Eilev Hegstad

PROSJEKTLEDER

Eilev Hegstad har frem til 2023 jobbet deltid som prosjektleder i Civita på et prosjekt om kristendemokratiet. Eilev er også redaktør for Kristendemokratisk Forum, en arena for ideologisk debatt og bevisstgjøring av kristendemokrater. Han var også stipendiat i Civita våren 2011, er utdannet statsviter fra UiO, og har også blant annet bakgrunn som internasjonal nestleder i KrFU.

Skrevet av Eilev

velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Eilev Hegstad

Kristendemokrater ser mer enn bare statens makt

Et sentralt utgangspunkt for kristendemokratisk tenkning er maktfordeling, fordi makt korrumperer. Dette var en sentral lærdom fra de totalitære regimene under andre verdenskrig.
VelferdsstatenKristendemokrati
Eilev Hegstad

Hva stemmer kristne velgere, og hvilke saker er de opptatt av?

I dette notatet oppsummeres noen hovedfunn om hva kristne velgere stemmer og mener om ulike politiske saker, sammenlignet med ikke-kristne velgere. Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse i oppdrag for Civita.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Eilev Hegstad

Staten kan også korrumperes

«Når staten gis flere og flere oppgaver og mer makt betyr det nødvendigvis at noen av disse andre fellesskapene vi tilhører mister innflytelse. Men det er også kanskje poenget når venstresiden så ofte er bekymret for at disse andre fellesskapene velger «feil»? Den holdningen illustrerer jo nettopp problemet med økt maktkonsentrasjon hos staten.»
IdeerRettsstatDemokrati og rettigheter
Eilev Hegstad

KrFs grunnfjell blir mindre. Det bør bekymre partiet

KrF har gjort det best i valg når de har klart å aktualisere konfliktlinjen som partiet ble stiftet på bakgrunn av. Å aktualisere denne konfliktlinjen på nytt krever et grundig arbeid, ikke minst med de grunnleggende idéene som ligger til grunn for KrF og kristendemokratisk ideologi.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKristendemokrati
Eilev Hegstad

Nr. 9 2011: Hva styrer stemmegivningen til aktive kristne?

Hvem er de aktive kristne velgerne? Hvilke vurderinger legger de til grunn for valget mellom hvilke politiske partier de vil gi sin stemme til? Dette notatet undersøker hva som rører seg av vurderinger bak aktive kristne velgeres stemmegivning, og om disse velgerne er mer idéstyrte enn saksstyrte i sine partivalg.
Norsk politikkPolitikk og samfunn