Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lommebok med norske sedler/penger
Kristin Clemet

It’s the economy, stupid!

Nå kan vi stå ved et vendepunkt, som fører til at folk igjen blir mer opptatt av egen økonomi. Da blir de antagelig også mer opptatt av hva skattepengene brukes til og om de brukes fornuftig.
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnOffentlige utgifter
Aslak Versto Storsletten

Et nullsumspill?

Verken global velstand eller det norske boligmarkedet er et nullsumspill.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Aksjonærmodellen og fritaksmetoden – og det Erikstad ikke nevner

Terje Erikstad kunne nevnt i sin kommentar om aksjonærmodellen og fritaksmetoden at det norske skattesystemet legger opp til at mennesker som driver næringsvirksomhet og investerer i næringsvirksomhet, skal plassere pengene sine i aksjeselskaper, ikke ta dem ut og bruke dem privat.
NæringslivØkonomiSkatt og avgifter
Steinar Juel

Meningsløs sammenligning av ulikhet i Norge og USA

Sammenligningen av inntektsforskjeller og skatt i Norge og USA halter. Utsagnskraften i denne analysen i SSB-rapporten fremstår som høyst usikker.
UlikhetSkatt og avgifter
skatt
Kristin Clemet

Skatt skaper ikke verdier II

Tommelfingerregelen i Norge er at det koster 25 øre å drive inn én krone i skatt. Dermed kan man si at skatt ikke skaper, men ødelegger verdier. Men så kan bruken av midlene skape nye verdier som retter opp dette.
ØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formuesskatten gjør mindre skade på sysselsetting og nyskapning i og rundt Oslo enn i resten av landet

Nye funn fra Handelshøyskolen BI gir et godt grunnlag når Senterpartiet skal bli enig med Arbeiderpartiet om den nye regjeringens skattepolitikk.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Påstander og fakta om formuesskatten

Norge er det eneste landet i Vest-Europa som har formuesskatt på næringskapital. Det er litt rart at ingen spør seg selv hvorfor vi er «annerledeslandet» i denne sammenhengen. Mathilde Fasting svarer på påstander om formuesskatt.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter

Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.
NæringslivFormuesskattSelskapsskattNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Arv handler ikke om å betale når du er død

Den tidligere arveavgiften var lav, og det var hus- og hytteeiere som stort sett betalte, mens det nye systemet fanger opp gevinster ved store verdier knyttet til næringsvirksomhet og bedrifter.
ArveavgiftSkatt og avgifter

Skatteparadis

Grensen mellom hva som er og ikke er skatteparadis er glidende. Mange land har i ulik grad det som kan kalles skatteparadiselementer i sine skattesystemer, uten at de betegnes som å være skatteparadis.
SelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Skatteparadis

Dette notatet presenterer hva skatteparadis er, og hvordan de også kan brukes til legitim aktivitet i den internasjonale økonomien.
InternasjonaltØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skatt og samfunnsbidrag

Denne rapporten ser på norske eieres totale skatteinnbetalinger og samfunnsbidrag, og viser blant annet at svært få velstående mennesker i Norge ville vært nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital ble fjernet helt.
FormuesskattSelskapsskattØkonomiSkatt og avgifter
skatt, økonomi, reform

Formuesskatt

Formuesskatten er en skatt basert på skattebetalerens nettoformue. Litt over halvparten av det som betales i formuesskatt i dag, kommer fra formue knyttet til næringsvirksomhet.
FormuesskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Franske skatteprotester – lærdom også for norske politikere

Er det en grense for hvor mye skatt folk tåler? Steinar Juel i VG.
Økonomi

Liberal halvtime: Har du levert skattemeldingen?

Hvordan lager man et godt skattesystem, og hva blir de store diskusjonene om skatt i årene som kommer?
Uncategorized
skatt, økonomi, reform

Skatt

Skatt er en pålagt pengeytelse fra det private til det offentlige, uten direkte motytelser, og har som hovedformål å finansiere offentlige utgifter.
ØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

La oss snakke om skatt

«Er du opptatt av å betale riktig skatt, eller har du tiltro til at alt er riktig i den forhåndsutfylte skattemeldingen – og tenker du over hva skattepengene dine brukes til?» spør Mathilde Fasting.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Hva er skatt?

