Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Flickr.com/Arbeiderpartiet/Jan Christian Vestre
Henrik Lerstøl Bjørøen

Flere på venstresiden bør gjøre som Vestre

Det er gledelig at helseminister Jan Christian Vestre (Ap) ser ut til å forstå verdien av de private aktørene. Han virker til å ha en mer inkluderende og pragmatisk tilnærming til de private enn det vi har sett tidligere fra Støre-regjeringen.
Private i velferdenVelferdstjenester
To hender sammen
Jan Erik Grindheim

Klåre omgrep trengst i den politiske debatten

Jan Erik Grindheim svarer Morten Strøksnes.
VelferdsstatenPrivate i velferden
To hender sammen
Aslak Versto Storsletten

Den gode norske velferdsmiksen

Private aktører i den offentlig finansierte helsetjenesten er en styrke for velferdsstaten.
VelferdsstatenPrivate i velferden
AI syketransport
Aslak Versto Storsletten

Det finnes en norsk tradisjon for velferdsmiks

Private, kommersielle aktører har i lang tid vært en del av landets helse- og omsorgstjenester.
VelferdsstatenPrivate i velferden
AI barnehage
Steinar Juel

Mangel på informasjon er ikke et argument mot valgfrihet

Mangel på informasjon om kvaliteten på tilbudene er et argument for å kreve bedre informasjon.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
AI eldreomsorg eldre kvinne
Aslak Versto Storsletten

Agenda prøver å overbevise folket om at folket tar feil

Private innslag i eldreomsorgen er en styrke for velferdsstaten.
VelferdsstatenPrivate i velferden
AI helse og omsorg
Aslak Versto Storsletten

Agendas feilslutning

Tankesmien Agenda reagerer negativt på resultatene i en undersøkelse som viser samme trend som Agenda selv har kommet frem til.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Kristin Clemet

Byrådet kjøper opp private barnehager

Kristin Clemet svarer byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.
Private i velferden
mangfold
Kristin Clemet

Mangfold er bedre enn monopol

Selv om vi har en god offentlig sektor i Norge, hverken kan eller bør den gjøre alt.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Aslak Versto StorslettenKristin Clemet

De private aktørenes rolle på de velferdsområdene som avkommersialiseringsutvalget skal se på

Dette notatet er en gjennomgang av de private (særlig kommersielle) aktørenes rolle på de velferdsområdene som Avkommersialiseringsutvalget spesielt skal se på.
Private i velferden
Aslak Versto Storsletten

Regjeringsskapt krise i barnevernet

Det er store problemer i barnevernet, og regjeringen har en god del av skylden.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Barn, barnevern, velferd
Aslak Versto Storsletten

Venstresiden fører en politikk som flertallet av befolkningen er uenig i

Kommersielle bygger ned sin kapasitet, og offentlige institusjoner greier ikke å kompensere for det. Dette går utover de mest sårbare i samfunnet vårt.
Private i velferden
velferd, gamlehjem, pleie
Aslak Versto Storsletten

Folket er uenig med venstresiden

Over halvparten av de spurte ønsker like mange eller flere kommersielle innslag i alle de nevnte velferdstjenestene unntatt barnevern.
Private i velferdenØkonomi og velferd
Barn, barnevern, teddybjørn, bamser, velferd
Aslak Versto Storsletten

Folket er uenig med venstresiden, ifølge en ny undersøkelse fra venstresiden

Norsk venstreside ønsker at en langt mindre andel av velferden skal leveres av private kommersielle aktører. Høyresiden ønsker stort sett at det skal være som nå. En ny undersøkelse viser at flest er enige med høyresiden.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Private aktører er et naturlig innslag i vår moderne velferdsstat

Den norske velferdsstaten har en lang tradisjon for pragmatiske løsninger mellom det offentlige og det private – men velferdssabotørene vil bytte pragmatismen ut med ideologi.
Private i velferden
Aslak Versto Storsletten

Velferdssabotørene

Sabotasjen av landets velferdstjenester føres fra venstresiden – og høyresiden mangler mot.
VelferdsstatenPrivate i velferden
helse lege
Kristin Clemet

Trenger vi egentlig et avkommersialiseringsutvalg?

Det er forstemmende å se med hvilken iver regjeringen motarbeider de private aktørene som vi høyst sannsynlig ikke kan greie oss uten i det lange løp.
Private i velferdenØkonomi og velferd
planlegging
Kristin Clemet

Bjerkan i konspiland

Har Gøril Bjerkan en hang til konspirasjonsteorier og en dyp mistillit til forvaltningen? Det siste er heldigvis ikke vanlig i Norge.
Private i velferdenVelferdstjenester
kommersielle aktører
Kristin Clemet

Fremtidens velferdssystem

Dersom regjeringen allerede vet at den vil fase ut alle kommersielle tjenestetilbydere, kan den bruke departementet til å finne ut hvordan det bør skje.
VelferdsstatenPrivate i velferden
salg marked penger
Kristin Clemet

Avkommersialisering: Påstanden er konspiratorisk.

I en ytterst merkelig artikkel i Dagens Næringsliv 3. mars går Gøril Bjerkan langt i å antyde at jeg, på en illegitim måte, har påvirket Avkommersialiseringsutvalgets mandat.
VelferdsstatenPrivate i velferden
havari
Kristin Clemet

Avkommersialiseringsutvalget havarerte. Det er mer alvorlig enn du tror.

Hvis det blir for mange eksempler på dårlig funderte utredninger, vil hele institusjonen miste respekt og legitimitet. Det vil være et tap for Norge.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningPrivate i velferden
barnevern
Oda Oline Omdal

Barnevernet på sitt beste er offentlig og privat

De kommersielle aktørene har vist seg mer fleksible enn det offentlige når det gjelder å innrette tilbudet mot barn med spesielt høy problembelastning.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Bundet mandat

Mari Skurdal har rett i én ting (10. februar): Jeg burde ikke brukt ordet «tips» da jeg skrev et blogginnlegg om bråket i Avkommersialiseringsutvalget.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Barn, barnevern, velferd

Barnevernet

Barnevernet er en helse- og omsorgstjeneste, som har som hovedoppgave å sikre at barn og ungdom som lever under forhold som er skadelig for deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Feiltenkning fra Skrede

Undersøkelser viser at foreldrene er svært fornøyde med de private barnehagene.
Private i velferdenVelferdstjenester
sykehus dør
Aslak Versto Storsletten

Er det SV som skriver lederne i Vårt Land?

Vi trenger både ideelt og kommersielt drevet helse og omsorg.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
eldreomsorg
Aslak Versto Storsletten

Kan konkurranseutsetting av eldreomsorg være et svar på noen av problemene i Tromsø?

Det hoper seg igjen opp med pasienter på sykehus rundt om i landet. Flere kommuner klarer ikke å ta imot nok utskrivningsklare pasienter. Dette er negativt for pasientene og koster kommunene dyrt. Det gir videre lengre ventetid og kan gi dårligere beredskap ved sykehusene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
kunst barn mangfold
Steinar Juel

Ap pragmatisk om private i velferdssektoren? Det var før, det.

Dersom Arbeiderpartiet er blitt pragmatisk i spørsmålet om private i velferdssektoren, bør regjeringen legge ned avkommersialiseringsutvalget.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Rekommunaliseringens konsekvenser

Samtidig som norsk venstreside vil avkommersialisere nærmest alt av landets velferdstjenester, begynner vi å se konsekvensene i Oslo.
Offentlig eierskapVelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
eldre helse omsorg
Steinar Juel

Pasientenes behov må være det viktigste

Hva er problemet med at Klepp inngår avtale med Dr. Dropin? Regjeringen og fastlegene liker det ikke, men for pasientene er det bra. De får helsehjelp de ellers ikke ville fått.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Barnesko, sko
Jan Erik Grindheim

Anbudsbarn og velferdsprofitører?

Det foregår en polarisering i norsk politikk som utfordrer velferdsstatens verdigrunnlag. Hvem er tjent med det?
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Valgfrihet, velferd, private aktører i velferden
Aslak Versto Storsletten

Gratis og profittfri utredning til regjeringen fra Civita

Regjeringen sliter med noe som er veldig enkelt.
Private i velferdenØkonomi og velferd
Steinar Juel

Private og offentlige sykehjem – igjen

Dessverre er det mangelfulle data på hvordan norske sykehjem driver, enten de er kommunale, ideelle eller kommersielle.
Private i velferdenØkonomi og velferd
To hender sammen
Aslak Versto Storsletten

Skredes ideologiske sump

Et mangfold av private aktører, med ulike eier- og organisasjonsformer, har lenge spilt, spiller fortsatt og vil lenge spille en svært viktig rolle for at staten skal oppfylle sine velferdsgarantier til befolkningen.
Velferdsstaten