Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
AI økende kostnader
Steinar Juel

Statsbudsjettet kan avgjøre rentetoppen

Det er flere store kostnader med ekspansiv finanspolitikk kombinert med desto høyere rente.
Økonomisk politikkPengepolitikkFinanspolitikk
inflasjon
Steinar Juel

Jeg har ikke tatt til orde for streng inflasjonsstyring

Når Norges Bank i sin siste pengepolitiske rapport legger opp til at inflasjonen først vil nå toprosentmålet om fire år, kan en vanskelig si at banken fører en streng inflasjonsstyring.
PengepolitikkØkonomi og velferd
lønn penger
Steinar Juel

Frontfagsmodellen og pengepolitikken trenger hverandre

Hvis Norges Bank ikke reagerer når inflasjonen går opp, selv om den er importert, er det fare for at tiltroen til bankens reaksjonsmønster svekkes. Da øker risikoen for at lønnsoppgjørene sklir ut.
Økonomisk politikkPengepolitikkArbeid og sysselsetting
penger inflasjon
Steinar Juel

Opp som en løve, ned som en skinnfell

Marcus Hagedorns massive, faglige angrep på økonomkolleger koker ned til nesten ingenting: Han mener det legges for stor vekt på å få inflasjonen ned.
PengepolitikkØkonomisk politikkFinanspolitikk
Steinar Juel

Neppe en stor feil å holde renten i ro nå

Renteøkningenes effekt på prisveksten er usikker nå. Norges Bank gjør neppe noen stor feil ved å holde styringsrenten uendret denne uken.
PengepolitikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Nei, målet for pengepolitikken er ikke uklart

Ut fra min vurdering kan Brasch og Slettens forståelse vanskelig leses ut fra lovens formuleringer.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Er virkelig medisinen verre enn sykdommen?

Steinar Juel svarer Martin Sandbu.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Jon Nicolaisen

Handlingsregelens eksamen

Våre myndigheter står foran en krevende oppgave: å stramme inn bruken av oljepenger over statsbudsjettet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Støre, Stoltenberg, Wall Street og økonomisk politikk
Steinar JuelJon Nicolaisen

Inflasjon, renter og økonomisk politikk

Dette notatet ser på utsiktene for inflasjon og renter i verden og i Norge de nærmeste årene, på risikobildet og den økonomiske politikken frem mot 2025.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Stortingssalen
Sondre Hansmark

Fingrene unna rentefatet

Vi bør frykte Stortinget mer enn vi frykter Stoltenberg. Politikerne må holde godt på pengepungen og la pengepolitikken virke.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Svak krone – fordi vi fortjener det

Kronekursen er ganske passe ut fra situasjonen i norsk økonomi, og kan godt svekkes mer uten at det vil være noe problem, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Rødglødende seddelpresser

"Til mange tradisjonelle økonomers store frustrasjon har en perifer retning innen økonomifaget kalt Modern Monetary Theory (forkortet til MMT), fått stadig mer oppmerksomhet." Haakon Riekeles i Morgenbladet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Hvor skal alle krisepengene komme fra?

De økonomiske tiltakene mot korona må være langvarige, men handlingsrommet finnes for de landene som vil. I flere land kan det raskt bli aktuelt å ty til seddelpressen, skriver Haakon Riekeles i Minerva.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
penger kontant

Pengepolitikk

Pengepolitikken er et sentralt virkemiddel for å styre aktiviteten og inflasjonen i økonomien.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Tidenes største pengepolitiske eksperiment

«Sentralbankenes nullrentepolitikk og kvantitative lettelser går mot slutten. Har det vært en suksess?» Mats Kirkebirkeland går kritisk gjennom den globale pengepolitikken som har vært ført de siste årene.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Andreas Hardhaug Olsen

Lærdommer fra en krise

Nedgangstidene vestlige økonomier gjennomlever, er de mest alvorlige på 80 år. For å bekjempe krisen og hindre gjentakelser, må vi hente frem perspektiver formulert i kjølvannet av 1930-tallets depresjon, og supplere med senere innsikter. Andreas Hardhaug Olsen i Klassekampen:
IdeerPengepolitikkFinanspolitikk
Andreas Hardhaug Olsen

Keynes + Hayek

Hva kan Friedrich August von Hayek og John Maynard Keynes lære oss om økonomiske kriser? Keynes + Hayek ser ikke bare på hva som skiller Hayek og Keynes, men også hvilke av deres innsikter som kan la seg forene – og bør forenes – for å danne et mer helhetlig bilde av økonomiske kriser og konjunkturer.
Økonomisk politikkPengepolitikkFinanspolitikk

Et elastisk kredittsystem

"Inflasjonsstyringen som fulgte er basert på kortsiktige hensyn til priser, produksjon og sysselsetting. Den tar ikke inn over seg langsiktige ubalanser knyttet til husholdningers og bedrifters finansielle stilling. Med andre ord, den tar ikke hensyn til kreditt, gjeld og formuespriser. Det er derfor behov for et nytt pengepolitisk regime," skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomi og velferd
inflasjon
Marius Gustavson

Inflasjonsmålet fungerer ikke

"Lave renter stimulerer fortsatt boligpriser og låneopptak i Norge. Husholdningenes gjeldsbelastning er rekordhøy sammenlignet med andre industriland. Dette øker den finansielle sårbarheten og sannsynligheten for en periode med privat gjeldsreduksjon, også i Norge. Å legge et robusthetsmål til dagens inflasjons- og produksjonsmål er dessverre ikke tilstrekkelig til å løse problemene ved dagens pengesystem," skriver Marius Gustavson hos E24.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd

Kan Europa spare seg ut av krisen?

I helgen arrangerte Civita et seminar om den økonomiske krisen i Europa. Seminaret ble ledet av Marius Gustavson.
Økonomi og velferd

Lite twist og mye shout

"Den amerikanske sentralbanken er i ferd med å gå tom for ammunisjon og tyr til stadige mer marginale virkemidler. Hovedproblemet er gjeldsoverhenget i privat sektor. Så lenge disse gjeldsproblemene vedvarer, har pengepolitikken sluttet å virke som normalt og har liten effekt på økonomien," skriver Marius Gustavson på E24.no.
Økonomi og velferd

Frokostseminar: Victor Norman og Kalle Moene om Milton Friedman

Økonomi og velferd