Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Theodor Barndon Helland

Finnes det en ideologisk høyreside i Kristiansand?

Jeg savner en ideologisk høyreside i Kristiansand, som snakker om politikk fremfor personvalg og samarbeidsproblemer.
Norsk politikkIdeer
Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
KonservatismeLiberalismePolitisk filosofi
Theodor Barndon Helland

Høyresidens ideologiske utgangspunkt

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk
Steinar Juel

Hva har næringslivet i vente med en ny flertallsregjering?

"Med en flertallsregjering bør det også ventes fortsatte reformer og statsbudsjetter med klarere prioriteringer, tilpasset strammere budsjettrammer", skriver Steinar Juel.
Økonomi

Ikke-sosialistisk

Ikke-sosialistisk brukes som en samlebetegnelse for å markere at et politisk parti ikke tilhører den sosialistiske delen av det politiske spektrum.
IdeerNorsk politikkAndre ideologier

Liberal halvtime: KrFs veivalg

Den 2. november skal KrF avklare sitt syn på regjeringsspørsmålet. I dagens episode av Liberal halvtime forklarer leder i KrFU, Martine Tønnessen, hvorfor partiet bør foretrekke dagens regjering.
Ideer
Haakon Riekeles

Selv ikke gult gress gror i skyggen av Arbeiderpartiet

"Hvis det viser seg at en regjering med Ap og Sp ikke gjør at partiet får mange nye velgere fra nettopp Ap og Sp, kan det dristige valget bety slutten for partiet", skriver Haakon Riekeles.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva kan borgerlig side lære av Facebook-gate?

"Det er ikke enkelt å si hvordan de tre regjeringspartiene, med det motvillige støttepartiet KrF på slep, og Listhaug i fri dressur på Stortinget, skal fremstå mer samlet. En start må uansett være at de puster dypt, setter seg ned og prater sammen." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Haakon Riekeles

Venstre i regjering, men uten makt?

"Venstre har ikke fått noen av de viktigste statsrådspostene, og er i liten grad ansvarlig for sine kjernesaker," skriver Haakon Riekeles.
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Sentrums valg står ikke mellom fellesskap og individ

"Ingen politiske retninger har monopol på sosialt ansvar," skriver Lars Kolbeinstveit i Vårt Land om liberalismen og sentrums retningsvalg.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den nye Solberg-regjeringen må ta tilbake rollen som det økonomisk ansvarlige alternativet

"Mitt nyttårsønske til den kommende borgerlige regjeringen er at de konsentrerer seg om saker som gir økt bærekraft, både for miljøet og økonomien, og økt frihet for enkeltindividet," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Kristin Clemet

Er det lurt å sitte i regjering?

"Et parti bør ikke vegre seg for å ta ansvar. Jeg tror velgerne setter pris på partier som samarbeider og medvirker til gode løsninger for landet," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Kristelig Folkepartis valg

"Otto Krogseths tolkning av liberalismen og de borgerlige partienes forhold til liberalismen er karikert," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer

Borgerlig

Den politiske betydningen borgerne fikk, hadde sitt grunnlag i den større økonomiske selvstendigheten borgerne etter hvert hadde fått bl.a. gjennom handel. De ble dermed en egen politisk kraft i opposisjon til de geistlige, førstestanden i den franske nasjonalforsamlingen, og mot adel, andrestanden i nasjonalforsamlingen.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ernas små trollunger

"Småpartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har nok til tider vært som stein i skoen for Solberg-regjeringen. Men uten dem har ikke Høyre/Frp-regjeringen noe parlamentarisk grunnlag," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Ideer

Borgerlig samarbeid – eller sprikende staur?

Trenger samarbeidspartier et politisk og ideologisk fellesgods, eller kan alle partier samarbeide med hverandre? Hvordan fungerer dagens samarbeid på ikke-sosialistisk side? Hva skal til for at samarbeidet brytes eller blir enda bedre? De parlamentariske lederne for samarbeidspartiene møtes til debatt. Se video fra frokostmøtet her!
Ideer
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

Kristin Clemet svarer Kjell Magne Bondevik i Vårt Land: "Det er interessant at Bondevik her fremhever den økonomiske aksen som den relevante. Man skulle kanskje tro at det var spenningen omkring verdispørsmålene i Høyre som var mest interessant for KrF."
Ideer
Mathilde Fasting

Borgeren og fellesskapet

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens samfunnsliv og politikk? Det primære målet med essayet er å bidra til å gi borgeren og borgerlige den plassen de fortjener i den norske samfunnsutviklingen. Dette er også et kritisk essay, fordi det er et forsøk på å beskrive hvordan fellesskapet som metafor for staten og for det offentlige i perioder har bidratt til at det kollektive har tatt overhånd på bekostning av liberale, borgerlige verdier.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn

Ny bok: Sommeren som endret Norge

Med Lyng-regjeringen i 1963 kom et helt nytt element inn i norsk politisk debatt. Etter 18 år med sosialistisk flertall på Stortinget, viste det seg plutselig at det fantes andre regjeringsalternativer enn det mange oppfattet som et stadig mer maktfullkomment og arrogant Arbeiderparti. Boken ser på regjeringsdannelsen, hva slags politikk den representerte og hvilken betydning den fikk for den senere, politiske utvikling.
Uncategorized

Willoch, Sejersted og Slagstad om borgerlig samarbeid – 50 år etter at Lyng-regjeringen ble dannet

28.august er det 50 år siden John Lyng dannet den første borgerlige regjeringen etter 2. verdenskrig. Se film fra frokostmøtet og boklanseringen med Kåre Willoch, Francis Sejersted og Rune Slagstad her!
Ideer
Nils-Petter Enstad

Sommeren som endret Norge

28.august 2013 er det 50 år siden John Lyngs regjering ble dannet. I denne boken ser vi på regjeringsdannelsen, på bakgrunnen for at den ble dannet, hva slags politikk den representerte og hvilken betydning den fikk for den senere, politiske utvikling.
Norsk politikk

Ikke-sosialistisk samarbeid

"I sin leder 5. februar skriver Vårt Land flere ting om meg som er feil," skriver Kristin Clemet. "Mitt anliggende er kun at jeg tror at det alt i alt ville være en fordel om de fire partiene på ikke-sosialistisk side ble enige om «noen få punkter» før valget - fordi det kan gjøre potensielt vanskelige saker i valgkampen mindre vanskelige, gi økt troverdighet blant velgerne og signalisere en politisk retning."
Ideer

Reform, ikke revolusjon

"En ting er den politiske merkelappen (retorikk), reelle forandringer krever politisk substans (politikk), og signalene som kommer fra opposisjonen har, for å si det forsiktig, ikke alltid vært like oppløftende. Ikke desto mindre bør de av oss som ønsker reelle forandringer bidra til å frembringe en reformagenda som både kan forene og begeistre," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
Ideer

Den lille forskjellen

"Gitt at det blir et borgerlig flertall bør man derfor være lite bekymret for de store endringene. Mest sannsynlig vil de mest dramatiske forandringen, kun medføre at Norge nærmer seg hva som er mer normalt ellers i Europa. Om noe skal klages på vedrørende endringene av Norge etter regjeringsbyttet, bør det være at taktskiftet ble for lite," skriver Ove Vanebo i Klassekampen.
Uncategorized

Fremskrittspartiets landsmøte

Kristin Clemet blogger: "I helgen som kommer, har Fremskrittspartiet landsmøte. At partiet vil markere sine egne saker, også der partiet er uenig med de andre borgerlige partiene, er helt naturlig. Det som er mer interessant, er hvilket overveldende inntrykk landsmøtet vil gi når det gjelder borgerlig samarbeid. Vil også FrP strekke ut en hånd, slik Venstre nylig har gjort - og hvordan skal i så fall FrP gjøre det?"
Ideer

Borgerlig samarbeid – snart behov for kjøreregler?

I november ifjor skrev jeg et blogginnlegg om bevegelsene på borgerlig side. Når jeg leser denne bloggen nå, er det igrunnen bare å slå fast at det er gått omtrent slik jeg spådde. De borgerlige partiene nærmer seg hverandre og en situasjon der de kan slå fast at de vil samarbeide, dersom de vinner valget i 2013.
Ideer

Bevegelse på borgerlig side

Kristin Clemet blogger om mulighetene for borgerlig samarbeid: "Etter valget har det vært stor bevegelse - og stor vilje til bevegelse - på borgerlig side i politikken. Det er tydelig at alle de fire partilederne på borgerlig side ikke ønsker å gjenta forestillingen fra 2009, da en uavklart samarbeidssituasjon på borgerlig side bidro til å gi de rødgrønne partiene valgseieren."
Uncategorized
Eirik VatnøyMarius DoksheimMathilde Fasting

Den norske velferden

Gjennom de siste 150 årene har de offentlige velferdsordningene spilt en stadig viktigere rolle i borgernes liv. Denne boken gir en kort sammenfatning av historien om den norske velferdsstaten. Boken legger særlig vekt på hvordan borgerlige ideer, partier og politikere har hatt betydning for den norske velferden.
Norsk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen

Det svenske valget – et systemskifte?

Ideer
Kristin Clemet

Fenomenet Listhaug

"Til syvende og sist kan det hende at Solbergs strategi - med å holde skuldrene nede, bevare roen og snakke til Listhaug med innestemme og på tomannshånd fremfor med megafon - er mer nyttig enn en demonstrasjon." Kristin Clemet blogger.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Joda, vi får en liberal regjering

"Det er ikke store forskjeller i norsk politikk, men det er fortsatt forskjeller. Og med en Venstre/Høyre/Frp-regjering får vi en litt mer liberal regjering enn vi ville ha fått med andre partier i regjering," skriver Kristin Clemet.
Ideer
Kristin Clemet

KrFs rolle i norsk politikk

«KrF kan gå mot en skjebnetid, og partiet må bestemme seg for hvor det vil gå. Politikk lykkes best for de partiene som er tydelige og ikke vingler. Men jeg tror det vil være en feil av KrF å gå mot venstre», skriver Kristin Clemet.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Forsuring av ordskiftet

Kristin Clemet blogger om borgerlig samarbeid: "Å fortsette kranglingen for åpen scene er en sikker oppskrift på å tape valg, og ingen av partiene har noe å vinne på det. Men hvis de fire partiene gjerne vil fortsette samarbeidet og bedre samarbeidsforholdene, så er det mulig. Utgangspunktet er bedre enn mange tror."
Ideer
Kristin Clemet

Utsira – og rot med roller

"Heikki Holmås kan ha rett i at det er en del "rot med roller" i denne saken. Det mest alvorlige rotet står imidlertid stortingsflertallet for når de nå forsøker å instruere statsråden gjennom behandlingen av et Dok.8-forslag. Dersom dette svekker tilliten og omdømmet til staten som regulator og eier, kan det bety at store verdier går tapt," skriver Kristin Clemet.
Demokrati og rettigheter