Ruspolitikk

rusomsorg, rus, avhengighet, pille
Henrik Lerstøl Bjørøen

Rusreform: konfliktens kjerne

Dette notatet drøfter de viktigste konfliktlinjene i debatten om en rusreform. Målet er å belyse de mest sentrale utfordringene for at partene skal komme til enighet.
Ruspolitikk
Politi blålys
Henrik Lerstøl Bjørøen

Regjeringen står i spagaten mellom straff og hjelp

Norge trenger en generell avkriminalisering, som fullstendig erstatter straff med hjelp, for alle brukere.
RettsstatRuspolitikk

Norge trenger fremdeles en rusreform

Hør ny episode av Liberal halvtime med Guri Melby, leder i Venstre, i samtale med Eirik Løkke. FN har erklært dagens narkotikapolitikk, basert på forbud og straff, som mislykket. Men hva er alternativene til dagens politikk? Bør vi legalisere eller avkriminalisere narkotika? Hva er det regjeringen ønsker å oppnå gjennom forslaget til rusreform?
ReformerRuspolitikk
Bjørn-Kristian Svendsrud

Norsk alkoholpolitikk i et nøtteskall: Et markedsstyrt monopol underlagt høye avgifter

Dette notatet tar for seg to av de viktigste elementene i norsk alkoholpolitikk: Monopolordningen for omsetning av alkohol og konsekvensene av avgiftsnivået på alkoholholdige drikkevarer over 4,7 volumprosent.
AvgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Fr. H. Svendsen

Narkotikapolitikk – en rettighets- og konsekvensetisk analyse

«Alle alternativene til dagens politikk har uheldige konsekvenser, men det er ikke utslagsgivende. Spørsmålet er om vi har grunn til å tro at de vil ha dårligere konsekvenser enn dagens politikk.» Les Lars Fr. H. Svendsens foredrag om narkotikapolitikken.
Ruspolitikk

Har Norge en velfungerende ruspolitikk?

Hva er fordelene og ulempene med norsk ruspolitikk? Og trenger Norge en rusreform? Hør ny podcastepisode med Inger Lise Hansen i ACTIS.
IdeerRuspolitikk

Mer innen Ruspolitikk

rus hasj narkotika
Eirik Løkke

En krig mot menneskenaturen kan ikke vinnes

Mange frykter at legalisering av narkotika vil føre til anarki. Sannheten er at det er forbudet som skaper lovløse tilstander.
Ruspolitikk
Politi blålys
Henrik Lerstøl Bjørøen

Regjeringen står i spagaten mellom straff og hjelp

Norge trenger en generell avkriminalisering, som fullstendig erstatter straff med hjelp, for alle brukere.
RettsstatRuspolitikk

Vil Ap si ja til rusreformen – eller må det inngås et kompromiss?

Se video fra frokostmøtet her!
Norsk politikkReformerRuspolitikk
Eirik Løkke

Krigen mot narkotika har feilet. Det er på tide å endre strategi.

Rusavhengige trenger helsehjelp, og ikke straff.
Ruspolitikk
GAD, Wikimedia Commons
Torstein Ulserød

Kan storbyproblemene på Grønland løses?

Sannsynligvis ikke med de gamle virkemidlene fra forbudsregimet som har dominert ruspolitikken. Liberalisering er ingen «quick fix», men kan være et skritt mot et tryggere Oslo sentrum, skriver Torstein Ulserød i Minerva.
Demokrati og rettigheterRuspolitikk
Torstein Ulserød

Hvilket faglig grunnlag har politidirektøren?

Utvalget konkluderer, som ventet, med at bruk av ulovlige rusmidler bør avkriminaliseres. Det forblir et åpent spørsmål hvilket faglig grunnlag politidirektøren har for å konkludere slik hun gjør.
VelferdsstatenRuspolitikk
Torstein Ulserød

Politiets narkotikaproblem

Det er utenfor politiets mandat å mene noe om hvor mye rusbruk samfunnet tåler. Torstein Ulserød i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningPolitikk og samfunnRuspolitikk
Torstein Ulserød

Myndighetene roter med narkotika

"Når politiet i Agder nå finner det for godt å gripe inn i en valgkamp ved å uttrykke sin bekymring for bestemte partiers valgkampbudskap, har vi kommet til et punkt der det bare ikke går an."
Politikk og samfunnRuspolitikk
Eirik Løkke

Strenge straffer er bidrag i krigen mot narkotika

Ruspolitikk
Eirik Løkke

Ja, cannabis er farlig. Men et forbud er enda farligere.

