Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Skjalg Stokke Hougen

En brunost til besvær

En velfungerende markedsøkonomi er viktig for demokratiet. Samtidig er kultur også en grunnpilar for demokratiet. Noen ganger må et av disse hensynene gi tapt for det andre.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Paul Sagar on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 1)

Dette er første episode i vår podcastserie «Adam Smith 300 år». Gjennom syv episoder møter du Francis Fukuyama, Lars Fr. Svendsen, Glory Liu, Ryan Hanley og Paul Sagar, i samtale med Mathilde Fasting om Adam Smiths relevans i dag.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Den største misforståelsen om Adam Smith

Adam Smiths opplysning innvarslet en ny tidsepoke, en industriell revolusjon og fremveksten av det moderne Vesten, veiledet av «the liberal plan of equality, liberty and justice» – en agenda med varig gyldighet.
LiberalismeØkonomi og velferd
Eirik Løkke

Kalle Moene om den norske modellen

Hva kjennetegner den norske modellen? Hvor viktig er fagforeningene? Og hvor viktig er en velfungerende markedsøkonomi?
IdeerØkonomisk politikk
Mathilde Fasting

Hva er galt med kapitalismen?

Hvorfor må kapitalismen temmes? Kan selskaper bli for dominerende, og hvis de blir det, hva kan gjøres? Hvorfor er liberale demokratier best til å håndtere kapitalismen? 
Økonomi og velferdKonkurranseØkonomiske systemer
oligark

Oligark

Oligarki betyr fåmannsvelde, altså et regime der noen få personer har makten.
InternasjonaltØkonomiske systemer
marked
Lars Kolbeinstveit

Når ingen vil kapitalismen vel, taper alle

Markedet er i dag venneløst, og ses ikke på som en god tjener. Det har mistet sin legitimitet fordi venstresiden har lyktes med å fremstille det som grådig og asosialt. Det vil vi alle tape på.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
butikk klær
Steinar Juel

Tiggere i dress og skatteglade politikere

Jo lenger en går i retning av å sosialisere gevinstene, jo vanskeligere blir det å argumentere mot sosialisering av tapene.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemerSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Rødts kamp mot «Forskjells-Norge» mangler troverdighet

Å skape velstand er et av de viktigste fenomenene bak vår moderne sivilisasjon. Det er også et av fenomenene som ytre venstre er minst opptatt av.
UlikhetArbeid og sysselsetting
klima
Indra de Soysa

Is free-market capitalism more climate friendly than egalitarianism?

Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in the opposite direction.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Steinar Juel

Grovt fusk fra Agendas Hilde Nagell

Det er greit at vi er uenige i sak, men å klippe i setninger for å få et sitat til å stemme med egne politikkholdninger, er direkte uredelig.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Arbeidsdeling

Ved å dele opp et konkret arbeid i ulike arbeidsprosesser kan vi lettere nyte godt av hverandres ulike interesser, kunnskaper, evner og motivasjoner. Spesialiseringen har vist seg å gjøre oss mer produktive og dermed bidratt til å heve vår materielle levestandard.
ArbeidslivPolitisk filosofiHandelØkonomiske systemer

Johan Norberg om liberale verdier som grunnlag for fremgang

Hvilke verdier skaper åpne, liberale samfunn? Hvordan vokste markedsøkonomien frem? Se video fra Civitakveld med den kjente svenske idéhistorikeren Johan Norberg!
LiberalismeIdeer
Marius Doksheim

Grådighet i fotballen – og ellers

Reaksjonene på forslaget om en superliga for europeiske topplag, som i skrivende stund ser ut til å rakne, er interessante og kan kanskje si noe om markedsøkonomi, ulikhet og grådighet også i videre forstand.
IdeerKonkurranseØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Diskutable påstander om markeder og konkurranse

Markeder er absolutt ikke egnet til alt her i verden. Derfor brukes de heller ikke til alt. Men virksom konkurranse vil alltid få oss på sporet av bedre og mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på.
Økonomi og velferdKonkurranseØkonomiske systemer

Hvilke varer og tjenester bør kunne kjøpes og selges i et marked?

Hvilke forutsetninger har mennesker for å ta moralske valg? Og hvilke moralske forpliktelser har mennesker i møte med andre? Bør samfunnet kunne nekte sine borgere å selge sine egne organer i et marked? Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Troende sosial­demokrater

Hernes sier at høyresiden misforstår når det foreslås «å overlate noe til markedet». Men dette har sosialdemokrater lenge ment selv. Det var sentralt da Arbeiderpartiet tok et oppgjør med den selektive og aktive næringspolitikken, og det var sentralt for Brundtland og Stoltenberg. Næringslivet trenger rammer, men markedet er som regel bedre enn politikere til å avgjøre hvilke næringer og bedrifter som bør ha livets rett, skriver Lars Kolbeinstveit i Morgenbladet.
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokratiØkonomiske systemer
Haakon Riekeles

Markedet med raskere klimakutt

"Også utslippskutt som skjer via markeder er avhengig av kloke politiske vedtak, godt illustrert med effekten reformene av kvotemarkedet har hatt. Men politikken blir først klok når den innser at incentiver og markeder gjerne virker bedre enn planer."
Økonomi og velferdØkonomiske systemerKlima og miljø
Steinar Juel

Møter ikke meg selv i døren

Å spille på markedsincentivene for å nå de mål våre demokratiske organer vedtar, bør være utgangspunktet, fordi det normalt gir de beste og mest ressursvennlige resultatene. Steinar Juel svarer Ola Innset i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomiske systemerKlima og miljø
Mats Kirkebirkeland

Kvartalskapitalismens død?

Mange teknologi- og «grønne» selskaper har greid å hente inn langsiktig egenkapital og fremmedkapital til langsiktige prosjekter og forretningsstrategier som ikke vurderes etter «kvartalskapitalismens» kriterier av markedet.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Steinar Juel

La markedsøkonomien virke

Markedsøkonomien står ikke i veien for klimamålene, det er viljen til å bruke systemet som gjør det. Det vil være uheldig dersom en læringseffekt av Covid-19-krisen blir at det miljøindustrielle kompleks får et oppsving og troen på markedsøkonomien svekkes, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Staten og en velfungerende markedsøkonomi

Gudmund Hernes karikering av markedsøkonomien er alt annet enn folkeopplysning, skriver Lars Kolbeinstveit i Morgenbladet.
Økonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Når fortellingen utkonkurrerer virkeligheten

Linn Stalsbergs påstand om at markeder forårsaker angst, uro og depresjoner er tvilsom.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Vi bør ikke bytte ut det økonomiske systemet. Vi bør forbedre det.

"Fremfor å kreve et nytt økonomisk system som vi ikke engang kan se konturene av, burde flere være opptatt av å forbedre det gode systemet vi har", skriver Kristin Clemet.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Liberalisme og demokrati

"Hadde ikke Norge holdt seg med en åpen og fri økonomi, hadde vi vært betraktelig mye fattigere."
LiberalismeØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Svar til Brox: To ganger to er fire

"Mitt poeng er at hvis vi ønsker lav ulikhet og en effektiv regulering av markedsøkonomien, så er kvaliteten på den politiske styringen avgjørende for å lykkes."
Økonomi og velferdUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer med kapitalismen etter koronakrisen?

Nettopp i en krise som setter store krav til både sosialt samhold og tillit, demokratisk legitimitet, samt en tilpasningsdyktig og produktiv økonomi, vil den moderne nordiske modellens liberale og inkluderende egenskaper, med en unik kombinasjon av trygghet og frihet, vise seg å tilby verden en systemisk lærdom som det blir vanskeligere å overse for ettertiden.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Fortsatt fri

For Civita er ikke «friest mulig marked» en talemåte som gir så mye mening. En velfungerende markedsøkonomi er et resultat av god politikk – en politikk som neppe lar seg utforme i samfunn som ikke er sterke liberale demokratier.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Aslak Versto Storsletten

En kontekst for alt, Braanen

I Norge har vi hverken en uregulert markedsøkonomi eller ideologisk tro på at markedet løser alt, og vi har trolig den beste samfunnsmodellen per dags dato til å håndtere korona og gi våre barn en verdig fremtid, skriver Aslak Versto Storsletten i sitt svar i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Steinar Juel

En ny normal, eller tilbake til den gamle?

Det er ikke tidspunktet for å begynne å bygge om en båt når vannet fosser inn, og den holder på å synke. Oppgaven er da å tette hull og stabilisere skuta. Når situasjonen er stabilisert, er tiden inne for ytterligere tiltak for å vri markedsøkonomien i mer grønn retning.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

I sneglefart mot arbeiderkollektivet

"Med historien som guide er det heller ikke dristig å spå at omfattende forsøk på å erstatte privateide bedrifter med arbeiderkollektiv vil ende i en ny økonomisk og politisk tragedie, med kjennetegn som peker i stikk motsatt retning av de forespeilede."
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Møllersen skyter til side for målet i systemdebatten

"I sin artikkel introduserer ikke Joakim Møllersen noe nytt økonomisk system, men kun et ønske om en «ny» organisasjonsform."
Økonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Hva betyr det å kreve et nytt økonomisk system?

"Den nye rapporten som kritiserer dagens økonomiske system, viker unna alle vanskelige spørsmål, og legger til grunn en antiliberal forståelse av politikk og demokrati."
Økonomiske systemer
Mathilde Fasting

Store fordeler med markedsøkonomi

De som hevder at vi ikke trenger økonomisk vekst, tar feil. Markedsøkonomien gjør det mulig å få til grønn vekst, skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer