Utenrikspolitikk

Norsk utviklingspolitikk i rask endring

Utenriksminister Børge Brende innleder om regjeringens utviklingspolitikk. Hva blir nytt? Hva ligger fast? Se film fra frokostmøtet 21. juni her.

Publisert: 21. juni 2016

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 21. juni.

Utenriksminister Børge Brende om det utviklingspolitiske regnskapet: Hva ligger fast, og hvor må det tenkes nytt? Hva blir de lange linjene, og hva blir Regjeringens fotavtrykk i utviklingspolitikken?

Møtet ble arrangert i samarbeid med UD, og utenriksminister Børge Brende innledet.

Innlegg:

Debatt:

Podcast: