Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Hans Jacob Huun ThomsenMaria Bakken

Vi trenger en todeling av bistanden

Verdens fattige bør ikke betale for globale fellesgoder.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Eirik Løkke

Kommissæren – fra innsiden av EU

Institusjoner og forvaltningEU og EØS
havari
Kristin Clemet

Avkommersialiseringsutvalget havarerte. Det er mer alvorlig enn du tror.

Hvis det blir for mange eksempler på dårlig funderte utredninger, vil hele institusjonen miste respekt og legitimitet. Det vil være et tap for Norge.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningPrivate i velferden
Norsk domstol myndighetene

Myndighetene

Begrepet myndighetene i politisk teoretisk forstand beskriver noen som har legitim makt til å bestemme i et politisk system. 
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Aslak Versto Storsletten

Legg ned fylkeskommunen

Legg ned fylkeskommunen og lag større, sterkere og bedre kommuner.
Institusjoner og forvaltning
Norge, kart, formet av mennesker
Aslak Versto Storsletten

Trenger vi fylkeskommunen?

Kan oppgavene som i dag hviler på fylkeskommunen heller utføres av større kommuner? Er fylkeskommunen derfor overflødig?
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi og velferd

Er forvaltningen en trussel mot rettsikkerheten?

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig? Se video fra Civitafrokost med Merete Smith, Michael Tetzschner og Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat

Har ekspertene for mye makt?

Har fagfolkene for stor innflytelse over norsk politikk – eller er politikken for lite kunnskapsbasert? Hva kan politikerne som fagfolkene ikke kan? Og når må fagfolkene redde politikerne? Er det økonomene som bestemmer mest i norsk offentlig forvaltning? Se video fra møtet her!
DemokratiInstitusjoner og forvaltningForskning
Flickr.com Foto: Christian A. Calmeyer

Teknokrati

Ekspertvelde er en styreform hvor beslutningsmakten ligger hos eksperter, ikke folkevalgte politikere.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Norge

Statsforvalteren

Som statens representant i fylket skal statsforvalteren sikre at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i den offentlige forvaltningen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Systemsvikten

Når støvet har lagt seg, er det kanskje på tide med en generell debatt om ansvar og konsekvens for ledere i offentlig sektor – ikke bare når feilene som gjøres, er små, men også når de er svært store.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
skatt, økonomi, reform

Byråkrati

Byråkrati er en måte å organisere virksomhet på som går over en viss tid og er basert på høy grad av arbeidsdeling.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Skattedirektøren og 10 andre vil bli NAV-direktør

Så hvorfor er det slik at disse søkerlistene så ofte inneholder bare ett aktuelt navn? Årsaken er etter min mening opplagt, blogger Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltning
Privat

Forvaltning

Offentlige forvaltningsorganer kan defineres som juridiske enheter som er stiftet ved en politisk prosess og har lovgivende, rettslig eller utøvende makt over andre institusjonelle enheter innenfor et avgrenset område.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Konsekvensutredning

Hensikten med konsekvensutredninger er at virkninger en plan eller et tiltak har på omgivelsene, skal bli kartlagt.
Institusjoner og forvaltningØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Finansdepartement i Leikanger er ingen god idé

"I stedet for kostbare flytteprosesser med ren symboleffekt, bør politikerne konsentrere seg om å flytte makt nedover i det eksisterende politiske systemet."
Institusjoner og forvaltningOffentlige utgifter
Torstein Ulserød

Myndighetene har sviktet i tilsynet med pelsdyrbønder

"Harald Gjein har gjort noe så unorsk som å gi myndighetene et ansikt, og å ta ansvar ved å gå av." Torstein Ulserød i Minerva.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

NOU

Når regjeringen eller et departement setter ned et utvalg for å få utredet et spørsmål, eller et bestemt politikkområde, foreligger utvalgets sluttrapport gjerne som en NOU.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
16 jan
onsdag 16 januar 2019 kl. 00:00

Sløser politikerne med offentlige midler?

