Rolle

Fag

Kristin Clemet

Leder Norsk politikkVelferdsstatenMediaUtdanning og forskning

Marius Doksheim

Fagsjef VelferdsstatenUlikhetGlobalisering
92 41 29 77

Therese Thomassen

Kommunikasjonssjef
911 13 249

Eirik Løkke

Rådgiver DemokratiInternasjonaltUSADemokrati og rettigheter
95 88 68 07

Mathilde Fasting

Siviløkonom, idèhistoriker, fundraising IdeerVelferdsstatenSkatt og avgifter
911 93 000

Cathrine Ulrikson

Administrativ koordinator

Jan Erik Grindheim

Statsviter Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunnHandelEU og EØS
90 91 99 39

Aslak Versto Storsletten

Rådgiver VelferdsstatenPrivate i velferdenNæringspolitikk
91181223

Bård Larsen

Historiker IdeerDemokratiPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
95 30 85 30

Jon Nicolaisen

Samfunnsøkonom ØkonomiArbeid og sysselsetting

Steinar Juel

Samfunnsøkonom VelferdsstatenØkonomiNæringspolitikkArbeid og sysselsetting
90110136

Mats Kirkebirkeland

Rådgiver NæringspolitikkUtdanning og forskning
91631677

Gard Løken Frøvoll

Samfunnsøkonom Økonomisk politikkKlima og miljøUtdanning og forskning
95805839

Theodor Barndon Helland

Statsviter Politisk filosofi
47880799

Lars Fr. H. Svendsen

Professor i filosofi LiberalismePolitisk filosofiDemokrati og rettigheter

Torkel Brekke

Professor i religionshistorie IdeerTerrorismeForskningInternasjonalt

Lars Peder Nordbakken

Økonom IdeerLiberalismeLiberale tenkereGlobaliseringNæringspolitikk
90693623

Lars Kolbeinstveit

Filosof og rådgiver KonservatismePolitisk filosofiPolitikk og samfunnYtringsfrihet
92 68 05 69

Eilev Hegstad

Kristendemokrati

Ingrid Lerstad

Studentpraktikant

Henrik Lerstøl Bjørøen

Studentpraktikant

Skjalg Stokke Hougen

Studentpraktikant

Guy Kiddey

Public-policy researcher Arbeidsliv

Simon Seland

Prosjektmedarbeider

Iyad el-Baghdadi

Fellow MenneskerettigheterInternasjonalt
Kjartan Sondresen

Kjartan Sondresen

VIDEOPRODUSENT

Martin Bang-Jareg

Leiv Askvig

Styreleder

Gjermund Løyning

Styremedlem

Benedicte Bakke Agerup

Styremedlem

Espen Søilen

Styremedlem

Kim Wahl

Styremedlem

Maria Moræus Hanssen

Styremedlem

Ove Vanebo

Styremedlem