Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Indra de Soysa

Is free-market capitalism more climate friendly than egalitarianism?

Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in the opposite direction.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Steinar Juel

Grovt fusk fra Agendas Hilde Nagell

Det er greit at vi er uenige i sak, men å klippe i setninger for å få et sitat til å stemme med egne politikkholdninger, er direkte uredelig.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Arbeidsdeling

Ved å dele opp et konkret arbeid i ulike arbeidsprosesser kan vi lettere nyte godt av hverandres ulike interesser, kunnskaper, evner og motivasjoner. Spesialiseringen har vist seg å gjøre oss mer produktive og dermed bidratt til å heve vår materielle levestandard.
ArbeidslivPolitisk filosofiHandelØkonomiske systemer
Steinar Juel

Markedsøkonomien må vedlikeholdes

Det er ikke nødvendigvis behov for en ny versjon av vårt økonomiske system, men systemet trenger kontinuerlig vedlikehold og justeringer for at det skal fortsette å tjene oss alle på en best mulig måte.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer

Planøkonomi

Planøkonomi er et økonomisk system der det offentlige eier og driver alt eller det aller meste av den økonomiske aktiviteten, og forsøker å koordinere produksjon og fordeling av godene gjennom planer.
Økonomisk politikkØkonomiØkonomiske systemer

Sivilsamfunnet

Mens staten er formell, regelstyrt, har voldsmonopol osv., er den sivile delen av samfunnet preget av frivillighet, engasjement nedenfra, kulturliv, menigheter, partier og organisasjoner, som igjen er karakterisert ved tilfeldigheter, spontanitet og lokale variasjoner.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
istockphoto.com Produktivitet

Institusjoner

Felles for alle institusjoner er at de utgjør spilleregler som skaper viktige rammebetingelser for alle aktører i samfunnet, enten vi opptrer som enkeltpersoner eller inngår i et organisert samarbeid med andre innen næringsliv, frivillighet eller i en offentlig virksomhet
DemokratiInstitusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Frie individer styrker fellesskapet

Karikaturen av markedsøkonomien og dets menneskesyn gjentas til det kjedsommelige og uinteressante, skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Steinar Juel

Hva er kapitalisme?

"Jeg synes vi bør være mer bevisste på at det ideologisk sett blir feil å bruke begrepet kapitalisme på vårt system", skriver Steinar Juel.
Ideer
Steinar Juel

Kapitalisme er ikke markedsøkonomi

Rå kapitalisme er skadelig for befolkningen og for økonomiens utvikling. Opioid-epidemien i USA viser hvor ille det kan gå.
IdeerØkonomiske systemerNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Konkurranse er motoren bak den enorme velstands- og velferdsøkningen kapitalismen har gitt oss

"Konkurranse mellom bedrifter er kjernen i en velfungerende markedsøkonomi", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

En hyllest til selgerne

"Selgerne er «matchmakere», de er markedets Kirsten Giftekniv. For hver gang de lykkes med et salg, betyr det at én kunde og én tilbyder begge føler at de er bedre stilt enn de var på forhånd", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Ideer
Mathilde Fasting

Kapitalismen oppstod i Midtøsten

"I Vesten ble handel sett på som noe suspekt, mens helten i mange av historiene fra Midtøsten er handelsmann." Mathilde Fasting hos Minerva.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Høyresiden må sikre et rettferdig skattesystem

«Markedsøkonomiens tydeligste forkjempere bør også være de første til å forsvare den mot sviktende spilleregler», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomi
markedsøkonomi handel by

Markedsøkonomi

Den desentraliserte markedsøkonomiske modellen bygger på maktspredning og et mangfold av selvstendige aktører og beslutningstakere som gis frihet til å forfølge sine egne planer.
IdeerLiberalismeØkonomiØkonomiske systemer

Liberal halvtime: Et forsvar for markedsøkonomien

Hva er markedsøkonomi? Og hvilke forutsetninger er nødvendig for at markedsøkonomien skal fungere? Økonom og forfatter av Civita-pamfletten «Hva er markedsøkonomi?», Lars Peder Nordbakken forklarer hvorfor markedsøkonomien er å foretrekke fremfor alternative økonomiske systemer.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Hva er markedsøkonomi?

