Marie Knutsen Lid

Studentpraktikant

Marie Knutsen Lid er utplassert i praksis hos Civita fra masterprogrammet i statsvitenskap ved universitetet i Oslo, våren 2023. Hun tok bachelor i internasjonale studier ved UIO, og er opptatt av krig og konflikt, migrasjon, fredsbygging, EU og integreringspolitikk.