Tre essays om Kristendemokrati

Liberale og konservative ideer lar seg vanskelig låse inn i separate partier. Denne essaysamlingen viser hvordan kristendemokratiet hører hjemme i en bredere borgerlig idétradisjon.

kr 59,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Politiske ideer, deres opprinnelse og begrunnelse, vekker stadig interesse. Som den liberale tankesmien i Norge er Civita opptatt av å representere bred borgerlig politisk tenkning, uavhengig av de politiske partiene.

På norsk er det publisert lite om kristendemokrati. Derfor har vi valgt ut det fundamentale: Menneskesynet, samfunnssynet og folkepartitanken til kristendemokratiet. Det handler om verdiledet tenkning, som alternativ til systemtro og interessekamp. Verdier folk har felles skal være formende for politikken. Kristendemokratiet har vært en kraft for utvikling av flernivåstyring, fra det lokale og nasjonale til det internasjonale. Få ideologier har bidratt sterkere til europeisk forsoning og integrasjon.

Liberale og konservative ideer lar seg vanskelig låse inn i separate partier. Denne essaysamlingen viser hvordan kristendemokratiet hører hjemme i en bredere borgerlig idétradisjon.