Internasjonale institusjoner

publikasjoner

Torkel Brekke

BRICS-landene: Resten mot Vesten?

En verden hvor BRICS får en lederrolle vil være en verden hvor Kina og Russland får større spillerom og hvor demokrati vil møte enda dårligere levekår globalt. Hvis vi mener alvor med å forsvare demokrati og menneskerettigheter, bør BRICS motarbeides, mens interne motsetninger og svakheter innenfor BRICS-samarbeidet bør framheves og utnyttes.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn
Steinar Juel

Skatteparadis

Dette notatet presenterer hva skatteparadis er, og hvordan de også kan brukes til legitim aktivitet i den internasjonale økonomien.
InternasjonaltØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Jan Erik Grindheim

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser

Denne boken gir et innblikk i hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av gode og trygge arbeidsplasser over hele landet, og hvor viktig EØS-avtalen er for en fremtidsrettet utvikling innen miljøvern, utdanning og forskning, arbeidsliv og sosiale spørsmål.
EU og EØS
Mathilde Fasting

ETTER HISTORIENS SLUTT – Møter med Francis Fukuyama

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflyt­­elsesrike­ statsvitere.­ I ­denne­ boken­ presenterer Mathilde­ Fasting­ hele­ Fukuyamas­ forfatterskap.
Institusjoner og forvaltningInternasjonalt
handel
Jan Erik Grindheim

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Den nasjonalstatlige proteksjonismen brer seg i den vestlige verden, og er dårlig nytt for et land som Norge. I internasjonal politikk gjør store land som de vil, små som de må. Denne rapporten ser på de norske politiske partienes handelspolitikk.
Norsk politikkHandelØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Internasjonal næringsfrihet – Et fornyet argument for frihandel i lys av den nye globaliseringen

Dette notatet diskuterer nye økonomiske argumenter for frihandel og friere internasjonal økonomisk integrasjon.
Internasjonale institusjonerHandelNæringslivGlobalisering

Mer innen Internasjonale institusjoner

EU
Jan Erik Grindheim

Norsk EU-medlemskap må på den politiske dagsorden

Verden preges av en politisk og økonomisk fragmentering som utfordrer Norge som nasjon og Agder som region. Hva gjør vi med det?
UtenrikspolitikkInternasjonale institusjonerForsvar og sikkerhetEU og EØS
EU flagg
Per Christiansen

Folkeavstemninger om EU-saker

Noen EU-stater bruker folkeavstemninger mens andre EU-stater har ikke har en slik tradisjon. Bruk av folkeavstemninger i saker om EU synes å ha økt noe, og de kan i noen tilfelle skape vanskeligheter. 
Institusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerEU og EØS
Jean Monnet
Per Christiansen

Jean Monnet og hans metode

Jean Monnets navn knyttes til EU-samarbeidets opprinnelse i 1950-årene. Han var en sentral inspirator og hans tanker står sentralt. Monnet mente blant annet at overnasjonalitet var nødvendig, da tradisjonelt folkerettslig samarbeid ikke var effektivt nok for å oppnå nødvendig integrasjon. 
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Per Christiansen

Om EU-domstolens støtte til EØS-avtalen

Motsetninger er innebygd i EØS-avtalen. De skyldes at EU er et overnasjonalt samarbeid mens EØS bygger på folkeretten. Hundre prosent harmoni i EØS-konstruksjonen er derfor ikke mulig. Uten formalisme, og med en pragmatisk tilnærming til EØS-retten, kan EØS-avtalen likevel virke godt i praksis. For å få dette til er det bra for EØS å få støtte fra EU-domstolen. 
Internasjonale institusjonerEU og EØS
handel, containere, wto
Lars Peder Nordbakken

Status quo er ikke lenger et holdbart alternativ

Etter en serie tilbakeslag i det globale markedet i kjølvannet av finanskrisen i 2008, står vi på nytt ved et veiskille. Det som står på spill i tiden fremover, er ikke noe mindre enn skjebnen til en av de viktigste kildene til økonomisk og sosial utvikling.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
WTO
Lars Peder Nordbakken

Vesten må vise vei bort fra dagens ødeleggende proteksjonisme

Det er fullt mulig å gjennomføre betydelige reformer som vil styrke det regelbaserte rammeverket for en mer innovativ, produktiv og bærekraftig verdensøkonomi.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
globalisering utenrikspolitikk
Torkel Brekke

Ikke la deg lure av «det globale sør»

De såkalte BRICS-landene har nettopp avsluttet et møte for statsledere i Sør-Afrika, 22.-24. august. 
InternasjonaltInternasjonale institusjoner
Brics
Torkel Brekke

Derfor bør Brics motarbeides 

Denne uken er det toppmøte i Sør-Afrika. Norge og Vesten bør nå fokusere på tre ting.
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn
Jan Erik Grindheim

Truer USA og EU arbeidet for en friere verdenshandel?

Siden 1995 har WTO arbeidet med å bygge ned handelsbarrierer mellom dagens 164 medlemsland, deriblant Norge. Hvor står dette arbeidet i dag?
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
Erdogan Tyrkia
Eirik Løkke

Ytringsfrihet, koranbrenning og svensk medlemskap i NATO

Hvor langt bør vestlige demokratier strekke seg for å forsvare liberale prinsipper?
InternasjonaltInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Roosevelt
Lars Peder Nordbakken

Da USA brøt med seg selv

USAs posisjon som den frie verdens leder er usikker. Da er det desto mer å lære av Roosevelts internasjonale prosjekt.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunnUSA
Praha
Theodor Barndon Helland

Er EPC et forvarsel om et mer integrert Europa?

Det er særlig tre grunner til at det nye European Political Community, med sitt overordnede formål om å binde flere land av geopolitisk betydning tettere til EU-masten, trolig er godt.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Globalt fellesgode

Effektiv pandemibekjempelse handler om å ta ansvar for et globalt fellesgode, og det krever både offentlig-privat samarbeid og internasjonal solidaritet.
Internasjonale institusjonerØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Vaksinesuksessen er mer polysentrisk enn et månelandingsprosjekt

Den interessante diskusjonen handler ikke om å fordele ære, eller om man er for eller mot store samfunnsoppgaver, politiske visjoner og langsiktige offentlige investeringer. Den handler langt mer om hvilken rolle myndighetene bør spille og hvilke spilleregler som er de mest hensiktsmessige for å lykkes gjennom alle leddene av den pandemibekjempende verdikjeden.
Internasjonale institusjonerØkonomiske systemerNæringspolitikk
Jan Erik Grindheim

North Sea Crossing

Kanskje skulle en norsk kronprinsesse reise over Nordsjøen og forsøke å overtale statsminister Boris Johnson til å melde Storbritannia inn igjen i EU?
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Europa er ikke i krise

Nasjonen, velferdsstaten og globalismen ligger ikke bak oss. Alle tre lever i beste velgående. Det gjør også Europa!
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Nå er tiden inne for å gjenreise WTO

Etter 25 år er det både nødvendig og mulig å gi det multilaterale handelssamarbeidet ny relevans og økt betydning.
Internasjonale institusjonerHandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Det kan gå mot en ny vår for det transatlantiske samarbeidet

Det finnes knapt et bedre sted å starte gjenoppbyggingen og fornyelsen av den liberale verdensorden enn i en tillitsbyggende atlantisk samtale. Men denne gangen bør ikke Europa vente på USA, men heller aktivt rekke ut en hånd til et nytt USA under ledelse av Joe Biden og Kamala Harris.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn

Kan Tyskland redde EU?

Se video fra frokostmøtet med Martin Sandbu, Anniken Huitfeldt og Michael Tetzschner.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Byrde og ansvar i internasjonal politikk

Er det å hjelpe hverandre i en situasjon som koronaepidemien snakk om en byrde? Eller er det et ansvar stater har for å løse slike utfordringer i fellesskap?
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn
Jan Erik GrindheimEirik Løkke

Civitasamtalen: Hvordan vil koronakrisen påvirke EU?

Se ny episode av Civitasamtalen med tidligere leder i Europabevegelsen Jan Erik Grindheim, i samtale med Civita-kollega Eirik Løkke om EUs håndtering av koronakrisen.
Internasjonale institusjonerEU og EØS

CIVITASAMTALEN: Hvordan vil coronaviruset påvirke maktforholdene i verden?

Anders Romarheim, leder ved senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier, i samtale med Eirik Løkke om globale maktforhold i lys av coronakrisen.
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjoner
Jan Erik Grindheim

25 års utenforskap er nok!

28. november var det 25 år siden et knapt flertall av norske velgere stemte nei til medlemskap i EU. Her til lands er det på tide med en ny EU-debatt. Et fullverdig medlemskap i EU vil kunne sikre det norske demokratiet, vår forsvars- og sikkerhetsevne og vår plass i det globale handels- og investeringsbildet.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Da Kina ble for lite for Kina

Hvorfor tidenes største infrastrukturprogram bør ledsages av sterkere multilaterale institusjoner.
Internasjonale institusjonerInternasjonaltGlobalisering

Bør Norge bli medlem av FNs sikkerhetsråd?

Er det viktig at Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd? Kan vi oppnå noe for verden og Norge, og hva er i så fall det? Gir en plass i Sikkerhetsrådet Norge en mulighet til å ta internasjonalt medansvar? Vil sikkerhetsrådskampanjen påvirke øvrige politiske områder? Eller er hele kampanjen bortkastede penger? Se video fra frokostmøtet her!
UtenrikspolitikkInternasjonale institusjoner
Lars Peder Nordbakken

Ti grunner til at den liberale verdensorden vil bestå

"Løsningen på stadig flere av vår tids store samfunnsutfordringer er grenseoverskridende og påkaller mer liberalt demokrati og mer liberal orden – ikke mindre", skriver Lars Peder Nordbakken i Aftenposten.
Internasjonale institusjonerDemokrati og rettigheterØkonomi og velferdGlobalisering
Eirik Løkke

Brexit og beretningen om en britisk tragedie

"Som EU har vist gjennom hele Brexit-prosessen: Intet land kan forvente en slik spesialbehandling. Nettopp av den grunn er det i Norges interesse at vi ikke bidrar til å skape usikkerhet om vårt eget forhold til Europa", skriver Eirik Løkke i Dagbladet.
Internasjonale institusjonerEU og EØS

Brexit – hva nå?  

Forhandlingene om en avtale for Storbritannias utmeldelse fra EU går mot slutten. Hvis Brexit blir en realitet i mars 2019, hva vil dette bety for EU som politisk prosjekt, for Storbritannias fremtidige forhold til sine europeiske naboer og for Norge?
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Myten om nasjonal suverenitet

Allerede i 1918 beskrev Luigi Einaudi hva som venter Storbritannia etter brexit. Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
Internasjonale institusjonerInternasjonaltEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

"La oss håpe at Trumps bilaterale handelspolitikk og en eventuell Brexit ikke endrer EUs forhold til tredjeland som Norge. Det vil kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardt."
Internasjonale institusjonerHandelKonkurranseEU og EØSNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Trumps aggressive unilateralisme truer Vestens verdier

"Nå trenger virkelig Vesten en plan B, og den planen må inneholde noe helt annet enn proteksjonistisk gjengjeldelse overfor USA", skriver Lars Peder Nordbakken.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Trump risikerer å isolere USA fra verdenssamfunnet

"Hvis ikke USA innen rimelig kort tid blir kvitt den samfunnsøkonomiske analfabetismen som nå råder i Det Hvite Hus og i Kongressen i Washington, er det ingen dristig spådom å hevde at landet er på vei til å bli marginalisert – og latterliggjort," skriver Lars Peder Nordbakken.
Internasjonale institusjonerUSAHandelGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Behov for bedre spilleregler

«Trumpadministrasjonens negative holdninger til det frie multilaterale handelssystemet utgjør et alvorlig problem», skriver Lars Peder Nordbakken.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
skatt, økonomi, reform
Steinar Juel

Skatteomgåelse satt i system

Aggressiv skatteplanlegging brer seg. Det er et race ingen land vil vinne over tid. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Internasjonale institusjonerSelskapsskattSkatt og avgifter