Migrasjon og frihet

Migrasjon er en positiv kraft for Norge og mange andre land i verden. Likevel diskuterer man som regel utfordringer og negative sider ved innvandring.

kr 126,–inkl. porto

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Migrasjon er en positiv kraft for Norge og mange andre land i verden. Likevel diskuterer man som regel utfordringer og negative sider ved innvandring. Vi ønsker en bedre debatt om disse spørsmålene fordi vi tror at migrasjon vil fortsette å være høyt på den politiske dagsorden. Samtidig må vi erkjenne at mange politikere og politiske partier kvier seg for å gjøre innvandring til et stort tema, blant annet fordi det ikke er en vinnersak blant velgerne.

En tankesmie kan ta opp spørsmål og utfordre vedtatte holdninger uten å være redd for meningsmålinger og stemmer. Vi håper vår liberale tilnærming til disse spørsmålene kan bidra til at disse temaene tas opp på en bedre måte i den politiske debatt i Norge.