Iyad el-Baghdadi

Fellow

Iyad el-Baghdadi is a fellow at Civita. He is a prominent Arab Spring intellectual, writer, and activist. A career entrepreneur, he had over a decade’s experience with start-ups when the Arab uprisings started in 2011. Over the next few years, his Twitter account became among the most influential and respected – ultimately leading in 2014 to him being arrested, jailed, and eventually exiled from the United Arab Emirates, due to his pro-democracy activism. Iyad is a self-described «Islamic libertarian», and writes on issues related to Islam & liberty, the Arab Spring, and Middle East & Arab world affairs; he also writes about radicalization, Jihadist ideology, and populism. His professional expertise is in start-up consultancy, project management, new media, and IT. At Civita he will be working on the project “Islam and liberty”.  

Skrevet av Iyad

Iyad el-Baghdadi

Du bør bry deg når populariteten din er blitt brukt til å promotere et diktatur

Bak De forente arabiske emiraters glitrende fasader foregår grove brudd på menneskerettighetene. Iyad el-Baghdadi i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Muslimske stemmer for frihet og fred

Historien viser det: Noen av de viktigste stemmene for frihet de siste hundre årene har vært mennesker som visste hvordan livet var i et diktatur. Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Saudi-Arabias feminisme i krise

«Regimet har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet», skriver Iyad El-Baghdadi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Iyad el-Baghdadi

Make islam great again

«Til syvende og sist gjelder det å hatsikre samfunnet vårt og holde fast ved idealene om likhet, sameksistens og humanisme,» skriver Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Fremmedgjøring er roten til radikalisering

«Vi må hatsikre samfunnet vårt – ikke bare drive ‘avradikalisering’», skriver Iyad El-Baghdadi.
Demokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Jeg har innsidekunnskap om radikalisering. Jeg er en eks-radikaler.

«Det er tragisk at alt vi skriver om radikalisering i dag kunne vært like relevant i fjor og trolig vil være like relevant til neste år,» skriver Iyad El-Baghdadi.
Demokrati og rettigheter

Pressebilder