Julie Lovise Green Holten

Rådgiver (deltid)

Julie jobber deltid som rådgiver i Civita fra oktober 2022. Hun er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo og har skrevet masteroppgave om byråkratiets rolle i utdelingen av oljelisenser på 1970-tallet. Julie er kommunestyrerepresentant for Høyre i Asker og har tidligere vært nestleder i Høyres Studenter.