Eirik Løkke

Rådgiver

Eirik Løkke jobber som rådgiver i Civita. Han er vert for Civitas ukentlige podcast, «Liberal halvtime», og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn» (2016). Han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og kampanjerådgiver i Høyre. Eirik er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene historie (master), sammenlignende politikk (bachelor) og delfag jus (EMK-Rett). Han har tidligere vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen.

Skrevet av Eirik

Eirik Løkke

Har Russland grunn til å frykte Vesten?

Hør ny episode av Liberal halvtime med forsker Karen-Anna Eggen om konflikten mellom Ukraina og Russland.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Hvem er det som får jobb på universitetene?

Universitetene er en sentral premissleverandør for offentlig debatt og politikk. Men hvilke personer er det som ansettes, og hvilke kriterier er det som avgjør konkurransen om faste ansettelser?
Utdanning og forskning
Eirik Løkke

Var det en tabbe å invitere Steve Bannon til nordiske mediedager?

En inkluderende offentlighet løser ikke alle problemer, men muligheten er større når man inviterer til debatt og dialog, enn når man forfekter no-platform og cancelculture.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

Kan vi ha tillit til næringslivet?

Burde ikke den innsatsen private bedrifter har gjort og fremdeles gjør under pandemien, anspore til mer åpenhet og tillit, fremfor ekstrem mistillit og profitør-beskyldninger?
Private i velferdenNæringslivVelferdstjenesterNæringspolitikk
Eirik Løkke

Er det mulig å skille idrett fra politikk?

Bør det stilles krav om å følge menneskerettighetene for å få lov til å arrangere OL eller VM? Og bør Norge boikotte Vinter-OL i Beijing? Hvordan skal idretten forholde seg til autoritære regimer?
DemokratiMenneskerettigheter
Eirik Løkke

Hva vil prege politikken i 2022?

Gjest i denne episoden av Liberal halvtime er Aksel Fridstrøm, nyhetsredaktør i Minerva.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Publikasjoner fra Eirik

Martine Aamås SmørdalEirik Løkke

STORTINGET 2021–2025: Hvem skal styre landet?

Spiller det noen rolle hvilken bakgrunn stortingsrepresentantene har og kan det påvirke holdningene deres? I dette notatet har vi sett på de kandidatene som, ifølge gjennomsnittet på meningsmålingene i juni 2021, kommer til å utgjøre det nye Stortinget etter valget i september.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Eirik Løkke

Er forholdet mellom PR og politikk et demokratisk problem?

I dette notatet drøftes forholdet mellom PR og politikk, lobbyisme og om PR-bransjen skiller seg vesentlig fra andre næringer. Notatet drøfter også hvorvidt det eksisterende regelverket er strengt nok.  
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Hvem skal styre landet de neste fire årene?

Hvordan er aldersfordelingen? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene sammenlignet med befolkningen for øvrig?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Eirik Løkke

Medier og demokrati i populismens tidsalder – Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA

I dette notatet drøftes forholdet mellom medier og demokrati i populismens tidsalder.
DemokratiUSAPopulismeMedia
Eirik Løkke

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Nr. 30 2015: Offentlig sektor og stemmegivning

Siden 1970 har offentlig sektor vokst med 200 prosent. Hvordan ville Stortinget vært satt sammen hvis ansatte i offentlig sektor fikk bestemme? Last ned og les notatet her:
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Torstein UlserødEirik Løkke

Nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Formålet med dette notatet er å se nærmere på begrunnelsen for, og virkningene av, forbudet mot narkotika. Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig.
Ruspolitikk
Eirik Løkke

Nr. 16 2014: Allianse-regjeringen i Sverige 2006-2014

Dette notatet sammenfatter de viktigste økonomiske resultatene etter Alliansens åtte år ved makten. Notatet ser blant annet på utviklingen på arbeidsmarkedet, økonomisk vekst, ulikhet og utviklingen i sosial tillit.
Internasjonalt

Pressebilder