Forsvarspolitikk

Krig og etikk: I kampens hete – hva er rett og hva er urett?

Nationaltheatret og Civita inviterte til digitalt frokostmøte inspirert av forestillingen Den kaukasiske krittringen. Se video fra møtet her!

Publisert: 4. november 2020

Nationaltheatret og Civita inviterte til frokostmøte

onsdag 4. november kl. 9.00

Krig, terror, mennesker i nød og på flukt er det som opptar Bertolt Brechts forfatterskap. Den kaukasiske krittringen som spiller på Nationaltheatret i høst, er et av Brechts mest politiske stykker og den historiske rammen er lagt til Stalins Sovjetunionen.

Det handler om flyktningen og tjenestepiken Grusje, som redder et forlatt barn og flykter fra terror og død i håp om et bedre liv. I sikkerhet dukker den biologiske moren opp og krever barnet sitt tilbake. Hvem er et barns rettmessige mor? I stykket setter Brecht også søkelyset på eiendomsrett, om hvem har retten til jorda, de som dyrker den, eller de som eier den.

Velkommen til frokostmøte inspirert av forestillingen Den kaukasiske krittringen. I panelet diskuteres stykkets etiske problemstillinger og hvordan Brecht til syvende og sist ønsker å plassere publikummere som dommere. Hva er rett, rettferdighet, skyld, uskyld, riktig straff og soning?

Brecht er kjent som humanist, men også som revolusjonær og kompromissløs. Kan vi forstå Den kaukasiske krittringen uten den historiske og politiske rammen det er skrevet i? Hvor stilte Brecht seg i sin samtids politiske kamper? Hva er utfordringene for den som vil gjøre det gode i en verden der det onde hersker?

Frokostmøtet var et samarbeid med tankesmien Civita. Arrangementet ble, på grunn av korona, arrangert uten publikum i rommet, og live-streamet fra Nationaltheatrets Facebook.

Du møtte:

Bård Larsen, historiker i tankesmien Civita

Åste Dokka, teolog og forfatter

Einar Øverenget, filosof og forfatter

Mathilde Fasting, forfatter og prosjektleder i tankesmien Civita og møtets ordstyrer.

Se video fra møtet på Facebook her!