Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hvor går EU?

Hva betyr kriser og utfordringer for hvordan EU utvikler seg? Hva betyr EUs utvikling for Norges forhold til EU?
EU og EØS
Gard Løken Frøvoll

Sp, EU og Polen

Fortsetter prisøkningen på klimakvotene, spørs det om ikke Borten Moe likevel får oppfylt ønsket sitt om kraftige kutt i polske kullkraftverk. Det er ikke sikkert det gjør Borten Moe til noen EU-tilhenger, men det viser i hvert fall at europeiske markedsløsninger på klimaproblemene kan være veien til mest mulig effektive utslippsreduksjoner.
Klima og miljøEU og EØS
Jan Erik Grindheim

EØS er ikke et handelsdogme

"Det finnes absolutt et alternativ til EØS-avtalen for Norge, og det er et fullt medlemskap i EU, som også ville gi norske velgere politisk innflytelse og medbestemmelsesrett i utviklingen av vår egen fremtid."
HandelEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser

Denne boken gir et innblikk i hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av gode og trygge arbeidsplasser over hele landet, og hvor viktig EØS-avtalen er for en fremtidsrettet utvikling innen miljøvern, utdanning og forskning, arbeidsliv og sosiale spørsmål.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Om å leva med Kina

Med treng òg ein ny debatt her til lands om korleis Noreg skal finna sin plass mellom aust og vest dei neste tiåra, og då må òg spørsmålet om Noreg skal melda seg inn i EU, koma opp att.
InternasjonaltGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EU-medlemskap vil gi mer demokrati

Det går faktisk an å tenke seg at «plagsomme reguleringer» fra EUs side også kan virke demokratiserende hvis det er individet som er kjernen i demokratiet og ikke nasjonen.
DemokratiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Nå må britene bestemme seg

Dersom Storbritannia forlater EU går landet også ut av EØS. Det kan skape store utfordringer for norske bedrifter og arbeidsplasser. Jan Erik Grindheim i Drammens Tidende.
EU og EØS
Eirik Løkke

Brexit og beretningen om en britisk tragedie

"Som EU har vist gjennom hele Brexit-prosessen: Intet land kan forvente en slik spesialbehandling. Nettopp av den grunn er det i Norges interesse at vi ikke bidrar til å skape usikkerhet om vårt eget forhold til Europa", skriver Eirik Løkke i Dagbladet.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Haakon Riekeles

Hjelp, vi er besatt av EU!

"I stedet for å innrømme at politikken til venstresiden ikke har fungert spesielt godt i Frankrike, er det fristende å legge skylden på EU, slik en ny bok på Manifest forlag gjør", skriver Haakon Riekeles.
InternasjonaltPolitikk og samfunnEU og EØS
Eirik Løkke

Liberal halvtime: For eller imot EU?

Hva skal vi mene om Den europeiske union? Og bør Norge bli medlem? Vert og EU-tilhenger, Eirik Løkke, inviterer EU-motstander/leder i Senterungdommen, Ada Arnstad, og EU-tilhenger/forfatter av boken Vi som elsker Europa, Sten Inge Jørgensen, til EU-debatt.
EU og EØS

Liberal halvtime: Hva skjer med Brexit?

I juni 2016 stemte britene for Brexit. Men hvilken avtale stemte de egentlig for? Hvilken avtale ønsker britene seg med EU? Kan vi ende opp i en situasjon hvor britene likevel ikke forlater Unionen? Og hvordan vil forhandlingene påvirke Theresa May? Gjest er kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Wiedswang.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Lars Peder Nordbakken

Myten om nasjonal suverenitet

Allerede i 1918 beskrev Luigi Einaudi hva som venter Storbritannia etter brexit. Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
Internasjonale institusjonerInternasjonaltEU og EØS
Eirik Løkke

Hvordan hadde Europa sett ut om EU-motstanderne fikk bestemme?

"Norge er definitivt tjent med et stabilt Europa. Det sikrer vi best gjennom å delta i et forpliktende samarbeid som fullverdig medlem av EU."
EU og EØS
Haakon Riekeles

Høyresiden må snakke mer om norsk EU-medlemskap

"EØS-avtalen er et nasjonalt kompromiss. Når de som er for EU tilsynelatende har sluttet å forfekte det, så flytter debatten seg. EØS-avtalen går fra å være et kompromiss til det ene av to alternativer, hvor den isolasjonistiske og nasjonalistiske neisiden får definere den andre siden."
EU og EØS
Steinar Juel

EU: Om å være annerledes

Det er forunderlig at det ikke er mulig med en levende debatt om dette paradokset; at vi i praksis er medlem i EU, men ikke ønsker å bestemme.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

«Eg vonar at ikkje Arbeidarpartiet no vil surfe på dei nasjonalkonservative bølgjene i Europa», skriver Jan Erik Grindheim.
Norsk politikkInnvandringInnvandring og integrering
Iven OpsahlTorstein Ulserød

Kamp mot sosial dumping har en pris

Det er mulig å gjøre mer, innenfor rammene av EØS-avtalen, for å bekjempe ulikhet i arbeidslivet som følge av arbeidsinnvandring. Det betyr ikke at vi bør gjøre det. Torstein Eidsmo Ulserød og Iven Opsahl i VG.
InnvandringInnvandring og integreringEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Hva skal vi med EØS-avtalen?

"Handelen med varer og tjenester på tvers av landegrensene er av en helt annen størrelse og art i dag enn da EØS-avtalen ble inngått," skriver Jan Erik Grindheim i Finansavisen.
HandelEU og EØS
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Fremskrittspartiet vil reforhandle deler av EØS-avtalen. Men det er svært naivt å tro at vi kan få en avtale som i sum er bedre enn dagens EØS-avtale.

I en tid der det har gått sport i å kritisere EØS-avtalen, burde vi heller feire at vi fikk en avtale som har vært svært god for Norge, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen i Aftenposten.
EU og EØS
Torstein Ulserød

Folkebevegelsen for de få

Norske EU-motstandere på venstresiden insisterer på å representere en bred folkevegelse. Men de har ingen toleranse for folk som begrunner sitt nei på "feil" måte. Torstein Ulserød i Klassekampen.
EU og EØS
Kristin Clemet

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

I Aftenposten 18. april blir Jonas Gahr Støre intervjuet i anledning Arbeiderpartiets forestående landsmøte. Han har to lett forståelige budskap: Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. Sammenkoblingen av disse to ønskene hviler imidlertid på en oppsiktsvekkende svak analyse, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Torstein Ulserød

Hvis Lysbakken fikk bestemme selv

SV-leder Audun Lysbakken har i Nationen 7. mars et innlegg om hvordan EØS-avtalen, etter hans mening, stikker kjepper i hjulene for et anstendig arbeidsliv i Norge, og hvordan avtalen hindrer oss i å ”bestemme selv”. Lysbakken har et problematisk syn på grensegangen mellom juss og politikk, skriver Torstein Ulserød i Nationen.
EU og EØS
Lars Peder Nordbakken

EU vakler videre under kryssild av tre uløste kriser

Den amerikanske statsviteren og professoren Francis Fukuyama sier rett ut at vi er vitne til en «avinstitusjonalisering av Vesten». Dessverre er det mye som tyder på at han har rett. Lars Peder Nordbakken i Dagbladet.
Institusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerEU og EØS
Jan Erik Grindheim

En handelsavtales død?

EØS-avtalen vil bli spesielt viktig å verne om, dersom Storbritannia forlater EU og Donald Trump ikke ferdigforhandler TTIP-avtalen. Jan Erik Grindheim om TTIP etter Brexit og Trump-seieren i VG.
HandelGlobaliseringEU og EØS
Jan Erik Grindheim

EU viktigst, ikke Storbritannia

Norge har en svært åpen økonomi. Nesten halvparten av det som produseres av varer og tjenester her i landet går til eksport, og nesten 80 prosent av eksporten går til EU. EØS-avtalen er derfor langt viktigere for Norge enn et godt forhold til Storbritannia. Jan Erik Grindheim i DN.
HandelØkonomi og velferdEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Brexit og TTIP kan skvise Norge

Hvis britene melder seg ut av EU fordi de har andre interesser, vil ikke et tettere samarbeid nødvendigvis være bra for Norge. Jan Erik Grindheim i Aftenposten:
Internasjonale institusjonerHandelEU og EØS

Etter Brexit: Hvor går EU?

Se video fra Civitafrokost om Brexit og EU med Stine Bosse, Martin Sandbu og Sveinung Rotevatn her!
EU og EØS
Kristin Clemet

Problemene skygger ofte for alt det gode EU får til

"EU-samarbeidet hindrer ingen land i å føre en god, nasjonal politikk, der de blant annet vektlegger utdanning, forskning, infrastruktur, regional utvikling og god fordeling," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Eirik Løkke

Det liberale Europas fremtid etter Brexit

"Det europeiske samarbeidet har etter de fleste parametere vært en gigantisk suksess", skriver Eirik Løkke på Minervanett.no.
InternasjonaltEU og EØS
Lars Kolbeinstveit

Kampen for Europa

Historia om dei som stod bak EU, syner ein røyndom der død, tru og hardt arbeid er ein del av kvardagen. Både nei- og ja-sida har mykje å læra av denne boka, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i sin anmeldelse av boken "Fryktens kontinent".
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Eirik Løkke

Det er ikke vanskelig å være enig i diagnosen til nei-siden. Men Brexit er neppe riktig medisin.

"Å være tilhenger av det europeiske fellesskap innebærer selvsagt ikke å være immun mot EU-kritikk, men å anerkjenne at forpliktende samarbeid er en bedre måte å møte dagens utfordringer på enn nasjonal alenegang," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS

Europas fredelige fødsel

Boken ”Fryktens kontinent” rekapitulerer prosessen som skapte det europeiske fellesskapet. Eirik Løkke i sin bokanmeldelse på Minervanett.no.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Mathilde Fasting

Den europeiske drømmen kan bli et mareritt

Å holde vår verdensdel samlet er ingen dans på roser, men alternativet er mye verre. Mathilde Fasting i Aftenposten.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerEU og EØS
Steinar Juel

Lenket

De fleste har forstått at eurosamarbeidet er en lenke alle vil tape på å bryte ut av, skriver Steinar Juel i DN.
Økonomisk politikkEU og EØS