Norsk politikk

Borgerlig samarbeid – eller sprikende staur?

Trenger samarbeidspartier et politisk og ideologisk fellesgods, eller kan alle partier samarbeide med hverandre? Hvordan fungerer dagens samarbeid på ikke-sosialistisk side? Hva skal til for at samarbeidet brytes eller blir enda bedre? De parlamentariske lederne for samarbeidspartiene møtes til debatt. Se video fra frokostmøtet her!

Publisert: 29. april 2015

I dag har vi en Høyre/FrP-regjering som samarbeider med Krf og Venstre i Stortinget. Hva er fordelene og ulempene ved denne og andre samarbeidsformer? Trenger samarbeidspartier et politisk og ideologisk fellesgods, eller kan alle partier samarbeide med hverandre? Hva betyr ulike partikulturer og personlige relasjoner for samarbeidet?  Og hvordan fungerer dagens samarbeid på ikke-sosialistisk side? Hva skal til for at samarbeidet brytes eller blir enda bedre?

Se video fra frokostmøtet onsdag 29. april med stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i FrP, Harald Nesvik, stortingsrepresentant, parlamentarisk leder og leder i KrF, Knut Arild Hareide, og stortingsrepresentant, parlamentarisk leder og leder i Venstre, Trine Skei Grande.

Se innleggene her:

Se debatten her: