Innvandring

En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon.

Publisert: 29. desember 2015

Av Sylo Taraku, statsviter, jobber til daglig som generalsekretær i LIM, og Torstein Ulserød,  jurist i Civita.

Den pågående flyktningkrisen i Europa viser at det er behov for å tenke nytt om det internasjonale flyktningregimet. Dagens asylsystem er dysfunksjonelt og bør reformeres.

I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon.

Last ned og les notatet her: