Personskatt

Mer innen Personskatt

utflytting, exit-skatt
Lars Peder NordbakkenMathilde Fasting

Hvorfor exit-skatten er som gift for innovative gründere

Det er på tide at større deler av det politiske Norge ser skriften på veggen og tar seriøse skritt for å etablere en mer kompetent og gründervennlig økonomisk politikk.
SelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
aksjer
Mathilde Fasting

Det har blitt dyrt å eie aksjer

Usikkerheten rundt skatt gjelder ikke bare for norske bedriftseiere og investorer, men for halve Norges befolkning, som sparer i aksjer og aksjefond.
Økonomi og velferdPersonskattSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Om staten, borgere, skatter og gaver

De borgerlige partiene og politikerne bør problematisere et syn på staten som gjør at det virker rimelig å se på skatteletter som en gave fra staten til borgerne, skriver Gard Løken Frøvoll i Minerva.
Økonomi og velferdPersonskattSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Velferdsstaten: Heller harmoni enn sløseri

Et moderat kutt vil bidra til at sykelønnsordningen kommer mer i harmoni med andre velferdsordninger, og at ulike viktige hensyn blir ivaretatt bedre.
VelferdsstatenPersonskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Franske skatteprotester – lærdom også for norske politikere

Er det en grense for hvor mye skatt folk tåler? Steinar Juel i VG.
PersonskattFinanspolitikkSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

De borgerlige må bli bedre til å argumentere for skattekutt

Borgerlige politikere kan rette ryggen og argumentere for at skatteletter kan gi både velferd og frihet.
Økonomi og velferdPersonskattSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Høye skatter kan svekke fellesskapet

"Skal høy skattevilje ivaretas, må vi også være opptatt av hvordan verdiene skapes," skriver Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
PersonskattSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

En skattepolitikk for folk flest

"Jobbskattefradrag vil ha en omfordelende effekt og vil såldes være et godt borgerlig svar på økte økonomiske forskjeller," skriver Mats Kirkebirkeland.
PersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Flaks og skatt

Å "skattlegge flaks" er både en måte å fjerne lysten til å satse og å ta risiko på, men også også en nedvurdering av hva som skal til for å skape og drive virksomheter. Mathilde Fasting blogger.
PersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Fristelser i paradis

Det er ulovlig å være kriminell, og det er umoralsk. Panama Papers handler både om umoral og om straffbare handlinger. Mathilde Fasting i BT.
SelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Gjeld og eiendomsskatt i Oslo

"Det er sannsynlig at kommunale utgifter må øke i årene fremover, på grunn av eldrebølgen og innvandring. I et slikt tilfelle kan byen stå bedre rustet, og med flere handlingsalternativer, hvis kommunal eiendomsskatt ikke allerede er innført," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos Minerva.
PersonskattSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Eiendomsskatt og offentlig forbruk

"De som i dag argumenterer med at økonomer er for økt eiendomsskatt, lytter bare til halvparten av det økonomene sier," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos Minerva.
Offentlige utgifterPersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Eiendomsskatt på næring

"Striden om eiendomsskatt i Oslo har foreløpig dreid seg om boliger, men det er også foreslått eiendomsskatt på næringseiendom. Det er en dårlig idé, fordi eiendomsskatt på næringseiendom er skatt på arbeidende kapital, altså på verdiskapende næringsvirksomhet." Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattPersonskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skatten vår

«Det er fullt mulig å senke skattenivået uten at det fører til et kaldere samfunn eller mindre fellesskap. Lettelser i skatten kan tvert om gi oss mer å fordele siden.» Kristin Clemet i Vårt Land:
Økonomi og velferdPersonskattSkatt og avgifter

Scheel-utvalget og fremtidens skattesystem

Scheel-utvalget har vurdert selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen, der blant annet våre naboland har redusert satsene. Hvordan ser utvalget på innretningen av det norske skattesystemet? Hvordan skal norske bedrifter kunne konkurrere internasjonalt, og hvordan skal Norge tiltrekke seg aktivitet og investeringer? Hva tenker arbeidsmarkedets parter om utvalgets forslag? Se video fra frokostmøtet her!
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er til diskusjon. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. I denne rapporten, lansert i 2011, foreslås en reform av måten dagens skattesystem beskatter (men også i betydelig grad subsidierer) eiendom og formue på. Beskatning på arbeid og kapital bør reduseres, og økes på eiendom.
ReformerFormuesskattSelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
Marius Doksheim

Skattefradrag i hjemmet

"Den nye regjeringen vil utrede et skattefradrag for oppussing og reparasjoner av egen bolig. De fleste trekker frem reduksjonen i svart arbeid som hovedargumentet for å innføre et slikt fradrag, slik VG gjør på lederplass 9. oktober. En reduksjon i svart arbeid er sannsynlig og positivt, men er ikke den eneste eller den beste grunnen til at slikt fradrag bør innføres," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferdPersonskattSkatt og avgifterArbeid og sysselsetting