Institusjoner og forvaltning

Er forvaltningen en trussel mot rettsikkerheten?

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig? Se video fra Civitafrokost med Merete Smith, Michael Tetzschner og Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes.

Publisert: 16. mars 2021

Civitafrokost tirsdag 16. mars kl. 8.00

Ifølge Domstolkommisjonens rapport fra høsten 2020 (NOU 2020:11) fremmes det i Norge usedvanlig få saker mot forvaltningen i domstolene sammenlignet med i andre land. Kostnadene for privatpersoner ved å fremme slike saker for domstolene er høye, og det er i økende grad etablert domstollignende nemnder som erstatter domstolene.

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig?

I panelet var Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening, Michael Tetzschner, stortingsrepresentant Høyre, og Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Møtet vil foregikk uten publikum og ble sendt direkte på vår nettside og på Facebook.

Se video fra frokostmøtet her: