar og sikkerhet

Trusselen fra jihadismen

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania onsdag 3. september kl. 8.00-9.30. Vi ser på situasjonen i regionen og på USAs rolle og muligheter i konflikten, og vi spør hvordan Norge kan bidra til å nedkjempe IS i Syria og Irak. Representerer norske jihadister en klar trussel mot det norske samfunnet, og hvordan er den norske beredskapen?
TerrorismeForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Nye toner i forsvarspolitikken

"Forsvaret er ikke en organisasjon i forfall som trenger politisk nødhjelp. Tvert imot, det er en gjennomgripende endringsdyktig, modernisert og sterk organisasjon, som i det daglige håndterer sine oppgaver på en utmerket måte. Dette er et godt utgangspunkt for å gå løs på de alvorlige utfordringene som knytter seg til forsvarssjefens tredje oppgavegruppe, krigsberedskapen," skriver Nils Holme hos Minerva.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Åpenhet om Forsvaret

"Forsvarets svakheter ble våre best bevarte hemmeligheter, av militær nødvendighet. Men med hemmeligholdet utviklet det seg også en kultur for fortrengning av problemer. Det gjaldt i Forsvarsdepartementet, og også innenfor Forsvaret selv. Gjennom førti år ble denne kulturen så rotfast at vi ennå, mer enn tyve år etter den kalde krigens slutt, sliter med senskadene," skriver Nils Holme hos NRK Ytring.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

"Plutselig var ikke Forsvaret så bunnsolid og så effektivt likevel"

"Forsvarets nye politiske og militære ledelse gir et ganske annet bilde av kvaliteten enn forgjengerne," skriver Aftenposten i dag. I fjor sommer startet Civitas Nils Holme en debatt i avisen, ved å hevde at Forsvarets kapasitet til å forsvare landet var lavere enn det ble gitt inntrykk av. Les Aftenpostens artikkel og Holmes rapport her.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Sverre Diesen

Nytt Civita-notat: Profesjonalisering av Forsvaret

"Det er denne debatten tiden nå er inne for å ta – ikke om vi skal profesjonalisere Forsvaret, men hvordan. De reelle alternativene er at vi enten diskuterer hvordan en profesjonalisering skal skje og gjennomfører den ut fra en klar forestilling om hvordan det best kan gjøres – eller våkner opp en dag og finner ut at det bare ble slik," skriver Sverre Diesen.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Forsvarets kapasitet

"Offentlig tilgjengelige dokumenter viser at Forsvarets krigsberedskap er meget begrenset. Dette er alvorlig sett på bakgrunn av at omstillingen var begrunnet med at tenkbare militære trusler eller anslag kunne komme så raskt at det ikke ville være tid for styrkeoppbygging," skriver Nils Holme i Aftenposten.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Ny rapport: Forsvarspolitikken ved et veiskille

Forsvarsplanleggingen har store mangler. Forsvarets evne til innsats er lavere enn det styrken og bevilgningene skulle tilsi. I denne rapporten, skrevet av tidligere adm. dir. ved Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme, gis en kortfattet oversikt over forsvarspolitikkens svakheter og resultater.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet