Kristendemokrati

bøker

Eilev Hegstad

Kristendemokrati

Boken Kristendemokrati består av en rekke tekster av sentrale tenkere innenfor den kristendemokratiske tradisjonen.
IdeerKristendemokrati
David HansenPål VeidenJanne Haaland Matlary

Tre essays om Kristendemokrati

Denne essaysamlingen viser hvordan kristendemokratiet hører hjemme i en bredere borgerlig idétradisjon. Vi har valgt ut det fundamentale: Menneskesynet, samfunnssynet og folkepartitanken. Det handler om verdiledet tenkning, som alternativ til systemtro og interessekamp. Kristendemokratiet har vært en kraft for utvikling av flernivåstyring, fra det lokale og nasjonale til det internasjonale.
IdeerPolitisk filosofiKristendemokrati
Mathilde Fasting

Borgeren og fellesskapet

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens samfunnsliv og politikk? Det primære målet med essayet er å bidra til å gi borgeren og borgerlige den plassen de fortjener i den norske samfunnsutviklingen. Dette er også et kritisk essay, fordi det er et forsøk på å beskrive hvordan fellesskapet som metafor for staten og for det offentlige i perioder har bidratt til at det kollektive har tatt overhånd på bekostning av liberale, borgerlige verdier.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Torkel Brekke

Frihet og religion

En liberal religionspolitikk bør ha to overordnede mål: frihet og likhet. Det bør være religionsfrihet, slik at borgere kan utøve den religion de ønsker, og delta eller la være å delta i religiøst liv. Det bør også være likhet i den forstand at alle tros- og livssynssamfunn behandles så likt som mulig. I denne pamfletten diskuteres forholdet mellom stat og kirke i Norge, og det foreslås grunnleggende endringer i Norges religionspolitikk og i måten man forstår religionens plass i samfunnet på.
IdeerSivilsamfunnetØkonomiske systemerKultur

Hva er kristendemokratiet?

bibel kristen kristendemokrati

Kristendemokratiet er en ideologi som tar utgangspunkt i kristen tenkning og etikk. Kristendemokratisk tenkning er i sin kjerne en anti-autoritær ideologi. Dette skyldes blant annet den kristen-politiske tostatstanken og et menneskesyn som springer ut av ideen om arvesynd.

Les mer i Civitas politiske ordbok.

Mer innen Kristendemokrati

bibelen kristen
Lars Kolbeinstveit

Kristendemokratiske idéer er hetere enn på lenge

Samfunnsutviklingen har lagt press på menneskeverdet. Det gjør kristendemokratiske verdier mer relevante enn på lenge.
IdeerKristendemokrati
velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Eilev Hegstad

Kristendemokrater ser mer enn bare statens makt

Et sentralt utgangspunkt for kristendemokratisk tenkning er maktfordeling, fordi makt korrumperer. Dette var en sentral lærdom fra de totalitære regimene under andre verdenskrig.
VelferdsstatenKristendemokrati
Lars Peder Nordbakken

En ildsjel for det tyske kristendemokratiet

Ingen enkeltperson legemliggjorde broforbindelsen mellom kristendemokrati og liberalisme sterkere enn den modige og skarpsindige samfunnskritikeren og økonomen Wilhelm Röpke.
IdeerLiberalismeKristendemokrati
bibel kristen
Skjalg Stokke Hougen

Utfordringen for KrF er å få frem at det faktisk kan være et folkeparti

Kristendemokratiske partier har historisk appellert til en bredere velgermasse enn kun troende kristne.
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Toleranse for KrF

"Mange som fortsatt sympatiserer med KrF i dag opplever at pekefingermentaliteten kommer fra nye steder. Der bedehusets predikanter og klamme ledertyper harmdirrende advarte mot samfunnshusets umoral og dans, er det predikanter i den sosialliberale skravleklassen som retter pekefinger mot mennesker som føler seg hjemme i KrFs hus. Det er ikke spesielt tolerant, og derfor er det viktig at noen tar KrF-ere i forsvar."
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Derfor bør ikke KrF lukes bort

Den gule løvetannen i norsk partiflora representerer verdier hinsides det berømte sidevalget og ideologiske merkelapper som «konservativ» eller «liberal».
IdeerKristendemokratiPolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

KrFs rolle i det moderne Norge

Det kan virke som at mange av KrFs kritikere blander det å være snever med å være annerledes. Ikke så overraskende, for partiet representer en motkultur i norsk partiflora. En gul løvetann som vokser for seg selv.
Norsk politikkKristendemokrati
Eilev Hegstad

KrFs grunnfjell blir mindre. Det bør bekymre partiet

KrF har gjort det best i valg når de har klart å aktualisere konfliktlinjen som partiet ble stiftet på bakgrunn av. Å aktualisere denne konfliktlinjen på nytt krever et grundig arbeid, ikke minst med de grunnleggende idéene som ligger til grunn for KrF og kristendemokratisk ideologi.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Sympati for KrF

Noe paradoksalt bidrar sympati med et parti kanskje til en bedre analyse enn antipati.
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Ropstad er dessverre ingen mørkemann

"Det er ikke fordi Ropstad provoserer at KrF taper. Partiet klarer ikke å prioritere hva de synes er viktigst."
Norsk politikkKristendemokratiPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Kristendemokrati og fellesskap

"Den kristendemokratiske tradisjonen har mye til felles med liberal og med konservativ tenkning. Det er en styrke når KrF nå skal være en del av en sentrum-høyre-regjering", skriver Mathilde Fasting.
IdeerKristendemokratiAndre ideologier
Lars Peder Nordbakken

Hareide hopper over friheten

Knut Arild Hareide tar en spasertur med Wilhelm Röpke, men går glipp av at Röpke var liberal, mer enn kristendemokrat.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

De nye mørkemennene i KrF

Dagens mørkemenn finnes ikke først og fremst på bedehuset. De finnes snarere i «godhetsvenstre». Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Norsk politikkKristendemokrati
Kristin Clemet

Storkoalisjon noe annet

"Det finnes selvsagt sentrum-venstre-regjeringer, men det tilhører sjeldenhetene at «sentrum» da er et kristendemokratisk parti," skriver Kristin Clemet.
Norsk politikkKristendemokratiPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Sosialdemokrater og kristendemokrater: Ikke naturlige samarbeidspartnere

"Det taktiske rådet Gerhardsen gir til Mette Frederiksen og andre sosialdemokrater i Europa,er altså egentlig bare et råd til det norske Arbeiderpartiet, som ledd i bestrebelsene med å få KrF til å skifte side," skriver Kristin Clemet.
KristendemokratiSosialisme og sosialdemokrati
Lars Kolbeinstveit

Kristendom og politikk

"De mest pessimistiske av oss med sympati for kristendemokrati vil kanskje mene at det er for sent," skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Norsk politikkKristendemokrati
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

Skal KrF oppleve en mer varig vekst må partiet gjenskape seg selv som et mer alminnelig, kristendemokratisk parti, og avklare sitt syn på skillet mellom religion og politikk og mellom stat og samfunn, skriver Kristin Clemet i boken "Røtter og vinger - et matpakkeseminar i Jon Lilletuns ånd".
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Kristendemokratiets styrke er realisme

Er det gode nok grunner til å la seg imponere av Angela Merkels vilje til å vise solidaritet? Hennes holdninger er utvilsomt prisverdige, men hvor realistisk er hennes ideer, og henger de sammen med tradisjonell kristendemokratisk nøkternhet? Lars Gauden-Kolbeinstveit på Kristendemokratisk Forum.
IdeerKristendemokrati
Lars Peder Nordbakken

Markedsøkonomi og menneskeverd

Lars Peder Nordbakken skriver om markedsøkonomi og menneskeverd i Kristendemokratisk Forum.
IdeerKristendemokratiØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Borgerlig: Bondevik misforstår

"Kjell Magne Bondevik og jeg har hatt en liten debatt i Vårt Lands spalter etter at jeg skrev om KrF og kristen­demokratiet 23. mars. I sitt siste innlegg tar Bondevik opp et par spørsmål som jeg gjerne vil besvare til slutt," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
IdeerKristendemokrati
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

Kristin Clemet svarer Kjell Magne Bondevik i Vårt Land: "Det er interessant at Bondevik her fremhever den økonomiske aksen som den relevante. Man skulle kanskje tro at det var spenningen omkring verdispørsmålene i Høyre som var mest interessant for KrF."
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

"Jeg er ikke i posisjon til å gi KrF råd om veivalg, men det hadde vært interessant å vite om en klarere ideologisk profil som et liberalt kristendemokratisk parti ville appellert til flere", skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Mathilde Fasting

Er kristendemokratiet borgerlig?

"Kommentator i Vårt Land, Berit Aalborg, skrev før samtalemøtet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF i Nydalen en kommentar om jakten på det borgerlige. Hun skriver om KrF som ikke vil kalle seg borgerlig, men et sentrumsparti. Men hvis vi et øyeblikk legger partipolitikken til side: Er kristendemokratisk ideologi, og dermed også kristendemokrater, likevel borgerlige?", skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofiKristendemokrati