Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
butikk klær
Steinar Juel

Tiggere i dress og skatteglade politikere

Jo lenger en går i retning av å sosialisere gevinstene, jo vanskeligere blir det å argumentere mot sosialisering av tapene.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemerSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Rødts kamp mot «Forskjells-Norge» mangler troverdighet

Å skape velstand er et av de viktigste fenomenene bak vår moderne sivilisasjon. Det er også et av fenomenene som ytre venstre er minst opptatt av.
UlikhetArbeid og sysselsetting
klima
Indra de Soysa

Is free-market capitalism more climate friendly than egalitarianism?

Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in the opposite direction.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Steinar Juel

Grovt fusk fra Agendas Hilde Nagell

Det er greit at vi er uenige i sak, men å klippe i setninger for å få et sitat til å stemme med egne politikkholdninger, er direkte uredelig.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Arbeidsdeling

Ved å dele opp et konkret arbeid i ulike arbeidsprosesser kan vi lettere nyte godt av hverandres ulike interesser, kunnskaper, evner og motivasjoner. Spesialiseringen har vist seg å gjøre oss mer produktive og dermed bidratt til å heve vår materielle levestandard.
ArbeidslivPolitisk filosofiHandelØkonomiske systemer

Johan Norberg om liberale verdier som grunnlag for fremgang

Hvilke verdier skaper åpne, liberale samfunn? Hvordan vokste markedsøkonomien frem? Se video fra Civitakveld med den kjente svenske idéhistorikeren Johan Norberg!
IdeerLiberalisme
Marius Doksheim

Grådighet i fotballen – og ellers

Reaksjonene på forslaget om en superliga for europeiske topplag, som i skrivende stund ser ut til å rakne, er interessante og kan kanskje si noe om markedsøkonomi, ulikhet og grådighet også i videre forstand.
IdeerKonkurranseØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Diskutable påstander om markeder og konkurranse

Markeder er absolutt ikke egnet til alt her i verden. Derfor brukes de heller ikke til alt. Men virksom konkurranse vil alltid få oss på sporet av bedre og mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på.
ØkonomiKonkurranseØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Svar til Brox: To ganger to er fire

"Mitt poeng er at hvis vi ønsker lav ulikhet og en effektiv regulering av markedsøkonomien, så er kvaliteten på den politiske styringen avgjørende for å lykkes."
UlikhetØkonomi
Aslak Versto Storsletten

En kontekst for alt, Braanen

I Norge har vi hverken en uregulert markedsøkonomi eller ideologisk tro på at markedet løser alt, og vi har trolig den beste samfunnsmodellen per dags dato til å håndtere korona og gi våre barn en verdig fremtid, skriver Aslak Versto Storsletten i sitt svar i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
NRK
Lars Kolbeinstveit

Harald Eia er for markedsvennlig for venstresiden

Problemet med Aalborgs fortelling er at hun utelater vesentlige deler av årsaken til den norske modellens suksess. Lars Kolbeinstveit svarer i Vårt Land.
Økonomisk politikkØkonomiDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Det meste er bedre i dag enn det var før

"Vi er mer velstående. Vi får bedre utdanning, og vi har likere muligheter. Vi kan leve friere og mer selvstendige liv. Vi har en velferdsstat som i langt større grad enn før tar vare på oss hvis og når vi trenger det."
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer
Steinar Juel

Markedsøkonomien må vedlikeholdes

Det er ikke nødvendigvis behov for en ny versjon av vårt økonomiske system, men systemet trenger kontinuerlig vedlikehold og justeringer for at det skal fortsette å tjene oss alle på en best mulig måte.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer

Planøkonomi

Planøkonomi er et økonomisk system der det offentlige eier og driver alt eller det aller meste av den økonomiske aktiviteten, og forsøker å koordinere produksjon og fordeling av godene gjennom planer.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer

Sivilsamfunnet

Mens staten er formell, regelstyrt, har voldsmonopol osv., er den sivile delen av samfunnet preget av frivillighet, engasjement nedenfra, kulturliv, menigheter, partier og organisasjoner, som igjen er karakterisert ved tilfeldigheter, spontanitet og lokale variasjoner.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
istockphoto.com Produktivitet

Institusjoner

Felles for alle institusjoner er at de utgjør spilleregler som skaper viktige rammebetingelser for alle aktører i samfunnet, enten vi opptrer som enkeltpersoner eller inngår i et organisert samarbeid med andre innen næringsliv, frivillighet eller i en offentlig virksomhet
DemokratiInstitusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Frie individer styrker fellesskapet

Karikaturen av markedsøkonomien og dets menneskesyn gjentas til det kjedsommelige og uinteressante, skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Steinar Juel

Hva er kapitalisme?

"Jeg synes vi bør være mer bevisste på at det ideologisk sett blir feil å bruke begrepet kapitalisme på vårt system", skriver Steinar Juel.
Ideer
Steinar Juel

Kapitalisme er ikke markedsøkonomi

Rå kapitalisme er skadelig for befolkningen og for økonomiens utvikling. Opioid-epidemien i USA viser hvor ille det kan gå.
IdeerØkonomiske systemerNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Konkurranse er motoren bak den enorme velstands- og velferdsøkningen kapitalismen har gitt oss

"Konkurranse mellom bedrifter er kjernen i en velfungerende markedsøkonomi", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

En hyllest til selgerne

"Selgerne er «matchmakere», de er markedets Kirsten Giftekniv. For hver gang de lykkes med et salg, betyr det at én kunde og én tilbyder begge føler at de er bedre stilt enn de var på forhånd", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Ideer
Mathilde Fasting

Kapitalismen oppstod i Midtøsten

"I Vesten ble handel sett på som noe suspekt, mens helten i mange av historiene fra Midtøsten er handelsmann." Mathilde Fasting hos Minerva.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Høyresiden må sikre et rettferdig skattesystem

«Markedsøkonomiens tydeligste forkjempere bør også være de første til å forsvare den mot sviktende spilleregler», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomi
markedsøkonomi handel by

Markedsøkonomi

Den desentraliserte markedsøkonomiske modellen bygger på maktspredning og et mangfold av selvstendige aktører og beslutningstakere som gis frihet til å forfølge sine egne planer.
IdeerLiberalismeØkonomiØkonomiske systemer

Liberal halvtime: Et forsvar for markedsøkonomien

Hva er markedsøkonomi? Og hvilke forutsetninger er nødvendig for at markedsøkonomien skal fungere? Økonom og forfatter av Civita-pamfletten «Hva er markedsøkonomi?», Lars Peder Nordbakken forklarer hvorfor markedsøkonomien er å foretrekke fremfor alternative økonomiske systemer.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Hva er markedsøkonomi?

Markedsøkonomien har vist seg å være overlegent alle alternativer i sin evne til å tilfredsstille materielle og immaterielle behov. Men hvilke spilleregler er en velfungerende og konkurransedrevet markedsøkonomi betinget av?
ØkonomiØkonomiske systemerNæringspolitikk
kapital, kapitalisme

Kapitalisme

Kapitalisme forstås normalt som et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne økonomiske interesser, og hvor profittmotivet står sentralt som økonomisk drivkraft.
ØkonomiØkonomiske systemer

Verdiskaping

Som økonomisk fenomen kan verdiskaping i en åpen markedsøkonomi tolkes som et tegn på vellykket tilfredsstillelse av kundebehov på en lønnsom måte.
ØkonomiØkonomiske systemer

Konkurranse

Sett fra kundenes synsvinkel konkurrerer produkter og tjenester om å tilfredsstille samme eller tilsvarende behov og verdiopplevelser.
ØkonomiKonkurranseNæringspolitikk
Marked med mat

Blandingsøkonomi

Blandingsøkonomi er et begrep som ikke lenger er særlig relevant, da alle moderne land har en økonomi som er dominert av private bedrifter i markedskonkurranse, samtidig som man på noen områder driver offentlig virksomhet utenom markedet.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer

Entreprenørskap

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvordan kan markeder for offentlig finansiert velferd fungere?

Anne Siri Koksrud Bekkelund skriver om boken «Promoting active citizenship» redigert av Karl Henrik Sivesind og Jo Saglie.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Marked med mat

Marked

Markedet er en prosess drevet frem av samspillet mellom alle enkeltmennesker, som i sine ulike roller tar del i samfunnets arbeidsdeling og handel.
HandelØkonomiØkonomiske systemer
Anne Siri Koksrud BekkelundKristin Clemet

Kamp mot stråmenn, Innset

"Vi mener at det i velferdstjenester som barnehager og sykehjem bør være større rom for valgfrihet for enkeltmennesket," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund og Kristin Clemet.
Private i velferdenØkonomiVelferdstjenester