Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
rettsstat
Oda Oline Omdal

Samtykkelov kan gjøre vondt verre

Kun én av ti voldtektssaker ender med fellende dom. Jeg er redd terskelen blir enda høyere når fokuset rettes mot hva som blir sagt, fremfor hva som ble gjort.
Rettsstat
Unge, samfunnsdebatt, ytringsfrihet, unge stemmer
Oda Oline Omdal

Unge rømmer til høyre. Venstresiden innser ikke hvorfor.

Unge har mange spørsmål om bolig, skole og innvandring, men venstresiden lytter ikke.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
utdanning
Oda Oline Omdal

Ikke fjern muligheten til å ta opp fag!

Politikerne bør heller ta tak i problemet ved roten.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
AI skrevet i sten
Oda Oline Omdal

Retten til bedre karakterer

Ingen bør få vitnemålet sitt hugget i stein.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Oppvask, skole, servise, vaske opp, tallerkener, skitne tallerkener
Oda Oline Omdal

Oppvask i opptakssystemet

Kunstig høye karaktersnitt og unge som sitter hjemme og samler på alderspoeng. Dette er realiteten bak dagens opptakssystem til høyere utdanning. Hva bør vi gjøre for å endre på dette? Avskaffe alle tilleggspoeng?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
AI privatist skole eksamen

Privatistordningen

Når man er privatist kan man forbedre en karakter, ta generell eller spesiell studiekompetanse eller ta fag man ikke hadde på videregående.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
skjermbruk, skole, mobil, ungdom, elever, klasserom
Oda Oline Omdal

Det er ikke åpenbart at skolen skal være mobilfri

Det er rart at regjeringen allerede nå, før man har kunnskap om konsekvensene, vurderer eller anbefaler å innføre felles regler og restriksjoner om mobilbruk.
Skolepolitikk
bøker skole
Oda Oline Omdal

Den norske skolen har sviktet

Kunnskapsdepartementet bør undersøke om den lange sommerferien bidrar til læringstap.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Barnesko, sko
Oda Oline Omdal

Det er på tide å kutte i sommerferien

En endring av dagens feriestruktur kan bidra til å bevare et av hovedmålene med den norske skolen, nemlig å utjevne sosiale forskjeller.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Barn, leser, sosiale forskjeller, skoleferie, bøker, utdanning, skole, lære
Oda Oline Omdal

Kan kortere skoleferier redusere sosiale forskjeller?

Dette notatet ser på hvilke gevinster en kortere sommerferie kan ha for norske elevers læringsutbytte.
Skolepolitikk
student, jobbe, arbeid, studier, tjene penger, kafe
Oda Oline Omdal

Studentene må jobbe!

Det er sunt for studenter å jobbe ved siden av studiene.
Høyere utdanningUtdanning og forskning

Leterefusjonsordningen

Leterefusjonsordningen er en ordning som gir oljeselskaper, som ikke er i skatteposisjon, en kontantutbetaling fra staten til å dekke deler av oljeselskapenes letekostnader på norsk sokkel. 
NæringslivNæringspolitikk
AI tomt klasserom

Fraværsgrensen

På̊ lengre sikt var ønsket at fraværsgrensen skulle bidra til å redusere frafallet ved å stimulere til at en større andel elever fullfører og består videregående opplæring.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
utdanning seminar
Oda Oline Omdal

Å stille krav er å bry seg, men vi må også bry oss om frafallet

Fraværet går ned og resultatene går opp. Likevel gikk Arbeiderpartiet inn for å å fjerne fraværsgrensen. Til jubel for ungdomspartiet, og til sorg for ganske mange lærere og foreldre.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Fravær i skolen, frafall i skolen, tom stol i klasserom
Oda Oline Omdal

Fraværsgrensen bør beholdes!

Regjeringen har gått inn for å fjerne dagens fraværsgrense. Det er uheldig med tanke på hvor mange flere elever som nå fullfører videregående skole.
Skolepolitikk
fravær i skolen, frafall i skolen, tom stol i klasserom
Oda Oline Omdal

Fravær og frafall i skolen

Dette notatet ser nærmere på hvor og hvordan fraværsgrensen har fungert, og hva som vil være fremtiden for dagens fraværsgrense.
Skolepolitikk
debatt fugl
Oda Oline Omdal

Venstresidens polarisering ødelegger debattklimaet blant unge

Det tjener ikke debatten at man ilegger meningsmotstandere holdninger de ikke har.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Oda Oline Omdal

Blind ideologi koster norsk barnevern svært dyrt

Innlegg av Oda Oline Omdal.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Oda Oline Omdal

Klimakrisen løses ikke ved å stenge demokratiets dører

Klimakrisen krever handling og gode løsninger. Ikke irritasjon og frustrasjon.
Klima og miljø
olje industri
Oda Oline Omdal

Skal Norge ut av oljealderen? Da må venstresiden si mer ja.

Skepsis og mangel på kunnskap kan ikke hindre det som potensielt kan bli den nye oljen.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Ungdom, barn, verden, globus, havet, miljø, klimakrise
Oda Oline Omdal

Hvordan vil ungdommen løse klimakrisen?

Dette notatet presenter ungdomspartienes ønsker og løsninger på de mest sentrale problemstillingene i norsk klima- og miljøpolitikk.
Norsk politikkKlima og miljø
barnepass aupair
Oda Oline Omdal

Au pair-ordningen bør utvides, ikke avvikles

Konsekvensene av en avvikling er ikke bare mindre kulturutveksling, men kan også være mindre likestilling.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
likestilling, kvotering
Oda Oline Omdal

Vi kvinner kan hvis vi vil, og vi trenger ikke å kvoteres inn for å få det til

Jeg håper likestillingskampen i årene som kommer, ikke bare blir kvinnekamp, men også likestillingskamp, der kompetanse veier tyngre enn kjønn.
Likestilling og feminisme
familie institusjoner barnevern
Oda Oline Omdal

Barnevernet på sitt beste er offentlig og privat

Barnevernet svikter for ofte. Men det skyldes ikke at det fins private aktører.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
barnevern
Oda Oline Omdal

Barnevernet på sitt beste er offentlig og privat

De kommersielle aktørene har vist seg mer fleksible enn det offentlige når det gjelder å innrette tilbudet mot barn med spesielt høy problembelastning.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
ungdom barnevern
Oda Oline Omdal

Det som går galt i norsk barnevern, skyldes ikke at barnevernet er privat

Barnevernet svikter for ofte. Men det skyldes ikke at det fins private aktører.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
skole, elev, tavle, rekke opp hånden
Oda Oline Omdal

Forebygging av hatefulle ytringer starter i skolen, ikke med PST

Selv om det er et problem at flere skremmes bort fra samfunnsdebatten som en konsekvens av hets og hatefulle ytringer, bør man starte med å se på årsakene.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Kanselleringskultur

Kritikerne av kanselleringskultur innvender at ytringsfriheten tar skade dersom personer eller holdninger utestenges fra det offentlige rom.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Barn, barnevern, velferd

Barnevernet

Barnevernet er en helse- og omsorgstjeneste, som har som hovedoppgave å sikre at barn og ungdom som lever under forhold som er skadelig for deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
netthat
Oda Oline Omdal

Nei, MDG. Forebygging av hatefulle ytringer er ikke ansvaret til PST

Forebygging starter i skolen, men de færreste elever opplever klasserommet som et sted for diskusjon. Det må gjøres noe med.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Barn, barnevern, teddybjørn, bamser, velferd
Oda Oline Omdal

Det beste barnevernet er offentlig og privat

Hva skyldes problemene? Hvordan er samspillet mellom statlige, kommunale og private aktører i dag? Og hva vil de private aktørenes rolle være i fremtidens barnevern?Dette notatet ser nærmere på barnevernet.
VelferdsstatenPrivate i velferden
omsorg behandling
Oda Oline Omdal

Krise for samfun­nets sårbare

Venstresiden kaller det en gledens dag når de nå får avviklet fritt behandlingsvalg. Når regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg, mister pasienter mulighet til å bestemme selv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
ung skrive debatt
Oda Oline Omdal

Samfunnsdebatten trenger de unge stemmene

Mange unge er redde for å delta aktivt i samfunnsdebatten, engasjere seg i lokalpolitikken eller ytre meningene sine i klasserommet.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
skole diskusjon debatt
Oda Oline Omdal

Skolen må ta et større ansvar for å trene unge i debatt og kildekritikk

Mange unge opplever terskelen for å ytre seg offentlig som svært høy. Heldigvis kan problemet løses.
SkolepolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet