Institusjoner og forvaltning

havari
Kristin Clemet

Avkommersialiseringsutvalget havarerte. Det er mer alvorlig enn du tror.

Hvis det blir for mange eksempler på dårlig funderte utredninger, vil hele institusjonen miste respekt og legitimitet. Det vil være et tap for Norge.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningPrivate i velferden
Theodor Barndon Helland

Tette bindinger mellom Ap og LO – uheldig korporatisme?

I Norge forbindes korporatisme med Arbeiderpartiet og båndene mellom Arbeiderpartiet og LO. Er dette forholdet uheldig for norsk politikk? Hvilke konsekvenser kan en økende politisk makt til interessegrupper som LO gi? Dette notatet ser på hva korporatisme er og hvordan dette innvirker på det norske politiske systemet
IdeerInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk

New Public Management

En type organisering og styring av offentlige virksomheter, som har som mål å oppnå økt effektivitet og legitimitet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Vil vi ha en uavhengig sentralbank?

Hvis rekrutteringsprosessen er grundig og fair, får vi den beste sentralbanksjefen vi kan få.
Institusjoner og forvaltningPengepolitikkPolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Liberale institusjoner

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand. Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden og avhengigheter.
DemokratiLiberalismeLiberale tenkereInstitusjoner og forvaltning

Er forvaltningen en trussel mot rettsikkerheten?

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig? Se video fra Civitafrokost med Merete Smith, Michael Tetzschner og Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat

Mer innen Institusjoner og forvaltning

Norge
Skjalg Stokke Hougen

Det er vanskelig å se hva Senterpartiet faktisk vil gjøre for Kommune-Norge


Norske kommuner sliter med å løse oppgavene de er pålagt, og de minste kommunene sliter mest. Større kommuner, som alle kan løse de samme utfordringene, er anbefalingen fra generalistkommuneutvalget. Hele utvalget faller Senterpartiet tungt for brystet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNæringslivNæringspolitikk
havari
Kristin Clemet

Avkommersialiseringsutvalget havarerte. Det er mer alvorlig enn du tror.

Hvis det blir for mange eksempler på dårlig funderte utredninger, vil hele institusjonen miste respekt og legitimitet. Det vil være et tap for Norge.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningPrivate i velferden
Barnesko, sko
Kristin Clemet

Det viktigste er at innbyggerne får tjenester av høy kvalitet – ikke hvem som leverer dem

Oppgaven fremover bør være å spørre hvordan vi kan regulere og bruke offentlige, ideelle og kommersielle aktører på en best mulig måte. Det kunne vært et fint oppdrag til et offentlig utvalg.
Institusjoner og forvaltningPrivate i velferdenVelferdstjenester
Theodor Barndon Helland

Ikke bare-bare med tette bånd og korporatisme

Korporatisme kan være problematisk og til og med gå i interesseorganisasjonens disfavør, hvilket den tidligere lederen i Norsk tjenestemannslag ser ut til å mene.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Theodor Barndon Helland

Lite imponerende kritikk fra LO

LO-ansatte Arvid Ellingsen har lest mitt Civita-notat om korporatisme og er ikke imponert. Jeg er ikke særlig imponert over Ellingsens kritikk heller.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
traktor landbruk
Theodor Barndon Helland

Nok et eksempel på uheldig korporatisme?

I dag leverer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine krav til staten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningØkonomi
Theodor Barndon Helland

Korporatisme kan vel være en utfordring?

I Dagsavisen 23. april blir jeg avlagt en visitt av kommentator Jo Moen Bredeveien.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Aslak Versto Storsletten

Legg ned fylkeskommunen

Legg ned fylkeskommunen og lag større, sterkere og bedre kommuner.
Institusjoner og forvaltning
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiets nære forhold til LO kan igjen bli et problem

Det er ikke utenkelig at interessentene som skal bidra til å utforme politikk, vil forsøke å trekke politikken i retning av egne interesser.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningArbeidsliv
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi
Jan Erik Grindheim

Bør Kristiansand innføre parlamentarisme?

Økt saksfokus, velgerflyktighet og partifragmentering bør føre til nytenkning om hvordan den nye storkommunen skal styres.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Jan Erik Grindheim

Regjering i revers?

Norsk politikk kjennetegnes av en tverrpolitisk enighet om gjennomføringen av reformer. Vil dette endres med dagens regjering?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Kristin Clemet

Tillitsreform

Det er utenkelig at offentlig sektor vil kvitte seg med mål- og resultatstyring.
Institusjoner og forvaltningReformer
Lars Kolbeinstveit

Skadeprinsippet bør ikke brukes som hersketeknikk i debatten om koronatiltak

Det er grunner til å drøfte Tvedts analyser kritisk, men vi bør kanskje ikke avfeie hans bekymring for demokrati og frihet som «hysterisk».
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

«Lives Matter»

Hvor langt bør offentlige myndigheter kunne gripe inn i den enkeltes frihet i kampen mot covid-19? Hva kan vi lære om dette fra lignende situasjoner tidligere?
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat
Kristin Clemet

Selv partiene må underlegge seg normale demokratiske prosesser og innse at de ikke står over landets nasjonalforsamling

Valgdagen er en slags dommens dag, der stortingsrepresentantene skal stilles til ansvar. Det blir umulig, dersom de i virkeligheten er underlagt noen helt andre som ikke er valgt, og som ikke kan stilles til ansvar.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Er forvaltningen en trussel mot rettsikkerheten?

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig? Se video fra Civitafrokost med Merete Smith, Michael Tetzschner og Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat

Har ekspertene for mye makt?

Har fagfolkene for stor innflytelse over norsk politikk – eller er politikken for lite kunnskapsbasert? Hva kan politikerne som fagfolkene ikke kan? Og når må fagfolkene redde politikerne? Er det økonomene som bestemmer mest i norsk offentlig forvaltning? Se video fra møtet her!
DemokratiInstitusjoner og forvaltningForskning
Jan Erik Grindheim

Politikere på vandring?

Velgerne skifter oftere parti enn tidligere, men kommer politikere også til å gjøre det fremover, skriver Jan Erik Grindheim.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Farlig folkestyre var ikke problemet

Det som kunne endt i en institusjonell krise, var ikke trusselen om for mye folkestyre, men tilløpet til å gå på tvers av lover Stortinget hadde vedtatt, mandater regjeringen hadde gitt og det ansvaret hovedstyret var tildelt, skriver Steinar Juel i sitt svar til Rødts gruppeleder i Stavanger, Mímir Kristjánsson.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Systemsvikten

Når støvet har lagt seg, er det kanskje på tide med en generell debatt om ansvar og konsekvens for ledere i offentlig sektor – ikke bare når feilene som gjøres, er små, men også når de er svært store.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Er PR-bransjen en trussel mot folkestyre?

Se ny episode av Civitasamtalen med politisk redaktør i Nidaros og tidligeres stortingsrepresentant (SV), Snorre Valen, om hvorfor han er kritisk til PR-bransjen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Jeg gikk fra å være republikaner til å bli monarkist

"Jeg er fornøyd med å ha skiftet mening. I dag er jeg en liberal monarkist", skriver Mathilde Fasting.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Verdien av et velutdannet og ubevæpnet politi

Vold og våpen kan lett avle mer vold og våpen uten at samfunnet blir tryggere, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Er Ida Lindtveit Røse en trussel mot demokratiet?

"Dersom det utvikler seg en «politikerklasse» som sirkulerer mellom politikk og PR-bransjen, er det uheldig for demokratiet. Men at bransjen er illegitim, kan vanskelig begrunnes", skriver Eirik Løkke.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Skattedirektøren og 10 andre vil bli NAV-direktør

Så hvorfor er det slik at disse søkerlistene så ofte inneholder bare ett aktuelt navn? Årsaken er etter min mening opplagt, blogger Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltning
Mats Kirkebirkeland

Den neste fiskeriministeren bør være fra Østlandet

Av 28 fiskeriministre etter krigen har ingen kommet fra Østlandet. Det er kanskje på tide?
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Eirik Løkke

Er PR-bransjen en trussel mot demokratiet?

I anledning ny regjering har forholdet mellom PR-bransjen og regjeringsapparatet igjen blitt aktualisert. Eirik Løkke i Nordlys.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Mathias Fischers bakgrunn fra PR-bransjen er ikke i seg selv problematisk

Å innføre selektivt yrkesforbud for bransjer eller personer man ikke liker, slik Trædal synes å ønske, gjør det norske samfunnet mindre demokratisk. Det vil i så fall være en uheldig utvikling. 
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Da jeg ble monarkist

Tradisjonen, stabiliteten og det symboltunge fellesskapet monarken representerer har en viktig funksjon, selv i det demokratiske Norge, skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Institusjoner og forvaltning
Torstein Ulserød

Politiets narkotikaproblem

Det er utenfor politiets mandat å mene noe om hvor mye rusbruk samfunnet tåler. Torstein Ulserød i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningPolitikk og samfunnRuspolitikk
Kristin Clemet

Solbergs metode

"Økt fragmentering av partibildet vil komme til å stille stigende krav til våre politiske ledere, og det finnes ingen quick fix eller fasit på spørsmålet om hvordan koalisjonsregjeringer bør eller kan fungere."
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Broilere i politikken: Et gode eller onde?

"Hvis den politiske sfære blir en slags «boble» uten tilstrekkelig kontakt med det virkelige livet, har vi et problem."
DemokratiInstitusjoner og forvaltningPolitikk og samfunn