Therese Thomassen

Kommunikasjonssjef

Therese Thomassen er kommunikasjonssjef i Civita. Hun har ansvaret for kommunikasjon, PR og markedsføring, arrangementer, sosiale medier, nettside, nyhetsbrev, design og produksjon av publikasjoner, lansering av prosjekter m.m. Hun har også ansvaret for Civitas alumninettverk og et eget kvinnenettverk, Civitakvinner, som har to samlinger i året. Therese har en bachelor i internasjonal kommunikasjon (BIC) fra New Zealand, og et toårig IT-studie fra NITH (DPH).

Pressebilder