Eirik Løkke

Rådgiver

Eirik Løkke jobber som rådgiver i Civita. Han er vert for Civitas ukentlige podcast, «Liberal halvtime», og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn» (2016). Han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og kampanjerådgiver i Høyre. Eirik er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene historie (master), sammenlignende politikk (bachelor) og delfag jus (EMK-Rett). Han har tidligere vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen.

Skrevet av Eirik

Eirik Løkke

En lang samtale med Julie Wilhelmsen om Russland

På hvilken måte er Russland annerledes i 2022 enn i år 2000? Og hvorfor valgte Putin å invadere Ukraina?
Ideer
Eirik Løkke

Har Oslo et problem med vold og innvandring?

De siste 40 årene har Oslo utviklet seg til å bli en multietnisk hovedstad. Har byen også blitt utrygg? Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og journalist Inga Ragnhild Holst.
IdeerInnvandring og integrering
Eirik Løkke

Hvorfor er strømprisene så høye?

Hvordan er kraftmarkedet i Norge organisert? Finnes det en bedre måte å organisere kraftsystemet på? Og hva er årsaken til at norske forbrukere opplever rekordhøye priser?
Økonomi
Eirik Løkke

Muligheter og utfordringer for kapitalismen

Hva bør bedriftenes rolle i et samfunn være? Bør bedrifter utelukkende fokusere på inntjening, eller bør de også ta andre hensyn? Har kapitalismen fremdeles legitimitet hos folk flest?
Ideer
Liz Cheney
Eirik Løkke

Demokratihelten Liz Cheney

Liz Cheneys kritikk av Donald Trump har kostet henne dypt, og vil i natt medføre en foreløpig slutt på hennes politiske karriere i Kongressen. Men Cheney mener alvor med «country before party».
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunnUSA
Eirik Løkke

Underlig kritikk av Arendalsuka

Stordalen og Olsen mener at det nasjonale perspektivet er «litt flaut». Men ingenting er mer flaut enn å rakke ned på andres engasjement og på det man kan gjøre noe med selv.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

Publikasjoner fra Eirik

Martine Aamås SmørdalEirik Løkke

STORTINGET 2021–2025: Hvem skal styre landet?

Spiller det noen rolle hvilken bakgrunn stortingsrepresentantene har og kan det påvirke holdningene deres? I dette notatet har vi sett på de kandidatene som, ifølge gjennomsnittet på meningsmålingene i juni 2021, kommer til å utgjøre det nye Stortinget etter valget i september.
Norsk politikkInstitusjoner og forvaltningDemokrati
Eirik Løkke

Er forholdet mellom PR og politikk et demokratisk problem?

I dette notatet drøftes forholdet mellom PR og politikk, lobbyisme og om PR-bransjen skiller seg vesentlig fra andre næringer. Notatet drøfter også hvorvidt det eksisterende regelverket er strengt nok.  
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Hvem skal styre landet de neste fire årene?

Hvordan er aldersfordelingen? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene sammenlignet med befolkningen for øvrig?
Norsk politikkInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Medier og demokrati i populismens tidsalder – Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA

I dette notatet drøftes forholdet mellom medier og demokrati i populismens tidsalder.
DemokratiUSAPopulismeMedia
Eirik Løkke

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Nr. 30 2015: Offentlig sektor og stemmegivning

Siden 1970 har offentlig sektor vokst med 200 prosent. Hvordan ville Stortinget vært satt sammen hvis ansatte i offentlig sektor fikk bestemme? Last ned og les notatet her:
Institusjoner og forvaltningDemokrati
Eirik LøkkeTorstein Ulserød

Nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig.
Ruspolitikk
Eirik Løkke

Nr. 16 2014: Allianse-regjeringen i Sverige 2006-2014

Dette notatet sammenfatter de viktigste økonomiske resultatene etter Alliansens åtte år ved makten. Notatet ser blant annet på utviklingen på arbeidsmarkedet, økonomisk vekst, ulikhet og utviklingen i sosial tillit.
Internasjonalt

Pressebilder