Demokrati og rettigheter

Må vi godta masseovervåkning for å beskytte rikets sikkerhet?

Se video fra frokostmøtet her!

Publisert: 11. april 2019

Civitafrokost torsdag 11. april

Regjeringens forslag til ny E-tjenestelov (ofte kalt digitalt grenseforsvar) åpner for at all datakommunikasjon som krysser Norges grense skal lagres. Trenger E-tjenesten slike virkemidler for å sikre oss mot cyberangrep og terrorisme? Er loven en alvorlig trussel mot personvernet? Hva blir konsekvensene hvis loven blir vedtatt? Og hva blir konsekvensene hvis loven ikke blir vedtatt?

I panelet var: Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H), Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Lise Lyngsnes Randeberg, president i TEKNA og Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten.