Institusjoner og forvaltning

Theodor Barndon Helland

Tette bindinger mellom Ap og LO – uheldig korporatisme?

I Norge forbindes korporatisme med Arbeiderpartiet og båndene mellom Arbeiderpartiet og LO. Er dette forholdet uheldig for norsk politikk? Hvilke konsekvenser kan en økende politisk makt til interessegrupper som LO gi? Dette notatet ser på hva korporatisme er og hvordan dette innvirker på det norske politiske systemet
IdeerInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk

New Public Management

En type organisering og styring av offentlige virksomheter, som har som mål å oppnå økt effektivitet og legitimitet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi
Kristin Clemet

Vil vi ha en uavhengig sentralbank?

Hvis rekrutteringsprosessen er grundig og fair, får vi den beste sentralbanksjefen vi kan få.
PengepolitikkInstitusjoner og forvaltningPolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Liberale institusjoner

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand. Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden og avhengigheter.
DemokratiLiberalismeLiberale tenkereInstitusjoner og forvaltning

Er forvaltningen en trussel mot rettsikkerheten?

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig? Se video fra Civitafrokost med Merete Smith, Michael Tetzschner og Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes.
Demokrati og rettigheter

Mer innen Institusjoner og forvaltning

Theodor Barndon Helland

Ikke bare-bare med tette bånd og korporatisme

Korporatisme kan være problematisk og til og med gå i interesseorganisasjonens disfavør, hvilket den tidligere lederen i Norsk tjenestemannslag ser ut til å mene.
Institusjoner og forvaltningDemokratiDemokrati og rettigheter
Theodor Barndon Helland

Lite imponerende kritikk fra LO

LO-ansatte Arvid Ellingsen har lest mitt Civita-notat om korporatisme og er ikke imponert. Jeg er ikke særlig imponert over Ellingsens kritikk heller.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
traktor landbruk
Theodor Barndon Helland

Nok et eksempel på uheldig korporatisme?

I dag leverer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine krav til staten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningØkonomi
Theodor Barndon Helland

Korporatisme kan vel være en utfordring?

I Dagsavisen 23. april blir jeg avlagt en visitt av kommentator Jo Moen Bredeveien.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Aslak Versto Storsletten

Legg ned fylkeskommunen

Legg ned fylkeskommunen og lag større, sterkere og bedre kommuner.
Institusjoner og forvaltning
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiets nære forhold til LO kan igjen bli et problem

Det er ikke utenkelig at interessentene som skal bidra til å utforme politikk, vil forsøke å trekke politikken i retning av egne interesser.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningArbeidsliv
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi
Jan Erik Grindheim

Bør Kristiansand innføre parlamentarisme?

Økt saksfokus, velgerflyktighet og partifragmentering bør føre til nytenkning om hvordan den nye storkommunen skal styres.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Jan Erik Grindheim

Regjering i revers?

Norsk politikk kjennetegnes av en tverrpolitisk enighet om gjennomføringen av reformer. Vil dette endres med dagens regjering?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Kristin Clemet

Tillitsreform

Det er utenkelig at offentlig sektor vil kvitte seg med mål- og resultatstyring.
Institusjoner og forvaltningReformer
Torstein Ulserød

Systemsvikten

Når støvet har lagt seg, er det kanskje på tide med en generell debatt om ansvar og konsekvens for ledere i offentlig sektor – ikke bare når feilene som gjøres, er små, men også når de er svært store.
Institusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Skattedirektøren og 10 andre vil bli NAV-direktør

Så hvorfor er det slik at disse søkerlistene så ofte inneholder bare ett aktuelt navn? Årsaken er etter min mening opplagt, blogger Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Tillitsstyring i offentlig sektor

"Skal vi oppnå virkelig gode resultater i offentlig sektor, trengs det mer innovasjon. Men ingen kan være innovative uten å prøve og feile. Derfor bør det styres bedre i stort og mindre i det små, innenfor rammen av tillitsbasert ledelse", skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivInnovasjon og entreprenørskap
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Finansdepartement i Leikanger er ingen god idé

"I stedet for kostbare flytteprosesser med ren symboleffekt, bør politikerne konsentrere seg om å flytte makt nedover i det eksisterende politiske systemet."
Institusjoner og forvaltningOffentlige utgifter

Civita i Stat & Styring 2/2018

I fagbladet Stat & Styring, nummer 2/2018, har Civitas ansatte bidratt med en rekke artikler. Her finner du linker til disse.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvorfor konkluderer Høyre og Frp om Politihøgskolen før utredningen er klar?

Institusjoner og forvaltningRettsstat
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Statsbudsjettet er for detaljert

«Den vanvittige detaljeringsgraden i statsbudsjettet gjør at de viktige debattene forsvinner i støy», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund
Institusjoner og forvaltning
Mats Kirkebirkeland

Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen

"Norske velgere ønsker et mest mulig likt offentlig tjenestetilbud i hele landet, som av natur medfører en sentralstyrt forvaltning, og som gir lite rom for lokalt selvstyre og autonomi," skriver Mats Kirkebirkeland i Aftenposten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Utflytting av statlig byråkrati er ikke et Oslo-problem

"Det er ikke Oslo som taper at de statlige arbeidsplassene flyttes ut. Det er de andre som taper på at de flytter inn," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Institusjoner og forvaltning
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Statlige tilsyn skal ikke bygge landet