Streng regulering vil selvsagt ikke løse alle problemer knyttet til rusmidler, men det er gode grunner til å tro at det er den løsningen som bidrar til minst samfunnsskade.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Narkotika som verdispørsmål

"I et fritt samfunn kan ikke samfunnsdebatten legges opp som en sammenhengende holdningskampanje, om hensikten er aldri så god."
Ruspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Vrangforestillinger om legalisering

"En gradvis legalisering av hasj og utdeling av heroin, som ifølge SSB utgjør halvparten av det illegale markedet i Norge, vil ikke løse alle problemer ved rusbruk, men det er vanskelig å forestille seg at skadene for samfunnet samlet sett kan bli større enn de er med dagens politikk", skriver Mats Kirkebirkeland.
Ruspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Regulert salg av cannabis og utdeling av heroin til rusmisbrukere kan løse hovedstadens gjengproblemer.

"Flere sosionomer og mer politi er sikkert vel og bra, men det kan tenkes at vi må tenke helt nytt for virkelig å løse gjeng-problematikken i Oslo en gang for alle. Da kan legalisering og regulering av varene og tjenestene som de kriminelle tilbyr være veien å gå."
RettsstatRuspolitikk
Torstein Ulserød

Narkotikapolitikken: En historisk reform?

"Stortinget har vedtatt at narkotikapolitikken skal endres. Men hva blir resultatet? Premissene for en mulig historisk reform på rusfeltet legges nå," skriver Torstein Ulserød.
ReformerRuspolitikk
Torstein Ulserød

Blir narkotika avkriminalisert i denne stortingsperioden?

«Det er ingen tvil om at et flertall på Stortinget ønsker en betydelig reform på rusfeltet, og alle partiene, med unntak for Frp, peker i samme retning», skriver Torstein Ulserød
Norsk politikkRuspolitikk
Eirik Løkke

ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta

"Legalisering vil ikke løse alle problemer, men det vil bøte på de verste bivirkningene av krigen mot narkotika," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
Ruspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Narkotika er farlig – forbudsregimet er farligere

Avkriminalisering av narkotika er bra, men langt fra nok. Det er selve troen på at forbud er en god idé, som er feil. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen i Aftenposten.
Ruspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Høyres nøling undergraver en effektiv og moderne narkotika­politikk

Høyre burde støtte Venstre og Arbeiderpartiets forslag om å tillate brukerne av dagens sprøyterom å røyke i stedet for å injisere heroin. Anne Siri Koksrud Bekkelund i internrevisjonen i Aftenposten.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Skandalen i Bergen

"Selv om det kan være grunn til å kritisere ledelsen i politiet i Bergen på formelt grunnlag, får ikke VGs dekning av saken frem den virkelige narkotikaskandalen som danner noe av bakteppet for Bergen-politiets prioriteringer," skriver Torstein Ulserød i VG.
RettsstatRuspolitikk
Torstein Ulserød

Fortsatt begrenset interesse for kunnskap i ruspolitikken

Hvis Ap vil være progressive kan de foreslå en ruskommisjon med mandat til å se på alle sider ved ruspolitikken og vurdere alternative måter å regulere omsetning på. Torstein Ulserød i Dagbladet.
Norsk politikkRuspolitikk
Torstein Ulserød

Tajik roter med narkotika

Arbeiderpartiets ledende justispolitiker roter til den nye narkotikadebatten ved først å gi inntrykk av at Bent Høie bare dilter etter hennes parti, og deretter å påstå at han går inn for legalisering. Torstein Ulserød på Minervanett.no.
Ruspolitikk
Eirik Løkke

Meningsløs krig mot narkotika

Krigen mot narkotika er en tapt krig. Det bør partiene som i disse dager diskuterer sine politiske programmer ta innover seg. Det bør nedsettes et utvalg for å vurdere alternativer til forbudspolitikken. Eirik Løkke i VG.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

En straffeprosess for folk flest

Prinsipper som vanligvis veier tungt settes til side i kampen mot ulovlig rus. Torstein Ulserød i Dagbladet.
RettsstatRuspolitikk
Torstein Ulserød

Høies gode intensjoner

Standardiserte tobakkspakninger bygger mer på synsing og personlig smak enn på prinsipper om rettferdighet, likebehandling, og vitenskapelige studier. Spesielt liberalt er det ikke. Torstein Ulserød på Minervanett.no.
Ruspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Høies ustyrlige styringsoptimisme

Det er ikke tobakksindustrien vi vil beskytte. Vi vil ha beskyttelse fra politikere som bidrar til ytterligere detaljregulering av våre liv. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet Meninger.
Ruspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

De gode intensjoners politikk

Kampen mot røyking er viktig ut fra folkehelsebetraktninger. Det er likevel grunn til å spørre om norske myndigheter nå er i ferd med å gå lenger enn vi bør akseptere i et liberalt samfunn. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet.
RettsstatRuspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Soningskøene kan fjernes uten å bygge flere fengsler

RettsstatRuspolitikk
Torstein Ulserød

SV viser vei i ruspolitikken

"Vår utfordring til Regjeringen er at den bør støtte SVs forslag om å sette ned et utvalg som får i oppdrag på fritt grunnlag å vurdere effektene av dagens politikk og foreslå alternativer. Et slikt utvalg kunne muligens danne grunnlag for en mer konstruktiv og opplyst debatt der flere politikere tør å delta," skriver Torstein Ulserød og Eirik Løkke i Aftenposten.
Norsk politikkRuspolitikk
Torstein Ulserød

Overdosestatistikken er uverdig

"Sett ned et offentlig utvalg som skal drøfte konsekvensene av norsk ruspolitikk, og som kan foreslå alternativer", skriver Torstein Ulserød i Aftenposten.
Ruspolitikk
Lars Fr. H. Svendsen

Narkotikapolitikk – en rettighets- og konsekvensetisk analyse

"Alle alternativene til dagens politikk har uheldige konsekvenser, men det er ikke utslagsgivende. Spørsmålet er om vi har grunn til å tro at de vil ha dårligere konsekvenser enn dagens politikk." Les Lars Fr. H. Svendsens foredrag om narkotikapolitikken.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Urimelig forbud

"Cannabis-saken mot Erik Skutle viser hvor urimelig lovverket er med hensyn til hvordan vi behandler cannabisbrukere og alkoholkonsumenter. Det burde føre til en mer omfattende diskusjon om hvor rasjonell dagens narkotikapolitikk faktisk er. Men det fordrer at politikerne kommer på banen. Foreløpig er det dessverre lite som tyder på at det vil skje," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød i BT.
Ruspolitikk
Torstein UlserødEirik Løkke

Narkotikapolitikk: Svar til Siri Gulliksen

"En avkriminalisering vil antakeligvis påvirke forbruket minimalt. Gulliksen hevder at hun er «for debatt». I så fall kunne hun kanskje støtte oss i vårt forslag om å nedsette et uavhengig utvalg som får i mandat å evaluere i hvilken grad dagens politikk lykkes etter målsettingene, og å utrede konkrete alternativer til dagens strenge strafferegime," skriver Eirik Løkke og Torstein Ulserød i Avisa Nordland.
Ruspolitikk
Eirik Løkke

En mer rasjonell ruspolitikk

"Det hadde vært en fordel om narkotikadebatten var litt mindre styrt av følelser, og i stedet hadde litt større plass for argumenter," skriver Eirik Løkke i Vårt Land, i et svar til Støttegruppa for rusomsorg.
Ruspolitikk
Torstein Ulserød

Ingen debatt om narkotika­politikken

"Et ruspolitisk utvalg kan gjøre det mulig for norske politikere å delta i en opplyst diskusjon om forbudet mot narkotika. Det ser nemlig ikke ut til å være mulig i dag," skriver Torstein Ulserød hos Minerva. "Og for alle som i dag er helt trygge på at forbudspolitikken er en suksess, må det jo være fint å få et utvalg som kan bekrefte dette."
Ruspolitikk