Preges norsk politikk og forvaltning  av dårlig styring og ansvarsfraskrivelser? Eller er det tvert imot slik at offentlig sektor i all hovedsak fungerer godt? Civitafrokost onsdag 16. januar kl. 8.00 - 9.00:
Institusjoner og forvaltningØkonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd

Civita i Stat & Styring 2/2018

I fagbladet Stat & Styring, nummer 2/2018, har Civitas ansatte bidratt med en rekke artikler. Her finner du linker til disse.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Nettverk, habilitet

Habilitet

Poenget med habilitetsreglene er, litt forenklet sagt, at den som har egeninteresse i utfallet av en forvaltningssak, eller har nære personlige forbindelser med noen som har slike interesser, ikke bør behandle saken.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Øyvind Eggen

En bedre organisert utviklingspolitikk

Hvordan kan Norge organisere utviklingspolitikken og bistandsforvaltningen bedre? Dette notatet går gjennom dagens organisering, og legger frem forslag til forbedringer.
UtenrikspolitikkBistand og utvikling
Øyvind Eggen

Hent inn eksterne ekspertråd om UD og Norad

"Hvordan bør utviklingspolitikkens administrative apparat organiseres? Alle statsråder i Utenriksdepartementet etter 2005 har hatt dette spørsmålet på sitt bord. Men uten å konkludere," skriver Øyvind Eggen.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Nikolai HegertunTorstein Ulserød

Handlekraft eller dømmekraft?

Torstein Ulserød og Nikolai Hegertun om UDs håndtering av ILPI-saken.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Torstein Ulserød

Om grådighet og bistand

"Hvis vi skal følge VGs logikk om at ingen skal tjene bistandspenger på å ”utnytte sin kunnskap”, får vi enda mer bistand med dårlig kvalitetssikring," skriver Torstein Ulserød hos Minerva.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Haakon Riekeles

Mellom politikk og kommunikasjon

"Problemet med informasjonsvideoen er ikke at den er et unikt tilfelle av propaganda fra et departement. Problemet er at den er et symptom på en utvisking av skillet mellom departementenes viktige informasjonsarbeid og ren politisk kommunikasjon," skriver Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Morten KinanderTorstein Ulserød

Fravær av straffansvar for leder i offentlig sektor

"Når hørte vi sist om en skandale i offentlig sektor som førte til personlig straffansvar for ledere?" Torstein Ulserød og Morten Kinander svarer riksadvokat Tor Aksel Busch i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningRettsstat
Morten KinanderTorstein Ulserød

Monika-saken: Meningsløs foretaksstraff

"Ansvaret for «rutinesvikt» bør ikke pulveriseres utover offentlige budsjetter, hvor det personlige ansvaret forsvinner," skriver Torstein Ulserød og Morten Kinander om foretaksstraffen i Monika-saken.
Institusjoner og forvaltning
Morten KinanderTorstein Ulserød

Lederansvar i forvaltningen må ha konsekvenser

"Det ser ut til at det har utviklet seg en ansvarsforståelse i norsk politikk og forvaltning, der små feil får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens alvorlig systemsvikt ender med en flau innrømmelse av ansvar – og intet mer," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød i Dagens Næringsliv.
Institusjoner og forvaltning
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nr. 27 2013: Belønning av og sanksjoner mot forvaltningsledere

Det ser ut til at det har utviklet seg en ansvarsforståelse i norsk politikk og forvaltning, der små feil får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens alvorlig systemsvikt ender med en flau innrømmelse av ansvar – og intet mer. Det er behov for reformer som i større grad synliggjør det personlige lederansvaret.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat
Daniel Heggelid Rugaas

Nr. 25 2013: Stat og parti: Det vanskelige skillet

Den nylig avgåtte regjeringen ble med jevne mellomrom beskyldt for å utnevne sine egne til viktige posisjoner, og å se bort fra kompetanse. Kan vi vente oss at den nye regjeringen fremstår bedre? Dette Civita-notatet undersøker om norske regjeringer prioriterer politisk tilknytning på bekostning av annen kompetanse som er relevant når en posisjon eller stilling skal besettes. Det belyser problemstillinger knyttet til grensene og spenningene mellom politikk, forvaltning og statlig eierskap.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn

Regjeringens gjennomføringskraft

Svikter forvaltningens gjennomføringsevne? Hva kan gjøres for å styrke den? I panelet: Kristin Halvorsen, tidligere finans- og kunnskapsminister og leder i SV, Grete Faremo, tidligere bl.a. forsvars- og justisminister, og Ola Borten Moe, tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister. Se livestreaming fra frokostmøtet her!
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Gjennomføringskraft

"Forvaltningspolitikken er mye viktigere enn de fleste av de temaene vi kommer til å høre om i valgkampen", skriver Kristin Clemet i DN.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning