Migrasjon

Mer innen Migrasjon

Kristin Clemet

Norsken, svensken og dansken trenger litt løsningsorientert samtaleterapi

Det smerter for mange å innrømme at Jimmie Åkesson og Sylvi Listhaug kanskje har et poeng.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Mats Kirkebirkeland

Moria-effekten

"Millioner av flyktninger fra Afrika blir neglisjert når nesten alt av mediefokus er på de rundt 20 000 flyktningene i Moria-leiren i Hellas – som ikke engang er den største flyktningkrisen i Europa", skriver Mats Kirkebirkeland.
MigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering
Torstein Ulserød

Hva skjer med migrasjonen etter koronakrisen?

"I forbindelse med den pågående krisen har proteksjonistiske krefter både til høyre og venstre i det politiske landskapet snakket om at nasjonalstaten nå reiser seg."
InternasjonaltMigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

Flyktninger: Uklokt fra Vårt Land

"Norge er nærmere å ta sin del av ansvaret for verdens flyktninger enn Vårt Land er å ta sin del av ansvaret for en saklig og opplyst debatt om flyktningpolitikken," skriver Haakon Riekeles og Torstein Ulserød.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Øyvind Eggen

Migrasjon for utvikling

"Hvorfor får migrasjon da så lite oppmerksomhet i utviklingspolitikken? En grunn er kanskje at utviklingspolitikk ofte legger vekt på forbedring av stater framfor for enkeltmennesker – selv om sistnevnte er det endelige målet," skriver Øyvind Eggen
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering

Innvandring for utvikling?

Hvordan kan Norge bidra til å styrke fordelene og redusere ulempene ved migrasjon fra fattige land?
InnvandringMigrasjonGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Den enkleste veien ut av fattigdom er ofte å flytte

«Migrasjon som utviklingsstrategi et ikke-tema i utviklingspolitikken», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Å flytte fra fattigdom

Migrasjon er ofte veien til et bedre liv og bidrar til utvikling i de fattiges hjemland. Men Norge bruker bistand i forsøk på å stanse migrasjon.
Bistand og utviklingMigrasjon
Sylo TarakuTorstein Ulserød

En ny og helhetlig flyktningpolitikk

Det må skilles mellom store befolkningsgrupper som er tilfeldige ofre for krig, konflikt og menneskerettighetsbrudd, og flyktninger som forfølges på individuelt grunnlag.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering

En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

"I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon."
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Marius Doksheim

Innvandring og flyktninger – og det liberale

"Enkelte har i Minerva etterlyst Civitas meninger om flyktningkrisen. Her er et liberalt svar." Marius Doksheim på Minervanett.no:
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering

Flyktningene i Europa

Se live streaming fra møtet med Vidar Helgesen, Sylo Taraku, Jan-Paul Brekke og Frøy Gudbrandsen her!
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Marius Doksheim

Lite produktivt om innvandring

"Det er betydelig tvil og uenighet om sammenhengen mellom innvandring og produktivitet, men de fleste mener det er en viktig del av debatten om produktivitet. Derfor er det både merkelig og synd at produktivitetskommisjonen nesten fullstendig ser bort fra problemstillingen," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
InnvandringØkonomi og velferdMigrasjonInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Myter og fakta om europeisk arbeidsmigrasjon

"Er det sant at arbeidsinnvandrere reiser til land med gode velferdsordninger? Eurobarometeret, en meningsmåling blant innbyggere i alle de 27 EU-landene, korrigerer myten. Velferdsordninger kommer langt ned på listen når EU-borgerne skal svare på hva som er årsaken til at de reiser ut," skriver Mathilde Fasting.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integreringEU og EØS
Kristin Clemet

Hvem tjener på migrasjon?

"En god kilde til kunnskap om migrasjonens betydning for utvikling, er Human Development Report 2009", skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
MigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering