Eirik Løkke

Rådgiver

Eirik Løkke jobber som rådgiver i Civita. Han er vert for Civitas ukentlige podcast, «Liberal halvtime», og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn» (2016). Han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og kampanjerådgiver i Høyre. Eirik er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene historie (master), sammenlignende politikk (bachelor) og delfag jus (EMK-Rett). Han har tidligere vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen. Eirik sitter i styret i NORAM – Norge-Amerika-foreningen og i Board of Trustees i Oslosenteret, samt i Utvidet råd i Studentersamfunnet i Bergen. Han er varamedlem av Personvernnenda og sitter i Jubileumskomiteen for ONS 50 års-markering.

Publikasjoner fra Eirik

Eirik Løkke

Alle valg på samme dag? – Om stortingsvalg og lokalvalg

Bør vi ha en felles dag for lokalvalg og stortingsvalg? Og dermed kun valg hver fjerde år?
Demokrati og rettigheter
Martine Aamås SmørdalEirik Løkke

STORTINGET 2021–2025: Hvem skal styre landet?

Spiller det noen rolle hvilken bakgrunn stortingsrepresentantene har og kan det påvirke holdningene deres? I dette notatet har vi sett på de kandidatene som, ifølge gjennomsnittet på meningsmålingene i juni 2021, kommer til å utgjøre det nye Stortinget etter valget i september.
Norsk politikkDemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Er forholdet mellom PR og politikk et demokratisk problem?

I dette notatet drøftes forholdet mellom PR og politikk, lobbyisme og om PR-bransjen skiller seg vesentlig fra andre næringer. Notatet drøfter også hvorvidt det eksisterende regelverket er strengt nok.  
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Hvem skal styre landet de neste fire årene?

Hvordan er aldersfordelingen? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene sammenlignet med befolkningen for øvrig?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Eirik Løkke

Medier og demokrati i populismens tidsalder – Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA

I dette notatet drøftes forholdet mellom medier og demokrati i populismens tidsalder.
DemokratiUSAPopulismeMedia
Eirik Løkke

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Nr. 30 2015: Offentlig sektor og stemmegivning

Siden 1970 har offentlig sektor vokst med 200 prosent. Hvordan ville Stortinget vært satt sammen hvis ansatte i offentlig sektor fikk bestemme? Last ned og les notatet her:
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik LøkkeTorstein Ulserød

Nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig.
Ruspolitikk

Pressebilder