Utenrikspolitikk

Hva er utenrikspolitikk?

globalisering utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk er alle de sider ved en stats politikk som angår dens forhold til andre stater. Utenrikspolitikken kan deles inn i en rekke saksområder, for eksempel sikkerhetspolitikk, handelspolitikk og bistandspolitikk, som hver har sine målsetninger, sin arbeidsform og sine rammebetingelser.

Den viktigste delen av utenrikspolitikken er den sikkerhetspolitiske, hvor bevaring av statens suverenitet er det altoverskyggende målet. Etter andre verdenskrig har medlemskapet i NATO vært bærebjelken i Norges sikkerhetspolitikk. Det har stort sett vært bred partipolitisk enighet om prinsippene for norsk utenrikspolitikk.

Mer innen Utenrikspolitikk

Brics
Torkel Brekke

Derfor bør Brics motarbeides 

Denne uken er det toppmøte i Sør-Afrika. Norge og Vesten bør nå fokusere på tre ting.
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn
Skandinavia, flagg, norden
Jan Erik Grindheim

En nordisk dimensjon uten Norge?

Et samlet Norden i Nato bør føre til et samlet Norden i EU.
UtenrikspolitikkEU og EØS
bombefly
Torkel Brekke

Fortsatt ingen grunn til å kritisere klasevåpen til Ukraina

Folkemordet mot ukrainerne må stoppes.
UtenrikspolitikkInternasjonaltForsvar og sikkerhet
is arktis
Kevin Leander Morand

Kinesiske og russiske interesser i Arktis: Hva betyr de for Norge og NATO?

En ting er sikkert: jo mindre is i Arktis, desto flere økonomiske muligheter.
UtenrikspolitikkInternasjonalt
Europa
Skjalg Stokke Hougen

Europa i skvis

Stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina har store politiske konsekvenser for Europa. Er tanken om å bygge opp strategisk autonomi for Europa noe vi burde avvise?
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
polen forsvar
Mats Kirkebirkeland

Polens tilbakekomst III

Kontrasten mellom Tysklands og Polens forsvar viser at sistnevnte er på vei til å bli den viktigste militære makten i Sentral-Europa.
UtenrikspolitikkInternasjonalt
Mathilde Fasting

Har vi felles verdier i Europa?

På et arrangement i regi av Civita ble spørsmålet om et felles verdigrunnlag diskutert. Panelet besto av forskeren Michael Borchard, Høyrepolitiker Ine Eriksen Søreide, og professor Janne Haaland Matlary. Demokrati og rettsstat ble trukket frem som de viktigste felles verdiene.
UtenrikspolitikkPolitikk og samfunnInternasjonalt
Kirkenes Nord-Norge
Lars Peder Nordbakken

En spesiell konferanse i Kirkenes 23.–24. februar 2022

Mens Russland rykket inn i Ukraina for et år siden, deltok jeg på den årlige Kirkeneskonferansen, og fikk se den banale offermentaliteten til en aggressiv krigsmakt på full display. Det gjorde inntrykk.
UtenrikspolitikkPolitikk og samfunnInternasjonalt
Russland og Ukraina flagg
Bård Larsen

Vardøger: Med russiske talepunkter skal freden vinnes i Ukraina

Mens Rødt får mye tyn om dagen, går venstresiden i SV under radaren. I Vardøger samles ytre venstre til antisolidaritet med Ukraina.
IdeerUtenrikspolitikkInternasjonaltSosialisme og sosialdemokrati
EU Europa Brussel
Theodor Barndon Helland

No taxation without representation

I alle andre forvaltningsledd er nordmenn opptatt av å ha sine egne representanter. Hvorfor ikke i EU?
UtenrikspolitikkEU og EØS
Bård Larsen

Gammel SV-vin på ny flaske

Vil virkelig SV stryke Vladimir Putin og oligarkenes Russland medhårs?
DemokratiUtenrikspolitikkForsvarspolitikkDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Den nye tyske regjeringen

Etter å ha lest den tyske regjeringsplattformen fremstår Hurdalsplattformen som nærmest utgått på dato, allerede før den skal iverksettes.
Utenrikspolitikk

Vestens svik mot Afghanistan – og seg selv

Når Vesten først valgte å intervenere militært, burde det være vår fordømte plikt å holde linjen – så lenge som nødvendig.
UtenrikspolitikkForsvarspolitikkUSADemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Hvordan skal Norge forholde seg til verden?

Hvordan skal Norge forberede seg på å møte fremtidens globale utfordringer som pandemier, konflikter og økonomiske nedturer? Bør vi se utenriks og innenrikspolitikk mer i sammenheng for å ruste oss best mulig på fremtidens globale sjokk? Se video fra frokostmøtet med Ine Eriksen Søreide, Henrik Syse og Ulf Sverdrup.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

Anglofile Norge trenger en Frankrike-strategi

I takt med at Norges tradisjonelle angloamerikanske bånd fremstår som mer usikre, bør Norge utvide bredden i sikkerhetspolitikken. Mange peker på Tyskland, men få ser mot Frankrike.
UtenrikspolitikkForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Jan Erik Grindheim

Byrde og ansvar i internasjonal politikk

Er det å hjelpe hverandre i en situasjon som koronaepidemien snakk om en byrde? Eller er det et ansvar stater har for å løse slike utfordringer i fellesskap?
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn

CIVITASAMTALEN: Hvordan vil coronaviruset påvirke maktforholdene i verden?

Anders Romarheim, leder ved senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier, i samtale med Eirik Løkke om globale maktforhold i lys av coronakrisen.
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjoner
Bård Ludvig Thorheim

Oslos boikott-vedtak: En farlig vei å gå

I dagens mer urolige verden er det behov for en balansert og klok utenrikspolitikk i disse spørsmålene. Den forvaltes best av Regjeringen støttet av Utenriksdepartementet, og Stortinget. Det er ikke en sak for landets kommunestyrer.
Utenrikspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Norges nye utenrikspolitiske retning kan gjøre en forskjell i verden

«Regjeringen har valgt å følge en stødig liberal kurs gjennom et urolig internasjonalt farvann. Nå gjenstår jobben med å gjennomføre.» Lars Peder Nordbakken i Minerva.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Nytt knefall for Kina?

Stortinget bør vurdere et hastevedtak, slik at Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner får demonstrere foran Stortinget der de hører hjemme. Bård Larsen i VG.
UtenrikspolitikkInternasjonaltTotalitære og autoritære regimer

Bør Norge bli medlem av FNs sikkerhetsråd?

Er det viktig at Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd? Kan vi oppnå noe for verden og Norge, og hva er i så fall det? Gir en plass i Sikkerhetsrådet Norge en mulighet til å ta internasjonalt medansvar? Vil sikkerhetsrådskampanjen påvirke øvrige politiske områder? Eller er hele kampanjen bortkastede penger? Se video fra frokostmøtet her!
UtenrikspolitikkInternasjonale institusjoner
Eirik Løkke

Har Vesten en fremtid?

"Den aller største trusselen mot Vesten kommer fra USAs president. Trumps opptreden under G7-møtet er en foreløpig topp i nedrig oppførsel ogen oppskrift på hvordan Vesten kan undergraves innenfra."
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
Jan Erik Grindheim

EØS er ikkje utanrikspolitikk

«Europapolitikken er blant dei viktigaste delane av utanrikspolitikken,» seier generalsekretær i Kristeleg Folkeparti Hilde Frafjord Johnsen i Dag og Tid 8.09. Men ho tek heilt feil.
UtenrikspolitikkEU og EØS
Eirik Løkke

Upresist om høyrepopulisme

"Det er forståelig og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk, men jeg er grunnleggende skeptisk til den type styringsiver på mikronivå over landegrensene," skriver Eirik Løkke.
UtenrikspolitikkSosialisme og sosialdemokrati
Nikolai Hegertun

Kinesisk kattepine

"Kanskje er Norges veivalg overfor Kina et uttrykk for at norske diplomater og politikere tror de har flere strenger å spille på enn de normative," skriver Nikolai Hegertun.
UtenrikspolitikkInternasjonalt
Nikolai Hegertun

Å hviske Roma midt imot

Norge har alltid snakket med innestemme når stormakter valser over menneskerettigheter. Nikolai Hegertun i Dagens Næringsliv.
UtenrikspolitikkBistand og utviklingMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Buridans esel ved valgurnen

"Norsk politikk er navlebeskuende, og det nesten totale fraværet av utenrikspolitiske spørsmål er bemerkelsesverdig. Debatten føres i liten utstrekning med en bevissthet om at det finnes en verden utenfor Norge. De politiske spørsmålene jeg mest savner i valgkampen, handler om en prinsipiell forståelse av politikkens grenser og av vårt ansvar for fremtidige generasjoner," skriver Lars Fr. H. Svendsen i Information.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn