Sivilsamfunnet

Mer innen Sivilsamfunnet

Aslak Versto Storsletten

Frivillighetens år 2022

Skal vi ha et uavhengig og selvstendig sivilsamfunn, trenger vi økt oppmerksomhet om stiftelsenes rolle.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen vil snu velferdsstaten på hodet

Regjeringen og SV trenger en realitetsorientering i velferdspolitikken.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Kristin Clemet

At mediene sluker dette så rått, er tankevekkende

I denne valgkampen har det tydeligvis blitt en sport blant såkalte frivillige organisasjoner å rangere partiene etter hvor gode de er på vedkommende organisasjons område.
DemokratiNorsk politikkSivilsamfunnetMedia
Kristin Clemet

«Forskere er ikke uten verdier og politiske holdninger»

Kristin Clemet svarer leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind i Forskerforum.
ForskningSivilsamfunnetUtdanning og forskning
Haakon Riekeles

HRS bør ikke få statsstøtte. Det er det også mange andre som ikke bør få.

Statsstøtte til politiske organisasjoner bør gis med armlengdens avstand fra politikerne, etter objektive, etterprøvbare kriterier, skriver Haakon Riekeles.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetOffentlige utgifterØkonomi
Kristin Clemet

Sivilsamfunnet: Da KrF tapte

"Viktige institusjoner og organisasjoner i sivilsamfunnet er i dag helt avhengige av offentlig støtte og tilpasser seg signaler og ønsker fra en stat som ofte har et instrumentelt syn på sivilsamfunnets rolle. Det kunne kanskje vært annerledes - dersom KrF ikke hadde tapt," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Sivilsamfunnet