Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Sveits
Kristin Clemet

Om Bjørn Dæhlie og forakt for andre

Det er ille å høre på all den forakten mange har overfor Bjørn Dæhlie. Kanskje regjeringen heller skulle lytte til det han har å si?
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Eierskap betyr noe

Det er ikke illiberalt, slik Thomassen påstår, å legge vekt på ulike kvaliteter ved ulike typer investorer og eiere. Det er forskjell på offentlige og private eiere, på aktive og passive eiere
Økonomi
Mathilde Fasting

Amatører har ikke kompetent kapital

Norsk kapital og eierskap er like viktig når en bedrift etableres, som når de vokser, og over tid skaper nye arbeidsplasser og verdier.
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
Steinar Juel

Hva med utbytteskatt også på utbytter som betales til selskaper?

Kritikken har vært sterk, men forslagene til alternativer få. Det enkleste hadde vært å øke skatten på bedriftenes overskudd, mot tilsvarende reduksjon i utbytteskatten.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formuesskatten gjør mindre skade på sysselsetting og nyskapning i og rundt Oslo enn i resten av landet

Nye funn fra Handelshøyskolen BI gir et godt grunnlag når Senterpartiet skal bli enig med Arbeiderpartiet om den nye regjeringens skattepolitikk.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norge beskatter næringsformuer høyt

Privatboliger har lav skatt, men næringsformuer beskattes høyt. Det er godt et skatteutvalg nå vurderer «hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurran­se­kraften».
FormuesskattNæringslivSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Påstander og fakta om formuesskatten

Norge er det eneste landet i Vest-Europa som har formuesskatt på næringskapital. Det er litt rart at ingen spør seg selv hvorfor vi er «annerledeslandet» i denne sammenhengen. Mathilde Fasting svarer på påstander om formuesskatt.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
https://www.istockphoto.com/
Kristin Clemet

Witzøe, skatten og mediene

I Norge går det norske private eierskapet ned, mens det utenlandske og offentlige eierskapet vokser. Men gjør det noe? Betyr det noe om det er lokale eiere, for eksempel på Frøya?
FormuesskattNæringslivMediaSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Verdiskaping og velferd henger sammen

"Etter min mening burde derfor regjeringen ha gjennomført større skatteletter og blant annet fjernet skatten på arbeidende kapital. Det ville styrket det nasjonale og lokale private eierskapet, det vil si små og mellomstore bedrifter, over hele landet."
Norsk politikkFormuesskatt
Mathilde Fasting

Beskatningen av eiere av næringskapital i utvalgte land i Europa

Dette notatet tar for seg beskatningen av eiere i Europa, og viser at svært mye av svært mye av avkastningen forsvinner i skatt med dagens regler for formuesskatt i Norge, og at bildet forverres dersom man legger Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021 til grunn.
FormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skatt og samfunnsbidrag

Denne rapporten ser på norske eieres totale skatteinnbetalinger og samfunnsbidrag, og viser blant annet at svært få velstående mennesker i Norge ville vært nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital ble fjernet helt.
FormuesskattSelskapsskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde FastingSteinar Juel

Lavere skatt påvirker investeringslysten

Formuesskatt på arbeidende kapital er skadelig for norske bedrifter og deres investering. Mathilde Fasting og Steinar Juel i Bergens Tidende.
Økonomi
skatt, økonomi, reform

Formuesskatt

Formuesskatten er en skatt basert på skattebetalerens nettoformue. Litt over halvparten av det som betales i formuesskatt i dag, kommer fra formue knyttet til næringsvirksomhet.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Regjeringen har to år på seg

Det er mange gode måter å skattlegge på, men formuesskatt på arbeidende kapital har bare nedsider. Mathilde Fasting i Dagbladet.
Økonomi

Formue

I økonomisk forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet. Fra dette trekkes gjeld og andre økonomiske forpliktelser.
FormuesskattNæringslivØkonomi
Mathilde FastingSteinar Juel

Formuesskatten er en ekstra byrde

"Formuesskatten er en ekstra byrde til den risikoen de som eiere tar når de starter noe nytt og skal leve igjennom nedgangstider. Vi tror det her er viktig å høre på dem som har skoen på", skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
Økonomi
Mathilde FastingSteinar Juel

Ønsker norske politikere norske eiere i Norge?

"Hvis vi i fremtiden ønsker et sterkt norsk næringsliv, må vi satse på norske private eiere. Vi er ikke tjent med at de store, norske bedriftene oftere eies av utlendinger eller av staten", skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

På tide med kapitalreform

"At Regjeringen nedsatte kapitaltilgangsutvalget var en god start, men det gjenstår å se om den vil gjennomføre både tidligere løfter og nye forslag som kan gjøre en forskjell", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomi
Mathilde Fasting

Formuesskatt bremser omstillingen

"Det er en god start at Kapitaltilgangsutvalget anerkjenner at norske investorer og bedriftseiere er viktige for utviklingen om omstillingen av norsk næringsliv," skriver Mathilde Fasting i DN.
Økonomi
Mathilde Fasting

Fransk formuesskattekutt

"Norske politikere er ikke i nærheten av å være så tydelige som Macron," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mathilde Fasting

Norge og Sveits kan bli de to eneste større europeiske landene som har formuesskatt på permanent basis

"Macron vil avskaffe den franske formuesskatten, fordi, som han sier: Vi kan ikke skape arbeidsplasser uten private bedriftseiere og gründere. Og han legger til: Staten kan ikke skape arbeidsplasser gjennom vedtak. De sannhetene gjelder i Norge også," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mathilde Fasting

Nu går alt så meget bedre – bare ikke for Vestlandet

«Statsbudsjettet er ikke noen gavepakke til de mange vestlandsbedriftene», skriver Mathilde Fasting
Økonomi
Mathilde Fasting

Formuesskattens betydning i omstillingen

"Avvikles formuesskatt på næringsinvesteringer, vil det over tid og gjennom jobbskaping gi flere svar på hva vi skal leve av etter oljen, enn om man velger å skjerpe den," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mathilde Fasting

Norske private eiere har kommet dårligst ut

"Norske private eiere har alt i alt kommet dårligere ut av skattereformen enn både utenlandske og offentlige eiere. Det er rart at norske politikere syns det er greit, når det er norsk, og ikke utenlandsk, kapital som finansierer de aller fleste av de nye arbeidsplassene," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formuesskatt er skadelig for Norge

"Utlendinger eier bedrifter i Norge som står for over en fjerdedel av all verdiskaping. Konkurransevridningen mellom norske og utenlandske eiere er betydelig," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mathilde Fasting

Jo, formuesskatten er skadelig

"Formuesskatten legger beslag på kapital som ellers kunne ha finansiert nye bedrifter, gjort at flere eksisterende bedrifter ville vokst raskere eller enklere klart seg gjennom turbulente tider," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mathilde Fasting

Fjerning av formuesskatten

Mathilde Fasting svarer lederartikkel i Stavanger Aftenblad.
Økonomi
Villeman VinjeMathilde Fasting

Økt skatteregning på eierskap av norske bedrifter

"Nye fakta og anslag gjør at mye av retorikken om formuesskatten bør endres," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.
Økonomi
Kristin Clemet

Kristin Clemet om formuesskatten

Det er fascinerende å se med hvilken intensitet enkelte journalister og medier engasjerer seg i formuesskatten. Det er særlig seks ting jeg reagerer på når det gjelder mange av oppslagene om formuesskatten, blant annet i VG. Kristin Clemet på Facebook:
Økonomi
Mathilde Fasting

Arbeidende kapital

Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital er langt viktigere for verdiskapingen enn for omfordelingen. Mathilde Fasting i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Formuesskattens negative realiteter

"Formuesskatt på arbeidende kapital dreier seg om tapte verdiskapingsmuligheter, ikke om omfordeling og nullskatteytere," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomi
Mathilde Fasting

Næringslivet er mer enn formuesskatt

Formuesskatt er for enkelte blitt selve symbolet på næringslivet, og det er et problem. Særlig er det problematisk fordi det kobles til en idé om at dersom man ikke har formuesskatt, får Norge mange rike nullskattytere. Det er feil. Mathilde Fasting i Nationen.
Økonomi
Kristin Clemet

Bomskudd, Gottschalk

Listen med selskaper som Gottschalk viser til, illustrerer i hvert fall at han diskuterer noe annet enn Kristjánsson og meg. Kristin Clemet om bedriftseiere og ledere i Klassekampen.
Økonomi