Markedsøkonomien har vist seg å være overlegent alle alternativer i sin evne til å tilfredsstille materielle og immaterielle behov. Men hvilke spilleregler er en velfungerende og konkurransedrevet markedsøkonomi betinget av?
ØkonomiØkonomiske systemerNæringspolitikk
kapital, kapitalisme

Kapitalisme

Kapitalisme forstås normalt som et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne økonomiske interesser, og hvor profittmotivet står sentralt som økonomisk drivkraft.
ØkonomiØkonomiske systemer

Verdiskaping

Som økonomisk fenomen kan verdiskaping i en åpen markedsøkonomi tolkes som et tegn på vellykket tilfredsstillelse av kundebehov på en lønnsom måte.
ØkonomiØkonomiske systemer

Konkurranse

Sett fra kundenes synsvinkel konkurrerer produkter og tjenester om å tilfredsstille samme eller tilsvarende behov og verdiopplevelser.
ØkonomiKonkurranseNæringspolitikk
Marked med mat

Blandingsøkonomi

Blandingsøkonomi er et begrep som ikke lenger er særlig relevant, da alle moderne land har en økonomi som er dominert av private bedrifter i markedskonkurranse, samtidig som man på noen områder driver offentlig virksomhet utenom markedet.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer

Entreprenørskap

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Marked med mat

Marked

Markedet er en prosess drevet frem av samspillet mellom alle enkeltmennesker, som i sine ulike roller tar del i samfunnets arbeidsdeling og handel.
HandelØkonomiØkonomiske systemer
Anne Siri Koksrud BekkelundKristin Clemet

Kamp mot stråmenn, Innset

"Vi mener at det i velferdstjenester som barnehager og sykehjem bør være større rom for valgfrihet for enkeltmennesket," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund og Kristin Clemet.
Uncategorized
Kristin Clemet

Markedsøkonomien er best

"Jeg skal innrømme det: Jeg tror markedsøkonomien er en ganske god oppfinnelse, og at den fortsatt er det beste økonomiske systemet vi kjenner."
Økonomi
Kristin Clemet

Debatt på tomgang

Kristin Clemet svarer Stein Østre om Lars Roar Langslet.
Ideer
Kristin Clemet

En liberal konservativ

For Lars Roar Langslet var det ingen motsetning mellom klassisk konservatisme og en åpen markedsøkonomi, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr. 19 2016: Et forsvar for profitt

Det er blitt et vanlig retorisk grep å hevde at profitt er ”bortkastede penger”. Men profitt er ikke bortkastet. Tvert imot, profitt kan bidra til at vi stadig finner bedre løsninger på samfunnets små og store problemer.
VelferdsstatenPrivate i velferdenNæringslivVelferdstjenester
Kristin Clemet

Utilstrekkelige løsninger fra SV

"Det virker som SV fortsatt ser på utviklingen bare som et resultat av en kamp mellom arbeid og kapital. Men grunnen til at vi har lyktes i Norge er ikke bare samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, men også bred oppslutning om markedsøkonomien." Kristin Clemet i Vårt Land.
Økonomi
integrering
Lars Kolbeinstveit

Frihet styrker fellesskapet

Grunnlaget for fellesskap er frihet og ansvar. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Carthe Blanche.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Kina er ingen markedsøkonomi

Kinas statskapitalisme er sårbar. Landet mangler den grunnleggende forutsetningen for personlig, politisk og økonomisk frihet – en rettsstat som garanterer innbyggerne liberale friheter og rettigheter. Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no.
Økonomi
Kristin Clemet

Fellesskapet trenger de private

Det er kombinasjonen av en svært velfungerende markedsøkonomi og effektive fellesløsninger som har gjort norsk økonomi til en av de mest produktive. Kristin Clemet i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Haakon RiekelesSteinar Juel

Ikke bare en dump i veien

Det er for lettvint når opposisjonen på Stortinget sier at de store pengene sløses bort på skattelettelser. Steinar Juel og Haakon Riekeles i Bergens Tidene.
Økonomi
Kristin Clemet

Offentlig bedre enn privat?

Det er en grunn til at planøkonomien spilte fallitt. Kristin Clemet i Dagsavisen.
Uncategorized