Demokrati

Regjeringens gjennomføringskraft

Svikter forvaltningens gjennomføringsevne? Hva kan gjøres for å styrke den? I panelet: Kristin Halvorsen, tidligere finans- og kunnskapsminister og leder i SV, Grete Faremo, tidligere bl.a. forsvars- og justisminister, og Ola Borten Moe, tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister. Se livestreaming fra frokostmøtet her!

Publisert: 24. oktober 2013

Tirsdag 29.oktober inviterte Civita til frokostmøte på Cafe Christiania.

Forvaltningens gjennomføringskraft har blitt aktualisert etter at Gjørv-kommisjonens rapport ble lagt frem.

Det er reist spørsmål om hvorvidt gjennomføringskraften svikter også i andre deler av forvaltningen. Mange mener at gjennomføringsevnen i deler av forvaltningen er for svak.

Men hvorfor er den for svak? Og hva kan gjøres for å styrke den?

Den nye regjeringen har sagt at den vil gjøre noe med problemet. Vil den lykkes med det?

I panelet var: Kristin Halvorsen, tidligere finans- og kunnskapsminister og leder i SV, Grete Faremo, tidligere bl.a. forsvars- og justisminister, og Ola Borten Moe, tidligere stortingsrepresentant og olje- og energiminister.

Se innleggene her:

 Se debatten her: