Per Christiansen

Jurist

Per Christiansen er jurist og arbeider deltid i Civita. Han er cand jur (1976) og dr juris (1988) fra Universitetet i Oslo. Han har hatt studieopphold blant annet ved George Washington University Law School 2005-06. Han har vært kontorsjef i Norges Bank, spesialutsending for finans ved Norges delegasjon til EU, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, advokat i PricewaterhouseCoopers, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og sist dommer ved EFTA-domstolen fra 2011 til 2023. Hans hovedinteresseområder er EU og EØS. Han har skrevet flere bøker og en rekke artikler om EU, EØS og finansrett.