Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Forbudskilt, u-sving
Oda Oline Omdal

Tar landet i feil retning

Regjeringen er tilsynelatende mer opptatt av å bruke store midler til å reversere god politikk og sette ned utvalg, heller enn å komme med løsninger på fremtidens utfordringer.
Norsk politikk
Sondre Hansmark

Datoer, ikke data?

Regjeringen virker å ville handle veldig fort når det skal innføres tiltak, men ikke når det handler om å myke opp. I stedet for å dytte ansvaret over på byråkratiet, bør de svelge sin egen stolthet og vurdere tiltak kontinuerlig.
Norsk politikkDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Fra rødgrønn orden til rødgrønt kaos

Etter åtte år med borgerlig flertall og tidenes såkalt blåeste regjering, ønsker mange å gjenskape det rødgrønne prosjektet i en eller annen form. Men hva kjennetegnet den forrige rødgrønne regjeringen, og hva kan bli problemet for et nytt rødgrønt prosjekt, sett med blå og liberale øyne?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Regjeringen Solberg

Regjeringen

Regjeringen omtales i Grunnloven som statsrådet, og er den sterkeste statsmakten i Norge.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Kristin Clemet

Solbergs metode

"Økt fragmentering av partibildet vil komme til å stille stigende krav til våre politiske ledere, og det finnes ingen quick fix eller fasit på spørsmålet om hvordan koalisjonsregjeringer bør eller kan fungere."
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Regjeringer bør ikke være familieforetak

14 av medlemmene i Solbergs skiftende regjeringsapparat er gift med hverandre. Så få er vi ikke i dette landet. Torstein Ulserød i Aftenposten:
Institusjoner og forvaltningDemokrati
Kristin Clemet

Stortingsaktivismen gir hverken bedre beslutninger eller bedre debatt

Kristin Clemet i Aftenposten: "Skal vi få viktige, gjennomtenkte saker på dagsordenen igjen, krever det at vi vender tilbake til vårt eget maktfordelingsprinsipp og lar Regjeringen og embetsverket få muligheten til å prioritere, utrede og fremme vel gjennomtenkte forslag som opposisjonen så kan slutte seg til – eller ta til motmæle mot på en måte som skaper ordentlig politisk debatt."
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva kan borgerlig side lære av Facebook-gate?

"Det er ikke enkelt å si hvordan de tre regjeringspartiene, med det motvillige støttepartiet KrF på slep, og Listhaug i fri dressur på Stortinget, skal fremstå mer samlet. En start må uansett være at de puster dypt, setter seg ned og prater sammen." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de?

Hva kjennetegner flertalls-, mindretalls- og koalisjonsregjeringer? Gir noen av dem bedre eller dårligere styring? Arbeider de likt eller forskjellig? Hva er de ulike konstellasjonenes fordeler og ulemper?
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Haakon Riekeles

Venstre i regjering, men uten makt?

"Venstre har ikke fått noen av de viktigste statsrådspostene, og er i liten grad ansvarlig for sine kjernesaker," skriver Haakon Riekeles.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den nye Solberg-regjeringen må ta tilbake rollen som det økonomisk ansvarlige alternativet

"Mitt nyttårsønske til den kommende borgerlige regjeringen er at de konsentrerer seg om saker som gir økt bærekraft, både for miljøet og økonomien, og økt frihet for enkeltindividet," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomisk politikkNorsk politikkPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjering søker prosjekt

«Et borgerlig politisk prosjekt bør handle om noe mer enn å beholde makten», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Steinar Juel

Hullet i perspektivet

Perspektivmeldingen hopper over årene frem til 2030. Steinar Juel hos E24.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Haakon Riekeles

«For lite, for sent», ble «for mye, for lenge»

Lenger permitteringsperioder gir økt total ledighet og dårligere jobbmuligheter for de permitterte. Haakon Riekeles i Dagbladet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Statsråder må ha god rolleforståelse, og de kan ikke hoppe inn i og ut av rollen.

Å hoppe ut og inn i rollen som statsråd. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger:
Institusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Budsjettprosessen i verdens rikeste land

Politikken fortoner seg som en konkurranse mellom partiene om å ville bevilge mest penger. Det kan ikke fortsette, skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Haakon Riekeles

To feil og seks forslag til løsninger i budsjettdramaet

For å rette opp feilene trengs det tiltak som gjør bilpakken mer klimavennlig, og tiltak som gjør bilpakken mer bilistvennlig, uten at klimaeffekten forsvinner. Haakon Riekeles om budsjettfloken og seks forslag til løsninger i Dagbladet.
Økonomisk politikkKlima og miljøFinanspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer samfunn, mindre stat

Stat og samfunn er ikke det samme. Det bør Regjeringen vise at de mener i praksis, ikke bare i festtaler. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Peder Nordbakken

Finansskatten er sterkt konkurransevridende

Er det denne regjeringens politikk å bidra til mindre konkurranse og økt forskjellsbehandling i den norske finansnæringen? Lars Peder Nordbakken
SelskapsskattKonkurranseNæringspolitikkSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ekstra lett melk kan forklare hvorfor Regjeringen ikke klarer å redusere byråkratiet

Vi trenger et krafttak mot unødvendige regler. Ekstra lett melk kan forklare hvorfor Regjeringen ikke klarer å redusere byråkratiet. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten:
Institusjoner og forvaltningOffentlige utgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen bør redusere skattefordelene for boligeierne

"Det er på høy tid at regjeringen gjør noe med skattefordelene for landets boligeiere. Det vil være god fordelingspolitikk, og dempe prisveksten", skriver politisk økonom i Civita, Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen bør innføre en dobbel handlingsregel

Tiden for å stramme inn offentlig pengebruk, er nå. Hvis regjeringens forbruksfest fortsetter, kan bakrusen bli kraftig. Høyres begrunnelser for å la være å stramme inn handlingsregelen er svakt begrunnet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen.
Økonomisk politikkPengepolitikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftFinanspolitikk

Norsk utviklingspolitikk i rask endring

Utenriksminister Børge Brende innleder om regjeringens utviklingspolitikk. Hva blir nytt? Hva ligger fast? Se film fra frokostmøtet 21. juni her.
UtenrikspolitikkBistand og utvikling
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Sexkjøpsloven gjør livet verre for sexarbeiderne

Venstre og Regjeringen har flertall for å avvikle sexkjøpsloven. I stedet for å handle, har Regjeringen valgt å se en annen vei. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Lars Kolbeinstveit

Revidert borgerlig disiplin

De siste statsbudsjettene er for ekspansive og viser at regjeringen ikke prioriterer godt nok, i kontrast til hva de borgerlige partiene bar bud om før valget i 2013. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen lar staten utkonkurrere private IT-bedrifter

Regjeringen lar staten utkonkurrere private IT-bedrifter. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

I et fritt samfunn har man ikke noen rett til ikke å bli krenket

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Haakon Riekeles

Å kaste penger i et kullsvart hull

Haakon Riekeles på Minervanett.no: "For andre gang på under et halvt år, foreslås det å gi flere hundre millioner til kulldrift på Svalbard. Det må finnes bedre måter å opprettholde bosetning på Svalbard på, enn å kaste enda mer penger i et kullsvart hull.
Offentlige utgifterKlima og miljø
Torkel Brekke

La studentene forske!

"Regjeringen bør sette høyere krav til forskningsdeltagende undervisning". Torkel Brekke i Forskerforum:
ForskningHøyere utdanningUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Forskere gründer ikke nok bedrifter

"Det er bra at Regjeringen satser på presåkorn og kapital til tidligfasen i en bedrift, men det ser ut til at satsingen på samarbeid mellom forskere og universiteter gjennom såkalte TTO'er ikke har vært vellykket." Mathilde Fasting blogger:
ForskningInnovasjon og entreprenørskap
Paul Joakim Sandøy

Fra rødt til grått skattesystem

"Klimabudsjettet for 2016 har flere lyspunkter. Men regjeringen overlater det viktigste klimavirkemiddelet til Venstre. Igjen." Paul Joakim Sandøy på Minervanett.no:
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Vekstfremmende pensjonister?

"Regjeringen har nylig lekket det som antagelig er en av statsbudsjettets største utgiftsøkninger, nemlig at gifte og samboende pensjonister i snitt får 8000 kroner mer, til en totalkostnad på nesten tre milliarder kroner i 2017. Dette fremstår som en svært merkelig prioritering, både i lys av den økonomiske situasjonen og Regjeringens mål om å føre en mer vekstfremmende politikk." Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv:
VelferdsstatenTrygder og pensjonerFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Regjeringen følger Scheel

"VG skriver i dag at avisen vet hva Regjeringen har tenkt å foreslå når det gjelder skatter i statsbudsjettet for 2016. Ifølge VGs krigsoverskrift vil det bli foreslått "nye milliardkutt til de rikeste". Det stemmer i liten grad, dersom VG har rett. Forslagene om reduksjon i selskapsskatt og personskatt er helt i tråd med forslagene fra Scheel-utvalget", blogger Mathilde Fasting.
ReformerSkatt og avgifter

Fortere frem med ny regjering?

Regjeringen ønsker mer helhetlig planlegging innen samferdselssektoren. Men greier Regjeringen å prioritere de riktige investeringene? Hvordan skal Norge lykkes med å ruste opp landets samferdselsnett, slik at det blir moderne? Se video fra frokostmøtet her!
Politikk og samfunnOffentlige utgifter