Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
AI batteriproduksjon
Steinar Juel

Skralt bevis for subsidiesuksess

Halvferdige fabrikkhaller og virksomhet nær avvikling er et veldig dårlig bevis på at aktiv næringspolitikk fungerer.
Næringspolitikk
grunnrente olje
Steinar Juel

Leterefusjon og batterisubsidier kan ikke sammenlignes

Refusjonsordningen gjelder kun i letefasen, ikke i produksjonsfasen av olje og gass.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
innovasjon og offentlig sektor, industri, teknologi

Subsidier

Subsidier gir fordeler til enkeltbedrifter eller enkeltnæringer, ved at disse gis en støtte som ikke gis til resten av næringslivet, og dermed gir dem en gunstig konkurranseposisjon. 
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
museum
Steinar Juel

Jeg er gjerne vokter for uklokskapsmuseet

Politikken Lysbakken omfavner er en politikk som er tatt fra museet for mislykkede og ukloke ideer, et museum jeg gjerne vokter mot flere innbrudd.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
kredittkort sløsing
Steinar Juel

Sjokk og sløsing

Steinar Juel svarer Audun Lysbakken.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Effektivisering, arbeidsliv, teknologi, robot, kunstig intelligens
Steinar Juel

Marsdal er forvirret

At jeg, som økonom i Civita, er mot subsidiering av nye store industriprosjekter, mens NHO er for statlig støtte, skaper hodebry for Magnus Marsdal, lederen av tankesmien Manifest.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
aktiv næringspolitikk kompass

Aktiv næringspolitikk

Aktiv næringspolitikk er en selektiv næringspolitikk, hvor politikken og staten særbehandler og favoriserer utvalgte næringer eller enkeltbedrifter.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
næringspolitikk
Steinar Juel

Vil man alt, blir resultatet kriser

Når staten bestemmer at strøm skal brukes på sokkelen og til statsstøttede batterifabrikker, hydrogen og ammoniakk, får husholdninger og «ikke-prioriterte» bedrifter lide. De får høyere strømpriser.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
grønn landbruk salat
Lars Peder Nordbakken

Kan virkelig staten skape markeder og grønn omstilling?

Det ligger en uklarhet i Hilde Nagells forsvar for Mariana Mazzucato.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Mariana Mazzucato var professoren som var overalt. Så skjedde ingenting.

Det er vanskelig å få øye på Mariana Mazzucatos innflytelse i regjeringen, til tross for et momentum i valgkampen 2021. Det er nok like greit.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Eirik Løkke

Hvor aktiv bør staten være i næringspolitikken?

Hva innebærer en aktiv næringspolitikk? Og hvilke fordeler og ulemper har en aktiv stat? Hvordan skal forholdet mellom stat og marked håndteres fremover?
Økonomi og velferdNæringspolitikk
industri
Guy Kiddey

Norges vekstnæringer må sikre seg mot sjokk

Norge trenger en mer fokusert nasjonal industristrategi som ser forbi raske løsninger på sjokk i forsyningskjeden og forbereder landet for langsiktig vekst.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Steinar Juel

Barnetroen står, Marsdal

I norsk økonomisk historie er det mange eksempler på statlige satsinger som har mislyktes. Erfaringsgrunnlaget er så omfattende at jeg ikke ser noen grunn til å gi slipp på barnetroen: Effektive markeder er normalt langt å foretrekke fremfor en såkalt aktiv stat.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Steinar Juel

Marsdals eventyr

For investorer er målet høy risikojustert avkastning. Kan de tjene godt på prosjekter hvor skattebetalerne tar det meste av risikoen, ja, så velger de slike prosjekter fremfor dem hvor de må ta hele risikoen selv. Skjer det, svekkes produktivitetsveksten og lønnsevnen til norsk næringsliv, og handlingsrommet til å finansiere våre velferdsordninger. Det er uforståelig at lederen for tankesmien Manifest synes at dette er helt greit.
NæringslivNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Næringspolitikk på kollisjonskurs med dynamisk grønn vekst

Det er ikke dette kostbare og illusoriske skiftet norsk økonomi trenger nå, men snarere en revitalisert markedsøkonomi, som, utstyrt med de riktige rammebetingelsene, vil ta oss gjennom det grønne skiftet på en produktiv måte – til vårt felles beste.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Flickr.com Foto: Christian A. Calmeyer
Steinar Juel

Innlegg om «aktiv stat»: Så rettsstaten er problemet?

Skattepenger blir ofte kastet bort på prosjekter uten særlig verdi for andre enn noen få. Flere av oss er derfor svært kritiske til såkalt aktiv næringspolitikk.
NæringslivKonkurranseNæringspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Forholdet mellom politikk og økonomi

Et samfunn der stadig flere arbeidsplasser er opprettet og styrt av et fåtall politikere er dessuten et samfunn der mye makt er konsentrert og sentralisert, både i geografisk og i antall personer. Et slik samfunn vil være radikalt annerledes fra det vi har i dag.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Lars Peder NordbakkenSteinar Juel

Stor risiko for at vi ikke når klimamålene med «aktiv» næringspolitikk

Vi har kort og godt ikke tro på at en omfattende statlig utplukking og subsidiering vil være en effektiv politikk for å nå klimamålene. Risikoen for at vi ikke når målene på den måten, er stor, og/eller det blir veldig kostbart. Hvem er tjent med å påføre det grønne skiftet slike handikap?
NæringslivKlima og miljøNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Hvor går grensene for hva politikere kan vite om fremtidens verdiskaping?

