Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Feil om fødsels- permisjon

VelferdsstatenVelferdstjenester
barn permisjon
Mathilde Fasting

Jeg har skiftet mening om foreldrepermisjon

Foreldrene bør få bestemme hvordan de vil dele foreldrepermisjonen. Det er godt mulig at fedrene vil ta ut mindre permisjon, men det har skjedd mye siden fedrekvoten ble innført i 1992.
VelferdsstatenØkonomiVelferdstjenester
Forskning Filosofi Aristoteles
Kristin Clemet

Forskere kan gjerne stemme Rødt, hvis de er modige nok

Kristin Clemet om forskere og familiepolitikken.
ForskningVelferdsstaten
familie, mor, far, barn
Ingrid Lerstad

Foreldrepermisjon: Det er mer å ta hensyn til enn å få mor raskest mulig ut i jobb

Når fedrekvoten økes på bekostning av den valgfrie kvoten i foreldrepermisjonen, er det mor som taper på det.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Avsporing av debatten

Mollerins siste svar er en selektiv fremstilling av det jeg har skrevet.
Politikk og samfunn
barn på skolen med munnbind i koronapandemien
Kristin Clemet

Borte best, uansett?

Når hjemmet skildres som et farlig sted og skolen som en trygg havn, er det noen vi mister ut av syne.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Nyanser er viktig

Det er, som forskerne selv har sagt, viktig at vi ikke bagatelliserer vold og overgrep mot barn. Men det er også viktig at vi ikke dramatiserer og tegner et mer negativt bilde enn det er grunnlag for.
Politikk og samfunn
Autonomi, frihet
Kristin Clemet

Skolen er for alle – og tar ansvar for barn i sårbare situasjoner

Inntrykket noen av mine motdebattanter etterlater, kan ikke skyldes annet enn vranglesing av mine tekster.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Har forekomsten av vold og overgrep økt under pandemien?

I verste fall leder svært unyansert formidling av forskning til at myndighetene ikke treffer godt med tiltakene for å hjelpe utsatte barn.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Hjem til jul 3

Jeg tror Nagell og jeg er enige om mye. På et par punkter må jeg likevel reservere meg mot det hun skriver.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Hjem til jul

Hva er det som driver debatten i en retning som gjør at hjemmene fremstilles som et så farlig sted?
Politikk og samfunn
Gard Løken Frøvoll

Ingen grenser for politikk

Å få barn er et viktig personlig valg, og burde holdes utenfor valgkampen. Det må finnes grenser for politikk.
Norsk politikkVelferdsstatens bærekraft
10 nov
tirsdag 10 november 2020 kl. 00:00

Hvorfor får vi færre barn? Er det et problem? Og hvis ja – hva skal vi gjøre med det?

Menneskeverd og Civita inviterer til live stream i morgen, tirsdag 10. november kl. 10.30, med statsminister Erna Solberg (H), stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), overlege og professor Anne Eskild og psykolog Hedvig Montgomery.
Velferdsstaten
Steinar Juel

Hvorfor er det så vanskelig å redusere barnefattigdommen?

Dette notatet ser på økningen i barnefattigdommen de siste årene og foreslår noen tiltak for å redusere den.
VelferdsstatenFattigdomUlikhet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Liberal halvtime: Bør vi føde flere barn?

Episode 50 av Civitas podcast «Liberal halvtime» er nå ute. Ukens gjest i studio er Mathilde Fasting, siviløkonom og idéhistoriker i Civita.
VelferdsstatenPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Hjem til jul

Det ville vært befriende med et parti som er positivt til at vi arbeider mindre hvis vi vil ha mer familietid. Men som samtidig sa at det har en pris. Kristin Clemet i Aftenposten.
Uncategorized
Haakon Riekeles

Barnefamiliers økonomi

Dette notatet ser på hvordan en barnefamilie med vanlig inntekt kommer ut i skattesystemet, og med velferdsstatens kontantytelser, sammenlignet med en familie uten barn. Notatet sammenligner situasjonen i 2017 med situasjonen i 1997, som er før mange store endringer ble iverksatt. Konklusjonen er at barnefamilier kom vesentlig bedre ut etter denne målestokken for 20 år siden enn i dag.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Likebehandling er god familiepolitikk

"Det er viktigere å likebehandle foreldrene og legge til rette for at så mange som mulig kan kombinere utdanning og arbeid med det å stifte familie, enn at vi lager ordninger som bidrar til at en av foreldrene er hjemme med barn." Mathilde Fasting i Aftenposten.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon gir foreldre rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon.
VelferdsstatenVelferdstjenester
penger kontant

Kontantstøtte

Kontantstøtte er en velferdsordning som gis til foreldre av barn som ikke går full dag i barnehage.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Frykten for at mennesker er forskjellige

"Når vi ser nærmere på hvordan SV forholder seg til hva like muligheter betyr og hvor liten aksepten for ulike mennesker er, forsvinner fort mye av det liberale utgangspunktet," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Mathilde Fasting

Usikkert om vi får gratis barnehager

"Forslagene til en fremtidsrettet familiepolitikk har allerede skapt politisk debatt. Det er en god start," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Familiepolitikken i spagat

Mange av dagens ordninger for barnefamilier ble innført på et tidspunkt hvor de likestillingspolitiske ambisjonene var lavere, og hvor barnefattigdom artet seg annerledes. Det er på tide å tenke nytt. Mathilde Fasting i nettavisen Minerva:
Uncategorized

Hvem skal bestemme – staten eller familien?

Hva slags familie- og likestillingspolitikk får vi etter 2017? Civita inviterte til frokostmøte onsdag 28. september i samarbeid med KrFs programkomité. Se video og hør podcast fra frokostmøtet her!
Uncategorized
Mathilde Fasting

Fra Adam og Eva til barnedesign

Å lage barn er preget av religiøse, politiske og sosiale forestillinger. Det har aldri vært et anliggende kun for mannen og kvinnen.
Ideer
Mathilde Fasting

Likestillings­politikken gagner ikke karrierekvinner

Kvinner velger, ifølge forskningen, trygghet fremfor karriere. Mathilde Fasting i Dagbladet.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Internrevisjonen: Staten skal ikke detaljstyre familiene

Hvor langt inn i familielivet skal staten gå for å sikre barnets beste? Ganske langt, ifølge Venstres landsmøte. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Ideer
Mathilde Fasting

Look to Sweden?

"De skandinaviske landene har mye å lære av hverandre. Tre områder som er aktuelle er asylpolitikk, barne- og familiepolitikk og skattepolitikk. Se til Sverige for den siste, vurder nummer to, og dropp nummer én." Mathilde Fasting på Minervanett.no.
Uncategorized
Kristin Clemet

Vi jobber ikke nok

"Fremfor å forsøke å kompensere for problemet ved å tilby stadig flere velferdsordninger som skal finansieres, og som derfor egentlig krever at vi arbeider mer - burde noen ta mot til seg og fortelle om konsekvensene av å arbeide mindre. Jo mindre vi arbeider, jo mindre må velferdsstaten være - og jo mer ansvar må vi selv ta for vår egen velferd," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Kan vi lage en yngrebølge?

"Støtten til barnefamiliene er utformet slik at den skal bidra til at flest mulig jobber mest mulig. Det er i utgangspunktet bra for arbeidslinjen, men det gjør også at de fleste venter med å etablere familie til de er godt etablert i arbeidslivet, og at man derfor arbeider mindre i sine mest produktive år," skriver Mathilde Fasting i Klassekampen.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Familiepolitikk og likestilling: Høna eller egget?

"Har familiepolitikken fremmet likestillingen, eller er det likestillingen som har tvunget frem familiepolitiske tiltak? I NNT er det debatt om hvordan forskning på likestilling og familiepolitikk foregår. Den er interessant, fordi den stiller spørsmål ved forskernes bruk av metode, hvilke konklusjoner de trekker på hvilke grunnlag, og hva de mener om effektene av familiepolitikken," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Ja til KrFs støtte til lavinntektsfamilier

"Familiepolitikken bør treffe dem som trenger det mest, nemlig barn som lever i familier med lav inntekt. KrFs forslag til familiepolitiske endringer vil løfte mange lavinntektsfamilier. Det er bra, for det trengs", blogger Mathilde Fasting.
Uncategorized

Barnas behov først

"Familiepolitikken bør treffe dem som trenger det mest, nemlig barn som lever i familier med lav inntekt", skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.
Uncategorized

Mer likestilling med flere politiske tiltak?

"Vi nærmer oss en grense der ytterligere politiske tiltak vil gripe utilbørlig inn i privatlivet", skriver Mathilde Fasting i en kronikk på NRK Ytring.
Økonomi