Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Norsk domstol myndighetene

Myndighetene

Begrepet myndighetene i politisk teoretisk forstand beskriver noen som har legitim makt til å bestemme i et politisk system. 
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Aslak Versto Storsletten

Legg ned fylkeskommunen

Legg ned fylkeskommunen og lag større, sterkere og bedre kommuner.
Institusjoner og forvaltning
Norge, kart, formet av mennesker
Aslak Versto Storsletten

Trenger vi fylkeskommunen?

Kan oppgavene som i dag hviler på fylkeskommunen heller utføres av større kommuner? Er fylkeskommunen derfor overflødig?
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi
Flickr.com Foto: Christian A. Calmeyer

Teknokrati

Ekspertvelde er en styreform hvor beslutningsmakten ligger hos eksperter, ikke folkevalgte politikere.
Institusjoner og forvaltningDemokratiDemokrati og rettigheter
Norge

Statsforvalteren

Som statens representant i fylket skal statsforvalteren sikre at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i den offentlige forvaltningen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
skatt, økonomi, reform

Byråkrati

Byråkrati er en måte å organisere virksomhet på som går over en viss tid og er basert på høy grad av arbeidsdeling.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Privat

Forvaltning

Offentlige forvaltningsorganer kan defineres som juridiske enheter som er stiftet ved en politisk prosess og har lovgivende, rettslig eller utøvende makt over andre institusjonelle enheter innenfor et avgrenset område.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Konsekvensutredning

Hensikten med konsekvensutredninger er at virkninger en plan eller et tiltak har på omgivelsene, skal bli kartlagt.
Institusjoner og forvaltningØkonomi

NOU

Når regjeringen eller et departement setter ned et utvalg for å få utredet et spørsmål, eller et bestemt politikkområde, foreligger utvalgets sluttrapport gjerne som en NOU.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Nettverk, habilitet

Habilitet

Poenget med habilitetsreglene er, litt forenklet sagt, at den som har egeninteresse i utfallet av en forvaltningssak, eller har nære personlige forbindelser med noen som har slike interesser, ikke bør behandle saken.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Øyvind Eggen

En bedre organisert utviklingspolitikk

Hvordan kan Norge organisere utviklingspolitikken og bistandsforvaltningen bedre? Dette notatet går gjennom dagens organisering, og legger frem forslag til forbedringer.
Bistand og utviklingUtenrikspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Monika-saken: Meningsløs foretaksstraff

"Ansvaret for «rutinesvikt» bør ikke pulveriseres utover offentlige budsjetter, hvor det personlige ansvaret forsvinner," skriver Torstein Ulserød og Morten Kinander om foretaksstraffen i Monika-saken.
Demokrati og rettigheter
Morten KinanderTorstein Ulserød

Lederansvar i forvaltningen må ha konsekvenser

"Det ser ut til at det har utviklet seg en ansvarsforståelse i norsk politikk og forvaltning, der små feil får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens alvorlig systemsvikt ender med en flau innrømmelse av ansvar – og intet mer," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød i Dagens Næringsliv.
Demokrati og rettigheter
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nr. 27 2013: Belønning av og sanksjoner mot forvaltningsledere

Det ser ut til at det har utviklet seg en ansvarsforståelse i norsk politikk og forvaltning, der små feil får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens alvorlig systemsvikt ender med en flau innrømmelse av ansvar – og intet mer. Det er behov for reformer som i større grad synliggjør det personlige lederansvaret.
Institusjoner og forvaltningRettsstatDemokrati og rettigheter
Daniel Heggelid Rugaas

Nr. 25 2013: Stat og parti: Det vanskelige skillet

Den nylig avgåtte regjeringen ble med jevne mellomrom beskyldt for å utnevne sine egne til viktige posisjoner, og å se bort fra kompetanse. Kan vi vente oss at den nye regjeringen fremstår bedre? Dette Civita-notatet undersøker om norske regjeringer prioriterer politisk tilknytning på bekostning av annen kompetanse som er relevant når en posisjon eller stilling skal besettes. Det belyser problemstillinger knyttet til grensene og spenningene mellom politikk, forvaltning og statlig eierskap.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn

Regjeringens gjennomføringskraft

Svikter forvaltningens gjennomføringsevne? Hva kan gjøres for å styrke den? I panelet: Kristin Halvorsen, tidligere finans- og kunnskapsminister og leder i SV, Grete Faremo, tidligere bl.a. forsvars- og justisminister, og Ola Borten Moe, tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister. Se livestreaming fra frokostmøtet her!
Uncategorized

Politisk lederskap

"Uansett hvem som vinner valget i høst, bør den nye fireårsperioden brukes til å ta forvaltningspolitikken mer alvorlig. Det er et svært viktig, men forsømt område. Måten vi styrer staten på er helt avgjørende for evnen til å sette velgernes vilje ut i livet på en god og effektiv måte," skriver Kristin Clemet i VG.
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Riksrevisjonens forvaltningskritikk

"I DN onsdag 28. november kritiserer Nils Holme min (og andres) kritikk av Riksrevisjonen. Hovedpoenget hans er at vi trenger en riksrevisjon som avdekker kritikkverdige forhold i forvaltningen, at politikerne må vite hvordan deres midler blir brukt og at de må ha et faktagrunnlag for sin kritikk. Jeg kunne ikke vært mer enig", skriver Morten Kinander i DN.
Demokrati og rettigheter
Morten Kinander

Nr. 9 2012: RIKSREVISJONEN – vaktbikkje uten bånd?

Har riksrevisjonen blitt for mektig, og tiltatt seg roller og oppgaver som kritiker som ikke er i tråd med sine lovgivningsmessige hjemler? Den eneste etaten som ikke selv blir revidert og kontrollert av Riksrevisjonen, synes å være Riksrevisjonen selv. Dette notatet er en gjennomgang av noen aspekter ved Riksrevisjonens rolle og betydning i norsk offentlig styring. Last ned og les notatet her.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Øyvind Såtvedt

Det overadministrerte Norge

Det politiske systemet og forvaltningen i Norge preges i stadig større grad av ineffektivitet, beslutningsvegring og svarteperspill. Systemutfordringer møtes ved å gjøre mer av det samme – etablere nye formelle strukturer på toppen av, under, eller på siden av dem vi hadde fra før.
Demokrati og rettigheter
Hans Christian Erlandsen

Forvaltning i de lukkede rom

I denne rapporten argumenteres det for at langt større grad av offentlighet både er viktig og riktig, ikke minst for å styrke forvaltningens troverdighet. Innsyn i forvaltningens virksomhet er en forutsetning for demokratiet, og dagens offentlighetslov fungerer ikke etter hensikten.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Den store, forvirrende forsvarsdebatten

Kristin Clemet blogger om Forsvaret, lekkasjene og hvordan de virker på debatten.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Om Solberg, Stoltenberg og jakten på "good governance"

Kristin Clemet blogger: "Mitt tips er at ansatte i forvaltningen føler et sterkt ubehag ved å bli trukket inn i partipolitikken. Samtidig er det bare ett eksempel på at rolledelingen mellom politisk ledelse og forvaltningen har blitt mer uklar, og at den faglige integriteten blir satt under press. Jeg mener fortsatt at dette er viktige temaer å diskutere for tilliten til og effektiviteten i forvaltningen - men tror nok ikke at det kommer til å skje før valget."
Demokrati og rettigheter

Gjennomføringskraft

"Mitt ønske hadde vært at det var mulig å diskutere hvordan regjeringen - i betydningen enhver regjering - kan lede arbeidet i forvaltningen på en bedre måte. Men det ser ut til å være umulig - fordi det straks omskrives til å være en debatt om 22.juli og Stoltenbergs personlige lederegenskaper," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Demokrati og rettigheter

Gå eller bli? Om det å ha lederansvar

Skal en leder som utsettes for kritikk ta ansvar ved å gå av, eller bli i sin stilling for å rette opp det som er galt? Dette var tema på dagens frokostmøte arrangert av Minerva og Civita, i anledning av at Minerva nå er kommet med et nytt nummer, der temaet er ansvar. Kristin Clemet snakket om lederansvar i statsforvaltningen. Les et sammendrag av hennes innledning på Clemets blogg.
Uncategorized