Sivilsamfunnet

Hva er sivilsamfunnet?

foredrag akademia

Sivilsamfunnet er sammensatt av mange ulike små og store samfunn eller fellesskap. Det er forskjell på borettslag, fagforeninger og store kulturinstitusjoner. Det de har til felles, er at de er en del av det store sivilsamfunnet. Det er vanlig å definere det sivile samfunn ut fra hva det ikke er: Det sivile samfunn er verken marked eller stat. En slik avgrensning kan være nyttig, men har sin svakhet ved at den ikke sier så mye om hva som er det sivile samfunns egenart.

I norsk kontekst knyttes ofte de frivillige organisasjonene og ord som dugnad til begrepet sivilsamfunn. Frivillige organisasjoner og institusjoner er av en annen karakter enn formelle, offentlige institusjoner, for eksempel statlige. Mens staten er formell, regelstyrt, har voldsmonopol osv., er den sivile delen av samfunnet preget av frivillighet, engasjement nedenfra, kulturliv, menigheter, partier og organisasjoner, som igjen er karakterisert ved tilfeldigheter, spontanitet og lokale variasjoner. Det er likevel misvisende å redusere det sivile samfunn til bare å være det man vanligvis oppfatter som frivillige organisasjoner.

Mer innen Sivilsamfunnet

religion kristendom lys
Mathilde Fasting

Er kristendommen på vei ut?

Spørsmålet som stilles kan besvares med et ja eller et nei. Mitt korte svar er nei, kristendommen er ikke på vei ut.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Mats Kirkebirkeland

Den norske kirke plasserer seg til venstre for SV i Ukraina-krigen

Den norske kirke utfordrer til refleksjon om de politiske og etiske dilemmaene knyttet til vestlig våpenstøtte til Ukraina, og oppfordrer til solidaritet i krisetider.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Eirik Løkke

Underlig kritikk av Arendalsuka

Stordalen og Olsen mener at det nasjonale perspektivet er «litt flaut». Men ingenting er mer flaut enn å rakke ned på andres engasjement og på det man kan gjøre noe med selv.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Frivillighetens år 2022

Skal vi ha et uavhengig og selvstendig sivilsamfunn, trenger vi økt oppmerksomhet om stiftelsenes rolle.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen vil snu velferdsstaten på hodet

Regjeringen og SV trenger en realitetsorientering i velferdspolitikken.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Kristin Clemet

At mediene sluker dette så rått, er tankevekkende

I denne valgkampen har det tydeligvis blitt en sport blant såkalte frivillige organisasjoner å rangere partiene etter hvor gode de er på vedkommende organisasjons område.
DemokratiNorsk politikkSivilsamfunnetMedia
Lars Kolbeinstveit

Vi trenger messens ro, nattverd og tilgivelse

En omfattende velferdsstat og et dominerende marked hjelper ikke i livets eksistensielle faser. Men kirken har et språk for det vi ikke finner svar på.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Er det galt med egne klubber for kvinner og menn?

Debatten om Norske Selskab er fascinerende. Det går liksom ikke an å ha en slik herreklubb i 2020. Men går det an å ha en dameklubb, spør Kristin Clemet.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Familien er det viktigste vi har

"Familiens positive betydning trer også frem i disse dager. For alle de barna som slipper å bli mobbet eller slipper å savne mor og far. For foreldre som slipper å lure på om det egentlig er så bra at ettåringen er i barnehagen. ­Eller for barn som bare leker med søsken og trives utmerket med det, fordi det er en etterlengtet og fortjent pause fra ensomheten i skolegården."
VelferdsstatenPolitikk og samfunnSivilsamfunnetVelferdstjenester
Kristin Clemet

Det er typisk norsk å slippe å velge mellom trygghet og frihet

Hva er det som eventuelt gjør at et land som Norge er bedre egnet enn mange andre land til å håndtere en krise av så enorme dimensjoner som den vi nå opplever, spør Kristin Clemet i Aftenposten.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Kristin Clemet

«Forskere er ikke uten verdier og politiske holdninger»

Kristin Clemet svarer leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind i Forskerforum.
ForskningSivilsamfunnetUtdanning og forskning
Torstein Ulserød

Forbud mot konverteringsterapi: Er det så enkelt?

Konverteringsterapi kan være skadelig. Men det kan være enda mer skadelig med politikere som tror det er «veldig enkelt» å lovregulere fenomener som samtaler og andre former for helt normal kontakt mellom mennesker.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Fri fantasi fra Hernes

Hans påstander underbygges av en rekke utsagn som foregir å komme fra Civita, men som er rene påfunn. Kristin Clemet svarer Gudmund Hernes i Morgenbladet.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Bård Larsen

Ikke alle som kritiserer Greta Thunberg er mørkemenn

Vi er i samme båt, og da er det dumt å bruke den dårlige tiden vi har på å skille sauer fra geiter; de rettroende fra kjetterne. Dessverre risikerer vi å bruke mer krefter på det enn på miljøet, flokkdyr som vi er.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetKlima og miljø
Torstein Ulserød

Pride har blitt en maktdemonstrasjon

Den manglende viljen til å behandle homobevegelsen som den maktfaktoren den er, er et umodent trekk ved norsk offentlighet. Torstein Ulserød i Minerva.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Mats Kirkebirkeland

Et utopisk samfunn som fungerer

"Deltakelse på Burning Man kan anbefales på det varmeste til alle filosofisk og politisk nysgjerrige mennesker", skriver Mats Kirkebirkeland.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetKultur
Kristin Clemet

Tale til Oslo Symposium

"dette rører faktisk ved noe som ligger meg på hjertet – nemlig evnen til toleranse for dem som mener, er eller handler annerledes enn oss selv."
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Kirkens frykt for sekulære moralister

"Kirken kan spille en viktig rolle i dagens samfunn, hvor retten til selvbestemt abort er kommet for å bli, samtidig som de etiske utfordringene ved abort alltid vil være med oss." Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
BioteknologiSivilsamfunnet
Torstein Ulserød

Hvorfor tør vi diskutere seksualiseringen av russefeiringen, men ikke Pride?

"Manglende vilje til å kritisere en sårbar minoritet kan være en årsak til at vi ikke har fått noe metoo-oppgjør blant homofile". Torstein Ulserød i Bergens Tidene.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Haakon Riekeles

HRS bør ikke få statsstøtte. Det er det også mange andre som ikke bør få.

Statsstøtte til politiske organisasjoner bør gis med armlengdens avstand fra politikerne, etter objektive, etterprøvbare kriterier, skriver Haakon Riekeles.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetOffentlige utgifterØkonomi
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Individualisme og konservatisme

At individet kan bli utsatt for misbruk av autoritet i det sivile samfunn er det liten tvil om. Men det legitimerer ikke nødvendigvis statlig overstyring, skriver Lars Kolbeistveit.
KonservatismePolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer samfunn, mindre stat

Stat og samfunn er ikke det samme. Det bør Regjeringen vise at de mener i praksis, ikke bare i festtaler. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Sivilsamfunnet: Da KrF tapte

"Viktige institusjoner og organisasjoner i sivilsamfunnet er i dag helt avhengige av offentlig støtte og tilpasser seg signaler og ønsker fra en stat som ofte har et instrumentelt syn på sivilsamfunnets rolle. Det kunne kanskje vært annerledes - dersom KrF ikke hadde tapt," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Sivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Hvem har ansvaret for de eldre når Den kulturelle spaserstokken avvikles?

"Likevel handler ikke dette bare om økonomi. Det handler også om hvordan vi behandler våre eldre. Hvem tar ansvar? Det offentlige eller pårørende og sivilsamfunnet? Hvis ikke familien og sivilsamfunnet tar sin del av ansvaret, får vi et fattig og kaldt samfunn," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Festtaler om fellesskap

"At politikere i festtaler gjør oss oppmerksom på den viktige forskjellen på ”stat” og ”samfunn”, får først reell betydning hvis det får politiske konsekvenser", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

Misforstår

"Aksel Brannen Sterri i Progressiv skriver i Dagbladet 25.6 at Civita angriper målsettingen om å gi folk reell frihet ved å gi opp gode politiske målsettinger med stor støtte i befolkningen. Sterri misforstår", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

Sivilsamfunnet

"If the idea of civil society has fallen into disuse, it is not because the twin excesses, of individualism and dirigisme, have abated but because civil society itself has turned out to be a more complicated and ambiguous entity than might be supposed. Indeed, it is sometimes complicit in the problems it purports to solve. Nor can the state be entirely absolved of the need to help solve them," skriver Gertrude Himmelfarb.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Mathilde Fasting

SIVILSAMFUNNET: Frivilligheten i tofrontskrig

Politikk og samfunnSivilsamfunnet

BOKLANSERING: Stat, samfunn og sivilt engasjement

VelferdsstatenPolitikk og samfunnSivilsamfunnet