27 feb
mandag 27 februar 2023 kl. 20:00

80 år siden tungtvanns-aksjonen – den største sabotasjeaksjonen i norsk historie

I anledning av at det er 80 år siden Vemork-aksjonen fant sted, inviterer Civita til militærhistorisk aften mandag 27. februar kl. 20.00. 

Du kan også følge møtet direkte på Facebook og YouTube:

Link til sendingen på Facebook

Link til sendingen på YouTube

Digital Civitakveld mandag 27. februar kl. 20.00–22.00

Natt til 28. februar 1943 gjennomførte norske sabotører tungtvanns-aksjonen for å hindre Nazi-Tyskland i å utvikle atomvåpen. Det er den største sabotasjeaksjonen som har funnet sted på norsk jord. 

I anledning av at det er 80 år siden Vemork-aksjonen fant sted, inviterer Civita til militærhistorisk aften. 

Asgeir Ueland, forfatter av boken Tungtvannsaksjonen og Olav Njølstad, professor og forfatter av boken Professor Tronstads krig vil, i samtale med Eirik Løkke, presentere de sentrale aktørene, og forklare hvordan tungtvannsaksjonen ble planlagt og gjennomført. I tillegg vil innlederne drøfte hvorvidt sprengningen av Norsk Hydros fabrikk bidro til å stoppe Hitlers atombombeprosjekt.

Avslutningsvis vil Frode Arnfinn Kristoffersen, brigader og nestkommanderende/stabssjef for Forsvarets spesialstyrker, dele sine tanker om de militære aspektene ved operasjonen, og eventuelle lærdommer for dagens spesialstyrker. 

Møtet vil foregå uten publikum og sendes på denne nettsiden, via YouTube, og på vår Facebookside.

Melder du deg på via lenken øverst, vil vi sende deg en påminnelse samme dag med lenker til sendingen.

Velkommen!