"Det siste vi trenger nå er en ny form for klimapolitisk merkantilisme som drives frem av overmodige politikere som ikke forstår sine egne kunnskapsillusjoner", skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk

Hva slags næringspolitikk får vi?

åde Høyre og Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk – men det er også forskjeller. Er det fornuftig at staten styrer mer, investerer mer, eier mer og setter flere mål for næringslivet? Hør ny episode av Liberal halvtime med professor Einar Lie ved UIO og professor Ola Kvaløy ved UIS debatterer.
NæringslivNæringspolitikk
Lars Peder NordbakkenSteinar Juel

Hva er god næringspolitikk?

Debatten om næringspolitikk sporer av når den skilles fra hva som skal være politikkens formål.
En aktiv næringspolitikk vil si å bruke de virkemidlene som er mest effektive til å nå målene om høyest mulig verdiskaping og kutt i klimagassutslippene. Bruken av markedskonforme virkemidler representerer en langt mer aktiv og effektiv næringspolitikk enn at staten peker ut hva som skal produseres.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Steinar Juel

Aktiv næringspolitikk for jobbenes del, ikke klimaets?

"Forurensning må gjøres ulønnsomt slik at bærekraftige løsninger blir lønnsomme. Da kan vi få klimatiltak som virker", skriver Steinar Juel.
Klima og miljøNæringspolitikk
Steinar Juel

Næringspolitikk: Diffuse svar

Jeg kjenner ingen som tror at markedet vil løse klimaproblemene uten at det innføres et system hvor forurenser betaler.
AvgifterKlima og miljøNæringspolitikk
Steinar Juel

Hvorfor skal vi eksportere mer?

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen drøfter i en kronikk i VG 13. juli flere sider den økonomiske utviklingen i Norge. Kronikken bærer preg av å være en valgkamptekst, og jeg skal ikke blande meg inn i valgkampen. Jeg finner det likevel nødvendig å kommentere to av de temaene Sandtrøen tar opp.
HandelØkonomi og velferdNæringspolitikk
Steinar Juel

Når næringspolitikk setter klimamålene i skyggen

Det virker som man er mer opptatt av å peke ut hva Norge skal produsere, enn hva som er lønnsomt. Med en slik strategi kommer vi ikke til å nå klimamålene, og milliarder av skattebetalernes penger vil bli sløst bort.
Klima og miljøNæringspolitikk
Kristin ClemetSteinar Juel

Aktiv og passiv klimapolitikk

"Det er ganske forbausende at en representant for en tankesmie et godt stykke til venstre i det norske politiske landskapet er så positiv til amerikansk økonomisk politikk og tilsynelatende mener at den er mer i tråd med den nordiske modellen enn politikken i Norge er."
Økonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk
Kristin ClemetSteinar Juel

Det trengs ikke en kuvending i norsk økonomi

Det er stor avstand mellom Norges og USAs måter å organisere samfunnet på. Norge har en langt mer velfungerende markedsøkonomi og mye mindre polarisering og økonomisk ulikhet enn USA, skriver Kristin Clemet og Steinar Juel.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Steinar Juel

Den tredje vei blir en blindvei

Knapphet på tid tilsier av vi bør bruke virkemidler vi vet virker og ikke sløse bort tid på å forsøke å finne en tredje vei som ser ut til å ville være en blindvei.
Økonomi og velferdNæringspolitikk

Temaside: Civita om aktiv næringspolitikk

Her har vi samlet publikasjonene gitt ut av Civita, og et utvalg av artiklene skrevet av ansatte, i debattene om aktiv næringspolitikk, grønn omstilling og innovasjon
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Steinar Juel

Hvor er «den tredje vei»?

Hva Tveteraas sin tredje vei er, er det ikke lett å se. Lære litt av Mazzucato, finne en måte å finansiere omstillingene på, finne måter å redusere problemet med bukken som passer havresekken på? Dette høres fint ut, men spørsmålet er fortsatt: hvordan?
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Hva er næringsnøytral politikk?

Dette notatet viser hvorfor prinsippene bak begrepet næringsnøytral politikk er viktige for en velfungerende markedsøkonomi, verdiskaping og økonomisk vekst.
Økonomisk politikkKonkurranseNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Å få politikere med på laget seiler opp som et av de beste investeringstipsene

Arbeiderpartiet og Agenda gjentar stadig at de ikke vil gjenta fortidens feil. Men de har ennå ikke forklart hvordan de skal unngå det.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Rødgrønn «rent seeking»

En aktiv statlig næringspolitikk kan forkludre markedskonkurransen og gi næringslivet incentiver for mer subsidier fremfor å ta egen risiko. I verste fall blir det nok en historie om en enorm sløsing med skattebetalernes penger.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

Vellykket næringspolitikk

Når vi nå har behov for en bred transformasjon av økonomi og næringsliv, er det avgjørende at vi får frem et mangfold av mulige løsninger. Det sikres best ved å få markedet til å virke i miljøets tjeneste, blant annet ved å sette en pris på utslipp, og ved at vi fører en næringspolitikk som virker så generelt som mulig.
Økonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk