Den nordiske modellen

Mer innen Den nordiske modellen

danske kroner, danmark
Mats Kirkebirkeland

Hvorfor har danskene høyere inntekt enn nordmenn?

At Danmark har greid å skape Europas mest verdifulle børsnoterte selskap kan indikere svaret.
InternasjonaltDen nordiske modellenNæringspolitikk
arbeidende
Kristin Clemet

Peggy Hessen Følsvik risikerer å ødelegge trepartssamarbeidet

En LO-leder som opptrer som partipolitisk aktivist skaper en ubalanse i forholdet mellom partene i arbeidslivet. Kan NHO leve med den ubalansen?
ArbeidslivØkonomisk politikkDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Vi bygget landet

Kristin Clemet svarer Torbjørn Kindingstad.
Politikk og samfunnDen nordiske modellen
fly sas pilot
Jan Erik Grindheim

En samfunnsmodell for sikkerhet og fleksibilitet

Pilotene i SAS streiker fordi de mener ledelsen i selskapet går på akkord med prinsippene i den skandinaviske modellen. Stemmer det?
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
norden danmark
Lars Peder Nordbakken

Nordens gull: Den nordiske modellens inkluderende, dynamiske og polysentriske styrke 

Det er svært lite som tyder på at den nordiske modellens attraktivitet står i fare for å synke i overskuelig fremtid.  
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Verdens likeste land

«Det er ikke lett å bevare små forskjeller, men det ingen grunn til svartsyn. Norge er fortsatt et av verdens rikeste, frieste og likeste land», skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenUlikhetDen nordiske modellen
Bildet er tatt av Frantisek Krejci fra Pixabay
Aslak Versto Storsletten

De rødgrønne kan komme til å svekke velferdsstaten

Venstresiden vil snu opp ned på store deler av vår velfungerende velferdsstat. Men med de enorme utfordringene som vi står overfor, er dette tilnærmet gambling.
Norsk politikkVelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen

The Future of the Nordic Model

The aim of the webinar is to cast light upon and explore the relevant trends, opportunities, challenges and critical success factors for the future competitiveness and sustainability of the Nordic model.
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

Kunsten å spore av en interessant debatt

Det passer ikke inn i forestillingen til noen sosiologer at norsk arbeiderklasse kan være fornøyd, skriver Lars Kolbeinstveit.
ArbeidslivØkonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Det er produktivitetsveksten vi lever av

All aktivitet, både i privat og offentlig sektor, bidrar med verdiskaping. Det viktige er imidlertid hvor mye verdiskaping vi får ut av den tiden vi jobber. Det avgjøres av produktivitetsveksten, skriver Kristin Clemet i sitt svar til Nordlys-kommentator Oddvar Nygård.
Økonomi og velferdDen nordiske modellenNæringspolitikk
NRK
Lars Kolbeinstveit

Harald Eia er for markedsvennlig for venstresiden

Problemet med Aalborgs fortelling er at hun utelater vesentlige deler av årsaken til den norske modellens suksess. Lars Kolbeinstveit svarer i Vårt Land.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
NRK
Mats Kirkebirkeland

Harald Eia overser kystkulturen

Uavhengighet er den røde tråden i alt fra strilekrigen i 1765 til bompengemotstanden i 2019. Kystkulturen er minst like viktig for denne verdien som velferdsstaten, skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Politikk og samfunnDen nordiske modellen
Jan Erik Grindheim

O jul med din glede…

Utad fremstår vi nordmenn lykkelige, med en høy leve- og livsstandard. Hvorfor er det da så mange innad som ser et land og et folk i dyp krise?
Økonomi og velferdDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Velferd: Problematisk og løsningsorientert

"Pragmatismen har preget alle de nordiske land, og den har kommet til uttrykk på ulike måter", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen
Lars Peder Nordbakken

Folkeopplysning fra innsiden av den norske modellen

Boken "Nasjonaløkonomi - en guide til økonomisk politikk" av Stein Reegård formidler på en komprimert, enkel og oversiktlig måte viktige sammenhenger i norsk økonomi.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Den norske modellen finnes ute på hver enkelt norske arbeidsplass

"I motsetning til mange andre steder i verden er norske ansatte og tillitsvalgte opptatt av å støtte bedriften og hjelpe eieren med å lykkes. Eiere som involverer ansatte og tillitsvalgte i bedriftens viktigste utfordringer, får også de beste resultatene."
ArbeidslivDen nordiske modellen
Steinar Juel

Lønnssamarbeidet har sine begrensninger

Vi kan alle tjene på at staten trekkes inn i lønnsoppgjør, men ikke om det binder politikken og svekker økonomien. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Det er ikke sosialismen som har skapt norsk suksess

Norge har siden 1980-tallet ført en helt annen økonomisk politikk enn den SV ønsket, og det har tjent oss godt. Det er helt feil at Norge er blitt en vellykket økonomi som følge av ”sosialistiske virkemidler”.
Sosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Friest, likest, rikest og tryggest

Hva skal til for at Norge skal kunne bevare sine toppnoteringer? Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenUtdanning og forskning

Den nordiske modellen

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania torsdag 19. mai kl. 8.00-9.30. Hva skjer med den nordiske modellen? Vil den kunne sørge for vekst og utjevning også i fremtiden? Hva er i så fall betingelsene for at det skal kunne skje?
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Mathilde Fasting

Look to Sweden?

"De skandinaviske landene har mye å lære av hverandre. Tre områder som er aktuelle er asylpolitikk, barne- og familiepolitikk og skattepolitikk. Se til Sverige for den siste, vurder nummer to, og dropp nummer én." Mathilde Fasting på Minervanett.no.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Der er et yndigt land

"Forvirret, fordi tilbakemeldingene Danmark får, er variable og spenner fra de svært negative til de veldig positive." Kristin Clemet i Aftenposten:
InternasjonaltDen nordiske modellen
Mats Kirkebirkeland

Den politiske kulturen må endres

"Det grønne skiftet vil gjøre Norge mer som de andre nordiske landene. Men et svensk nivå på offentlige ytelser er umulig med dagens politiske kultur." Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no:
Offentlige utgifterDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Fukuyama og Rothstein hyller kvalitet i offentlig forvaltning

En av verdens mest kjente statsvitere, Francis Fukuyama, har denne uken vært i Norge. Det har også en av Skandinavias mest kjente statsvitere, Bo Rothstein. Begge kommer til samme konklusjon: De skandinaviske institusjonene er det viktigste for de skandinaviske samfunnenes trygghet og tillit. Mathilde Fasting blogger:
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterDen nordiske modellen
Eirik Løkke

Norge trenger liberale reformer

"Norges økonomiske gullalder er snart over. Den positive nyheten er at vi har gode forutsetninger for å lykkes med nødvendige reformer," skriver Eirik Løkke hos E24: "Mye av årsaken finner vi i den nordiske (eller norske) modellen, som i stor grad preges av liberale prinsipper."
Økonomisk politikkReformerDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

Den norske modellen skaper også ulikhet

"Ofte hevdes det at velferdsordningene og likheten er en forutsetning for at folk skal godta de raske omstillingene i markedsøkonomien. Disse påstandene er det åpenbart noe i, men vel så viktig er det at folk godtar markedskonkurransen hvis vi på sikt skal beholde arbeid, velferd og likhet," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Bergens Tidende.
UlikhetDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Nordens utfordringer

"NordMod er opptatt av at fagforeningsgraden og velferdsstaten er viktige for å få med arbeidslivet på de omstillingene som vil komme. Det kan det være mye i. Men det er også viktig å anerkjenne betydningen av en åpen økonomi med konkurranse og mangfold, hvis vi skal få til omstilling," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
ArbeidslivØkonomisk politikkDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Kapitalistiske velferdsstater

"Gode samfunnsinstitusjoner, gode reguleringer og rettferdige konkurransebetingelser er viktige fellesgoder og et resultat av politikk", skriver Kristin Clemet.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Bård Larsen

Hvem bygget landet?

"Det eksepsjonelt velfungerende norske liberaldemokratiet kom til under forutsetning av at Arbeiderpartiet forlot planøkonomi og antiparlamentarisme, til fordel for blandingsøkonomi og parlamentarisme, og at Høyre ble et folkeparti. Velferdsstaten kom til i skjæringspunktet mellom to fløyer som påvirket hverandre gjensidig til et moderat sosialdemokrati og en sosialliberal høyreside," skriver Bård Larsen hos Minerva.
VelferdsstatenDemokrati og rettigheterDen nordiske modellen
Bård Larsen

Nytt Civita-notat: Hvem bygget landet? Om norsk konsensus og veien dit

Debatten om velferdsstaten og det gode norske samfunn har lenge vært et stridstema mellom høyre- og venstresiden. Under Arbeiderpartiets kritikk av opposisjonen ligger en årelang definisjonskamp; kampen om å bli kreditert æren for sosiale og demokratiske fremskritt. Hvem bygget Norge slik vi kjenner det i dag, vår velferd og det liberale demokratiet?
Norsk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen

Nytt Civita-notat: Den norske velferdsstatens borgerlige historie

De norske velferdsordningene utgjør en viktig del av den norske samfunnsmodellen. Derfor er det viktig å vite hvordan velferdsordningene er blitt etablert, og hvordan partiene har argumentert for dem. Dette notatet gir en kort oppsummering av de viktigste milepælene i norsk velferdsutvikling.
VelferdsstatenDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

Markedsøkonomien er en forutsetning for ”den norske modellen.”

"Etter Frp-landsmøtet har det igjen oppstått en debatt om «den norske modellen». Hva kjennetegner den? Hva gjør at vi, sammenlignet med andre land, lykkes så godt?", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
Den nordiske modellenØkonomiske systemer

Stiglitz og den norske modellen

"Universitetets aula var stappfull av folk som ville høre Stiglitz’ foredrag. Han begynte med å sette det hele i et historisk perspektiv: Dagens finanskrise er den verste økonomiske krisen siden The Great Depression. I foredraget presenterte nobelprisvinneren sitt syn på de underliggende årsakene til finanskrisen, ispedd mange harde spark til finansnæring, reguleringsmyndigheter og banksjefer," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Funfacts om den norske modellen

"Kombinasjonen av rikdom og likhet, av kapitalisme og en sjenerøs velferdsstat, av kollektive ordninger og stor individuell frihet karakteriserer de nordiske landene. I valgkampen kommer vi til å høre mye om den norske eller nordiske modellen. Venstresiden vil forsøke å etterlate inntrykk av at det er de som har skapt modellen, og at andre vil ødelegge den. Så her er noen fakta om modellen," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Økonomisk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen