Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
EU
Per Christiansen

Om Norge og EU i generasjonsperspektiv

Kan synet på ‘hvor jeg hører til’ ha fått et annet innhold i dag enn når Norges forhold til EU ble bestemt i forrige århundre? Om så, bør en ny generasjon av velgere snart få si sin mening.
EU og EØS
Norge verden EU
Jan Erik Grindheim

Norge og EU i en verden i endring

EU blir viktigere for Norge på stadig flere politikkområder. Det er på tide med en ny norsk EU-debatt. I en slik verden burde det kanskje være åpenbart at vi fra norsk side ville være best tjent med å være medlem av EU.
EU og EØS
AI EU fra utsiden
Mathilde Fasting

EØS-avtalen er ikke nok

Er EØS-avtalen og tilhørende avtaler dekkende for Norges behov?
Økonomi og velferdEU og EØS
Eirik Løkke

Har Norge en fremtid i det europeiske prosjektet?

Hvorfor er ikke Norge medlem av EU? Og hva skal til for at Norge blir en del av EU? Har norsk ungdom tro på en europeisk fremtid?
EU og EØS
Jente med EU-flagg
Mathilde Fasting

EU: Det vi ikke vet, har vi vondt av

I noen tilfeller vil det være greit å ikke vite om det som er ubehagelig, men når det gjelder EU og Norges forhold til EU, er det skadelig å ikke vite.
EU og EØS
Mathilde Fasting

Hvorfor går MDG inn for norsk EU-medlemskap?

IdeerEU og EØS
atomkraft
Mathilde Fasting

Ja til kjernekraft og ja til norsk EU-medlemskap

Det grønne skiftet i Europa venter ikke på Norge. Norge trenger både kjernekraft og EU-medlemskap.
Økonomi og velferdEU og EØS
Jan Erik Grindheim

EU-medlemskap er best

Dagsavisen mener at brexit-avtalen britene har fått med EU viser at EØS er en bedre løsning for Norge. Absolutt, men et norsk medlemskap i EU ville vært enda bedre., skriver Jan Erik Grindheim i Dagsavisen.
Økonomi og velferdEU og EØS
Mathilde Fasting

25 år etter Norges nei til EU

Hvorfor sa Norge nei til EU og samtidig ja til EØS? Hør ukens gjest Jan Erik Grindheim, Civita-kollega og tidligere leder av Europabevegelsen, forklare hva som skjedde i 1994 og hva EØS-avtalen betyr.
EU og EØS
Steinar Juel

Når de gale overtar

"Trump- og Brexit-kaoset som har rammet våre tradisjonelt to nærmeste allierte, synes å ha påvirket nordmenns holdninger til EU."
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Norge står helt utenfor der det skjer

"Folket blir aldri modent for en EU-debatt uten at noen gjør et forsøk på å modne det." Jan Erik Grindheim i DN.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Norge må bli medlem av EU

"Mens våre nordiske naboer, med samfunnssystemer som ligner det norske, klarer seg utmerket i EU selv uten et oljefond, og er med på å bestemme Europas og sin egen fremtid, sitter ikke norske politikere engang på gangen i EU."
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Ja til EU-partiet!

"Hvis partiet ønsker å redde Distrikts-Norge og skape flere arbeidsplasser gjennom privat sektor, er det viktig å forsvare EØS-avtalen, men politisk innflytelse i EU ville heller ikke ha vært av veien."
EU og EØS
Eirik Løkke

Liberal halvtime: For eller imot EU?

Hva skal vi mene om Den europeiske union? Og bør Norge bli medlem? Vert og EU-tilhenger, Eirik Løkke, inviterer EU-motstander/leder i Senterungdommen, Ada Arnstad, og EU-tilhenger/forfatter av boken Vi som elsker Europa, Sten Inge Jørgensen, til EU-debatt.
EU og EØS
Haakon Riekeles

Høyresiden må snakke mer om norsk EU-medlemskap

"EØS-avtalen er et nasjonalt kompromiss. Når de som er for EU tilsynelatende har sluttet å forfekte det, så flytter debatten seg. EØS-avtalen går fra å være et kompromiss til det ene av to alternativer, hvor den isolasjonistiske og nasjonalistiske neisiden får definere den andre siden."
EU og EØS
16 aug
onsdag 16 august 2017 kl. 00:00

Norge etter Brexit

UtenrikspolitikkInternasjonaltEU og EØS
6 jun
tirsdag 6 juni 2017 kl. 00:00

Hva skal vi med EØS-avtalen?

Motstanden mot EØS-avtalen vokser. Sp og SV vil skrote avtalen, Frp vil reforhandle den, og LOs forsvar for avtalen krymper. Men kan Norge greie seg uten EØS? Hvor viktig er avtalen? Og hva skjer hvis vi prøver å reforhandle den?
EU og EØS
Kristin Clemet

MDG og EU. En oppdatering.

"Dersom MDG kunne bli det neste partiet som sier ja til EU, kunne det åpne opp for en ny, spennende og svært viktig debatt om Norges forhold til Europa og EU – og om hvordan Norge mer aktivt kan være med på å løse klimaproblemene."
Norsk politikkKlima og miljøEU og EØS
Kristin Clemet

2021: Et EØS-valg?

Man skal være veldig forsiktig med å spå hvilke saker velgerne vil mene er de viktigste om noen år. I 2021 kan for eksempel EØS-avtalen og vårt forhold til EU bli et tema, og det av flere grunner. Kristin Clemet blogger.
EU og EØS