Simon Seland

TIDLIGERE MEDARBEIDER

Simon er prosjektmedarbeider hos Civita våren 2020. Han jobber i sekretariatet til WWF, Norsk klimastiftelse og Civitas klimaomstillingsutvalg. Simon er samfunnsøkonomistudent og har tidligere vært leder av Oslo Unge Venstre.

Skrevet av Simon

Simon Seland

Vi har et boligproblem

I snitt betaler leietakere mer i leie enn boligeiere betaler i renter og avdrag. Likevel øker andelen som leier bolig. Det taler for at det er på tide skattemessig å likebehandle leie med eie.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Simon Seland

Åtte år med borgerlig regjering: Hvor har de store pengene gått?

Dette notatet gir en kortfattet oversikt over hovedprioriteringene i budsjettene disse årene.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Simon Seland

Årsaken tiI et urettferdig boIigmarked

SV burde bruke mindre tid på en ideologisk kamp mot «markedskreftene», og heller få opp farten på Rådhuset med å regulere nye boliger, skal boligmarkedet i Oslo bli mer rettferdig, skriver Simon Seland i Dagsavisen.
BoligpolitikkNorsk politikk
Simon Seland

En tredje boligsektor er ikke løsningen

Det er ubalansen mellom tilbudet og etterspørselen som har resultert i økte priser. Det er derfor ikke en tredje boligsektor, men effektiviserte planprosesser i kommunen og politisk vilje til å regulere tomter til flere boliger som må til dersom prispresset i hovedstaden skal temmes, skriver Simon Seland.
Økonomi og velferd
Simon Seland

Er en tredje boligsektor løsningen?

Dette notatet drøfter effektene av å etablere en tredje boligsektor i Oslo og argumenterer for at det er lav utbyggingstakt, i samspill med rekordlave renter, som er de viktigste årsakene til den sterke prisutviklingen i hovedstaden.
BoligpolitikkVelferdsstatenPolitikk og samfunn
Simon Seland

Mer skatt til kommunen vil gi lokal støtte til vindkraft

Skal vi unngå økte strømpriser, må Norge bygge ut mer fornybar energi. Regjeringens innstramninger i vindkraftregelverket er trolig siste sjanse til å sikre lokal forankring for ny vindkraft på land i Norge, og det bør suppleres med lokale skatteinntekter, skriver Simon Seland i E24.
Økonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter

Pressebilder