Denne pamfletten, skrevet av Mathilde Fasting, går gjennom de viktigste skattene og avgiftene vi har, og ser kort på den historiske utviklingen bak dagens skattesystem. 
ØkonomiSkatt og avgifter

Skattlegging av internasjonale selskaper

Civita inviterte til frokostmøte om beskatning av internasjonale selskaper. Hvilke utfordringer møter myndighetene? Hva kan enkeltland gjøre, og hva kan det internasjonale samfunnet gjøre for å møte utfordringene?
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Eiendomsskatt eller skatt på salgsgevinst

"En endring av skattereglene på eiendom bør skje forsiktig, for «å forandre for å bevare» det sterke selveierskapet i Norge," skriver Lars Kolbeinstveit.
Økonomi
Mathilde Fasting

Nu går alt så meget bedre – bare ikke for Vestlandet

«Statsbudsjettet er ikke noen gavepakke til de mange vestlandsbedriftene», skriver Mathilde Fasting
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Kjenner du en familie som vil skatte 60 prosent av inntekten sin?

«Hvis vi kun skal øke skattene for å finansiere fremtidens velferdsstat, må de settes så høyt at de vil skade økonomien i alvorlig grad. Skatteøkninger hjelper knapt – veksten i offentlige utgifter skal ned», skriver Lars Kolbeinstveit
Økonomi
Mathilde Fasting

Formuesskattens betydning i omstillingen

"Avvikles formuesskatt på næringsinvesteringer, vil det over tid og gjennom jobbskaping gi flere svar på hva vi skal leve av etter oljen, enn om man velger å skjerpe den," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Steinar Juel

Skattenivået – sett fra husholdningene

Sterk vekst i offentlige utgifter vil kreve høyere skatter, samtidig som husholdningenes realinntekter før skatt kan antas å ville vokse med omlag det halve av hva vi har vært vant til. Spørsmålet om høyden på skattenivået vil derfor bli et mer sentralt stridsspørsmål i valgkampen om fire eller åtte år.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikkSkatt og avgifter
Kristin ClemetMarius Doksheim

Civita og ulikhet

"Økt skatt kan kanskje gi ”penere” ulikhetstall på kort sikt, men det bidrar ikke i seg selv til verken høyere arbeidsdeltakelse blant innvandrere, en enklere hverdag for aleneforeldre, færre unge utenfor arbeidsmarkedet, bedre utdanning eller økt omstillingsevne," skriver Kristin Clemet og Marius Doksheim.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Vi må bruke verktøykassen fornuftig

Det er mest fornuftig at politikerne nå starter med å effektivisere offentlig sektor, fremme verdiskapingen og stimulere flere til å arbeide mer – før de øker skattene enda mer.
Økonomi
Mathilde Fasting

Norske private eiere har kommet dårligst ut

"Norske private eiere har alt i alt kommet dårligere ut av skattereformen enn både utenlandske og offentlige eiere. Det er rart at norske politikere syns det er greit, når det er norsk, og ikke utenlandsk, kapital som finansierer de aller fleste av de nye arbeidsplassene," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Høye skatter kan svekke fellesskapet

"Skal høy skattevilje ivaretas, må vi også være opptatt av hvordan verdiene skapes," skriver Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
Økonomi
Villeman VinjeMathilde Fasting

Økt skatteregning på eierskap av norske bedrifter

"Nye fakta og anslag gjør at mye av retorikken om formuesskatten bør endres," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.
Økonomi
Kristin Clemet

Skatt er ikke det mest effektive verktøyet vi har

"Vil man forebygge ulikhet, er utdanning og arbeid desidert mest effektivt. Og vil man omfordele, er det velferdsstaten og ikke skattesystemet som virker best," skriver Kristin Clemet.
Økonomi
Mathilde Fasting

Formuesskattens negative realiteter

"Formuesskatt på arbeidende kapital dreier seg om tapte verdiskapingsmuligheter, ikke om omfordeling og nullskatteytere," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomi
Kristin Clemet

Mímirs karikaturer

"Å mene at eieren er viktig, er ikke det samme som å mene at alle andre er uviktige. Private bedrifter trenger både arbeidskraft, kapital og gode eiere," skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Økonomi
skatt, økonomi, reform
Steinar Juel

Skatteomgåelse satt i system

Aggressiv skatteplanlegging brer seg. Det er et race ingen land vil vinne over tid. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi