Sosialisme og sosialdemokrati

Hva er sosialdemokrati?

Flickr.com/Arbeiderpartiet/Jonas Gahr Støre Foto: Snorre Skjevrak

Sosialdemokrati er en politisk retning som tradisjonelt hører inn under paraplybetegnelsen sosialisme. I Norge er det Arbeiderpartiet som er det sosialdemokratiske partiet.

Sosialdemokrater regnes i dag for å være pragmatiske til hvilke løsninger som fungerer best for å nå sine politiske mål, og har blant annet et langt mer positivt syn på markedsøkonomien enn sosialister har.

Mer innen Sosialisme og sosialdemokrati

Chile
Aslak Versto Storsletten

Ikke tro på Reiulf Steen i «Makta»

Sosialisme fungerer ikke i praksis.
InternasjonaltSosialisme og sosialdemokrati
Venezuelan President Nicolas Maduro
Aslak Versto Storsletten

Sosialismens mesterverk

Det er lov å håpe at Nicolás Maduro vil tillate et fritt valg i Venezuela i år, men sjansen er veldig liten, skriver Aslak Versto Storsletten.
Demokrati og rettigheterSosialisme og sosialdemokrati
suppe
Bård Larsen

Tynn suppe fra Erstad

Selv om Vårt Lands kommentator ønsker å tro det, er det neppe en ondsinnet svertekampanje fra Høyre som gjør at Jonas Gahr Støre ikke lykkes med å løfte Arbeiderpartiet.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Flere spørsmål gjenstår om SVs økonomiske sosialisme

SV må regne med at det stilles berettigede spørsmål om hva «en passelig blanding mellom statlig og privat drift» egentlig betyr».
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokrati
sosialistisk økonomi
Lars Peder Nordbakken

SVs nysosialistiske økonomi er rik på illusjoner og sosialt sprengstoff.

Gode hensikter, men det blir for lettvint, SV.
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokratiØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Danmark
Kristin Clemet

Hva vil det si å «ta en Mette» nå?

Mette Frederiksen har inspirert de sosialdemokratiske partiene i Europa, men det er ennå ikke klart om hun vil stå igjen som en suksess eller advarsel.
Andre ideologierSosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Har Arbeiderpartiet lav tillit fordi partiet har dårlige målinger?

Arbeiderpartiet må forsøke å finne årsakene til at tilliten synker som en stein. Velgerne straffer ikke partiet bare fordi det er krig i Ukraina, høye matvarepriser og energikrise i Europa.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Russland og Ukraina flagg
Bård Larsen

Vardøger: Med russiske talepunkter skal freden vinnes i Ukraina

Mens Rødt får mye tyn om dagen, går venstresiden i SV under radaren. I Vardøger samles ytre venstre til antisolidaritet med Ukraina.
UtenrikspolitikkIdeerInternasjonaltSosialisme og sosialdemokrati
Eirik Løkke

Det er ikke sikkert du vil like det som kommer etter Arbeiderpartiet

Det er ingen grunn til å overdrive øyeblikksbilder, men dersom fallet i oppslutning innebærer et varig fall for Arbeiderpartiet, kan det også bli et problem for norsk politikk.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Regjeringen Støre 28. april 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Kristin Clemet

I utakt med folket

Jeg tror at en av årsakene til Arbeiderpartiets tilbakegang er at partiet har forandret karakter.
Norsk politikkPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Skjalg Stokke Hougen

Er sosialdemokratiet døende?

Den langvarige identitetskrisen til de sosialdemokratiske partiene i Europa har vært tydelig både ved valgresultater og i partienes faktiske politikk i lang tid, til tross for noen oppsving de siste årene. Hvis svaret på velgerflukten er å samarbeide med ytterpunkter på venstresiden, står sosialdemokratene i fare for å svekkes ytterligere.
Sosialisme og sosialdemokrati
Skjalg Stokke Hougen

Spørsmålet er om Høyre er bedre skikket

La oss håpe vi får en regjering som i tiden fremover nærmer seg Macrons økonomiske politikk mer enn den nærmer seg den øvrige venstresiden.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
sovjet sosialisme kommunisme
Aslak Versto Storsletten

Hvorfor er så mange tilsynelatende intelligente mennesker sosialister?

Intelligente mennesker overvurderer ofte betydningen av intelligens, men undervurderer betydningen av kultur.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Jan Erik Grindheim

Nå er det vanlige folks tur – eller?

«Vanlige folk» og «folk flest»? Hvem er det og hvordan stemmer de?
Politikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Hva er det SV egentlig vil?

I SVs partiprogram er det noe for alle på venstresiden. Det er nok fremdeles slik at om du spør en håndfull SV’ere om hva de legger i begrepet sosialisme, får du mye hummer og kanari til svar.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Fra Arbeiderpartiets store sjanse, til venstresidens store sjanse

Et nylig byks på meningsmålingene har gitt Ap selvtillit, men partiet har gjort det dårlig under Støres ledelse. Er det Støres feil, eller har tiden løpt fra et sosialdemokratisk folkeparti?
Norsk politikkPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Lars Kolbeinstveit

Fra rødgrønn orden til rødgrønt kaos

Historien har vist oss hva som kan gå galt når Arbeiderpartiet mister overtaket på venstresiden, skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Lars Kolbeinstveit

Troende sosial­demokrater

Hernes sier at høyresiden misforstår når det foreslås «å overlate noe til markedet». Men dette har sosialdemokrater lenge ment selv. Det var sentralt da Arbeiderpartiet tok et oppgjør med den selektive og aktive næringspolitikken, og det var sentralt for Brundtland og Stoltenberg. Næringslivet trenger rammer, men markedet er som regel bedre enn politikere til å avgjøre hvilke næringer og bedrifter som bør ha livets rett, skriver Lars Kolbeinstveit i Morgenbladet.
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokratiØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Hvor ble det av nysosialismen?

Den som ivrer mest for å gi «nyliberalismen» skylden for uheldige eksempler på gjennomføring av NPM, har trolig også god grunn til å tenke over om det ikke kan være på sin plass å reservere en god del av anklagene til restene av «nysosialismen».
Andre ideologierSosialisme og sosialdemokrati
Photo Shelly Prevost - flickr.com
Eirik Løkke

Har vi grunn til å frykte Bernie Sanders?

De nordiske landene har få innslag av sosialisme i sin økonomiske politikk og det er en av grunnene til at vi gjør det så bra. Det er antagelig en av de viktigste lærdommene Sanders kan trekke av å se til Skandinavia, skriver Eirik Løkke i Nettavisen.
USASosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Sosialismens grunnleggende økonomiske problem feirer 100 år

I 1920 publiserte økonomen Ludwig von Mises en artikkel som sådde tvil om sosialistenes populære løfter om en høyere levestandard for det brede lag av folket.
Politisk filosofiSosialisme og sosialdemokratiØkonomiske systemer
Mats Kirkebirkeland

Klimakrise som brekkstang for sosialisme

I et internt diskusjonsnotat lanserer SV en plan som kommer «til å koste samfunnet enorme summer», skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Sosialisme og sosialdemokratiKlima og miljø
Bård Larsen

Folkepartiets mulige død

"Sosialdemokratienes nedturer er noe å tenke over for alle som uroer seg over polarisering og flukten fra det politiske sentrum", skriver Bård Larsen.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

SV: Partiet i spagaten

"SV har fremdeles ikke en klar ide om hva sosialisme er: Statsdoktrine i et sosialistisk folkestyre der kapitalismen er avskaffet, eller venstresosialdemokrati i et liberalt demokrati?"
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

LOs kamerat i Venezuela: «Landet fungerer og alt er rolig.»

LO bør snarest rydde opp i dette autoritære samrøret, skriver Bård Larsen.
InternasjonaltSosialisme og sosialdemokrati
Marius Doksheim

Det er ikke sosialismen som har skapt norsk suksess

Norge har siden 1980-tallet ført en helt annen økonomisk politikk enn den SV ønsket, og det har tjent oss godt. Det er helt feil at Norge er blitt en vellykket økonomi som følge av ”sosialistiske virkemidler”.
Sosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Steinar Juel

Derfor viker Rødt unna å snakke om hva sosialisme er i praksis

"Det er to nærliggende forklaringer på hvorfor Rødt viker unna å snakke om hva sosialisme er i praksis: De vet ikke selv, noe sitatet over kan tyde på. Eller de vil ikke skremme bort velgere som sympatiserer med noen av de konkrete sakene de flagger i Stortinget."
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Bård Larsen

Rødt vil rive ned det Arbeiderpartiet har stått så sentralt i å bygge opp

"Nå får vi det midt i fleisen. Etno-nasjonalismens tilbakekomst, kommunistene rører på seg. Begge i nye, trendy klær og med sukrede programmer. Det er mange som ikke kjenner det igjen." Bård Larsen hos Minerva.
DemokratiNorsk politikkSosialisme og sosialdemokratiPopulisme
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulismen truer velferd og frihet

"Utelukkelsen av at markedsøkonomien kan bidra til noe godt, eller at velferdsordninger kanskje ikke alltid er riktig innrettet, viser hvor radikalt Marsdal tenker, og hvor langt han står fra det norske sosialdemokratiet", skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Marx-debatt: Å kritisere de store

"I Marx’ tenkning møter vi ikke på normative forestillinger om et demokrati tuftet på politisk frihet som et mål i seg selv. I stedet møter vi på forestillingen om et «flertallsstyre» som et middel som blir helliget av et historisk determinert mål om proletariatets revolusjon og maktovertagelse."
Sosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Lars Kolbeinstveit

Det er ikke rart at Arbeiderpartiet sliter når ingen forsvarer det moderne sosialdemokratiet

"Arbeiderpartiene i Europa har blitt kritisert for å ha blitt for elitistiske og ha lite forståelse for arbeideres verdier. Samtidig er det kanskje grunn til å spørre om ledende sosialdemokrater har vært villige nok, eller om det har vært politisk mulig, å forsvare, formidle og forankre ideene de styrer etter."
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati

Forstå USA: Bernie Sanders

Hvordan kunne en selverklært sosialist som Bernie Sanders lykkes så godt i USA?
USASosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Storkoalisjon noe annet

"Det finnes selvsagt sentrum-venstre-regjeringer, men det tilhører sjeldenhetene at «sentrum» da er et kristendemokratisk parti," skriver Kristin Clemet.
Norsk politikkKristendemokratiPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Sosialdemokrater og kristendemokrater: Ikke naturlige samarbeidspartnere

"Det taktiske rådet Gerhardsen gir til Mette Frederiksen og andre sosialdemokrater i Europa,er altså egentlig bare et råd til det norske Arbeiderpartiet, som ledd i bestrebelsene med å få KrF til å skifte side," skriver Kristin Clemet.
KristendemokratiSosialisme og sosialdemokrati