"Regjeringen kan jo begynne med å forenkle reglene for næringslivet, slik at vi trenger færre byråkrater til å håndheve dem. Da slipper vi også å bruke penger, tid og krefter på å flytte dem rundt," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Institusjoner og forvaltningNæringsliv
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ekstra lett melk kan forklare hvorfor Regjeringen ikke klarer å redusere byråkratiet

Vi trenger et krafttak mot unødvendige regler. Ekstra lett melk kan forklare hvorfor Regjeringen ikke klarer å redusere byråkratiet. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten:
Institusjoner og forvaltningOffentlige utgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen lar staten utkonkurrere private IT-bedrifter

Regjeringen lar staten utkonkurrere private IT-bedrifter. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Fukuyama og Rothstein hyller kvalitet i offentlig forvaltning

En av verdens mest kjente statsvitere, Francis Fukuyama, har denne uken vært i Norge. Det har også en av Skandinavias mest kjente statsvitere, Bo Rothstein. Begge kommer til samme konklusjon: De skandinaviske institusjonene er det viktigste for de skandinaviske samfunnenes trygghet og tillit. Mathilde Fasting blogger:
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterDen nordiske modellen
Torstein Ulserød

Privat vs. offentlig lederansvar

"Det er litt merkelig hvordan Hernes og andre som er opptatt av offentlig sektors fortrinn, kan være så voldsomt indignert over ansvarskulturen i næringslivet, der ledere faktisk ganske ofte blir holdt ansvarlige, samtidig som de ser ut til å leve godt med en offentlig sektor der lederansvar har svært få konsekvenser," skriver Torstein Ulserød.
Institusjoner og forvaltningNæringsliv
Torstein Ulserød

Den viktige reformen

" Tjenester som krever høy grad av spesialisering, og prosesser for å sikre rettssikkerhet, blir ikke alltid godt nok ivaretatt i de minste kommunene. Det er et stort behov for en omfattende kommunereform. Frivillighetslinjen som har vært ført til nå, må forlates. Det er Stortingets ansvar å sørge for at vi har en hensiktsmessig kommunestruktur," skriver Torstein Ulserød i VG.
Institusjoner og forvaltningReformer
Torstein Ulserød

Frykten for en rasjonell kommunestruktur

"Hovedargumentet mot en kommunereform er altså likevel ikke at dagens kommunestruktur fungerer bra. Hovedpoenget for Davidsen og Nord er tvert imot at det er bra å ha kommuner som er så ineffektive som mulig, slik at private aktører ikke finner det lønnsomt å drive velferdstjenester der," skriver Torstein Ulserød i Klassekampen, i et svar til Jan Davidsen.
Institusjoner og forvaltningReformerPrivate i velferden

Regjeringens gjennomføringskraft

Svikter forvaltningens gjennomføringsevne? Hva kan gjøres for å styrke den? I panelet: Kristin Halvorsen, tidligere finans- og kunnskapsminister og leder i SV, Grete Faremo, tidligere bl.a. forsvars- og justisminister, og Ola Borten Moe, tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister. Se livestreaming fra frokostmøtet her!
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Morten Kinander

Riksrevisjonen må granskes

"Det er nesten så man må gni seg i øynene. Denne policyen hviler på et sentralt, men uholdbart premiss: At det å gi velgerne negativ, men riktig informasjon om Regjeringen er det samme som å ta stilling til og å blande seg inn i valgkampen, noe som ville kunne gå utover Riksrevisjonens uavhengighet," skriver Morten Kinander på NRK Ytring.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Gevinst ved kommunesammenslåing

"Sammenslåing av kommuner er et av svarene på de utfordringene og oppgavene kommunene står overfor fremover", skriver Mathilde Fasting i Minerva.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningReformer

Gjennomføringskraft

"Forvaltningspolitikken er mye viktigere enn de fleste av de temaene vi kommer til å høre om i valgkampen", skriver Kristin Clemet i DN.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Mer effektiv offentlig sektor

"McKinsey har rangert de nordiske landene etter hvor effektiv den offentlige sektor er i de respektive land, basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Norge kommer klart dårligst ut. Vi oppnår ingen «gullmedaljer», og vi rangerer lavest på flere av områdene. De dårlige resultatene skyldes ikke mangel på penger," skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Regjeringen vs. kommunene

"I går hørte jeg - jeg vet ikke for hvilken gang - et innslag på Dagsnytt 18, der et regjeringsmedlem gikk til angrep på en navngitt kommune med et annet politisk flertall, som er valgt av denne kommunens innbyggere," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg: "Har regjeringene den samme rolleforståelsen og forholdet til valgte lokalpolitikere rundt om i landet - eller er det forskjeller?"
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Mister vi tilliten til staten?

"Departementene har fått svakere gjennomføringskraft, og kan i verste fall bli til kortsynte PR-maskiner", skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Uavhengighet og habilitet – det samme?

"Tilliten til beslutningstakerens upartiskhet er så avgjørende at vi ikke kan leve med en mistanke – til og med en klart ubegrunnet sådan – om at det er bånd mellom beslutningstakeren og partene som ikke burde ha vært der. Staten og forvaltningen blir stadig mer kompleks og den blir også stadig større. Da skjerpes også de prosessuelle kravene til forvaltningen," skriver Morten Kinander i Stat&Styring.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat